Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Langeafstandsmarsen 1933-1947


Wandelverenigingen te Dordrecht:
- Sportclub Oranje Wit (opgericht 1925) met een afd. wandelsport vanaf 1933;
- Willen Is Kunnen (W.I.K.) (opgericht mei 1934); <http://www.wikdordrecht.nl>
- R.K. Wandelsportvereniging Spirit; (opgericht 1934)
- Wandelsportvereniging Merwestad; (opgericht ca 1935/1936)
- Wandelclub van de N.V. Biscuit en Chocoladefabriek Victoria.

Krantenartikelen 1941


- Titel Officieel programma van de Victoria paaschwandeltocht 1941, 2e Paaschdag Dordrecht, 30 en 15 km.
Auteur Met voorw. van: - burgemeester Bleeker
Impressum s.l. : s.n., s.a.
Collatie 24 p. : foto, krt. Biesbosch, omslagtek., prt. ; 24 cm.
Bijzonderheden Met 4 inschrijfformulieren, folder Dordrecht en circulaire
Mij. tot Nut van 't Algemeen dep. Dordrecht.
boeknummer 20417
Codes 16B

- Titel De Victoria-marschen, één groote victorie : bijna vier-duizend deelnemers
Impressum s.l. : s.n., 1941
Collatie 3 p. : 4 foto's ; 22 cm.
Bijzonderheden Uit: Dordrechtsch Nieuwsblad, 15 april 1941.
boeknummer 21712
Codes 16A

- Toegangsnummer: 531 Archieftitel: Naamloze vennootschap 'Biscuit- en chocoladefabriek Victoria
(inleiding / geschiedenis)
......Beroemd waren ook de Paaswandeltochten die in 1941 en 1947 werden georganiseerd. De eerste editie trok 3761 deelnemers. In 1947 moesten zelfs extra treinen worden ingezet om alle deelnemers aan te voeren. De route van 30 kilometer liep via binnenstad, Wantijpark en Dubbeldam door de polder Biesbosch......
[bron:http://www.archieven.nl/pls/m/zk2.inv?p_q=113291664]

- Paaschwandeltocht te Dordrecht
Ze worden georganiseerd door de Wandelclub Victoria. (N.W.B., 30 en 15 km, tegemoetkoming in de reiskosten)
[bron:Dordrechtsche courant, 8-2-1941]

- Wandelen. De Gorkumsche wandelclub Jan van Arkel en Juliana zullen Paaschmaandag deelnemen aan de Victoria-marschen te Dordrecht.
BRON: Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 11/04/1941; p. 4/8 [http://gorinchem.courant.nu]

- WANDELSPORT T.M.V. (Leiderdorp). De wandelsportvereeniging T.M.V. heeft op Tweeden Paaschdag met een groep van 22 leden een marsch meegelopen van Victoria te Dordrecht. Alle leden....
[bron:Leidsch Dagblad, 15/04/1941; p. 8/12]

- De Victoria Paasch wandeltochten. Ongeveer 3600 deelnemers. 125 wandelclubs in Dordrecht.
Voor de uitstekend geslaagden Paasch-wandeltocht bestond groote belangstelling....
[bron: Nieuwsblad Heusden en Altena, 6, 18 april 1941 ]

- (wandelen) Spirits zomermarschen. Groote deelname te verwachten; .....;
[bron:Dordrechtsche courant 3-7-1941]

- De zomermarschen van Spirit. Waarschijnlijk uitgesteld tot 6 en 7 sept......;
[Dordrechtsche courant 19-7-1941]

- 1941
* Buitengewoon Politiebladen t/z voormalige leden van ontbonden padvindersorganistatie, wandel- wielrijd- en zangvereen. (brief 60-39);
* i.z. oprichting wandelvereen. van "Bravo" (brief 2024)
* i/z oprichting wandelvereen. C.E.N.A.B. (brief 1020)
* Continentale marschverg. voor wandelsportvereen. "Continentale"(brief 603);
* Proc. Gen. i.z. oprichting wandelsportvereen(iging) Eendracht maakt macht (brief 747);
* marschverg(unning) voor wandelsportvereen. Koinothrex (brief 603);
* verg. voor Gezellen Wandelclub "Kolping-boys" (brief 603);
* verg. voor wandelsportvereen. Animo (brief 632);
* verg. voor Nationale Jeugdstorm  (brief 603);
* i/z voorwaarden voor marschvergunningen (brief  779);
* i/z te houden avondvierdaagsche (brief 1036);
* voor Zondagsschoolkinderen (brief 1053);
* verg. voor wandelsportveren. Oranje Wit (brief 762);
* verg. voor wandelsportveren. Spirit (brief 1287);
* s.s. i/z controle op marcheerende jeugdgroepen (brief 1211);
* verg. voor wandelsportveren. R.E.T. (brief 1578);
* i/z oprichting wandelvereen. 'Merwetippelaars' (brief 1081);
* Nederlandsche Wandelsport Bond vr. doorloopende vergunning voor wandeltochten (brief 1812);
* oprichting vereeniging Wandelclub P.T.T. e.a (brief  911);
* Procureur Generaal i/z oprichting vereeniging wandelclub P.T.T. en 't niet naar buiten mogen optreden, zoolang de goedkeuring niet is afgekomen (brief  911);
* a/d Procureur Generaal den Haag i/z marschen van Schippersinternaat naar Sportfondsenbad (brief 1057);
* schippersinternaat vr. verg. voor marschen naar Sportfondsenbad (brief 1057);
* Procureur Generaal i/z wandeltochten Victoriafabriek (brief 472);
* Procureur Generaal Vergunning voor wandeltocht Vrijz. Chr. Jeugd gemeensch. Bond (brief 126);
* Procureur Generaal i/z oprichting mondharmonicavereen. Musica en wandelsportvereen. Wilskracht (brief 1288);
* Proc. Gen. verg. voor wandeltocht Vrijz. Chr. Jeugdgemeenschappenbond (brief 0126);
[bron: Erfgoedcentrum DiEP 213-51 index brieven gemeentepolitie 1941]

Laatst gewijzigs: april 2009 / maart en november 2011 en mei 2012.