Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Langeafstandsmarsen 1933-1947


Wandelverenigingen te Dordrecht:
- Sportclub Oranje Wit (opgericht 1925) met een afd. wandelsport vanaf 1933;
- Willen Is Kunnen (W.I.K.) (opgericht mei 1934); <http://www.wikdordrecht.nl>
- R.K. Wandelsportvereniging Spirit; (opgericht 1934)
- Wandelsportvereniging Merwestad; (opgericht ca 1935/1936)
- Wandelclub van de N.V. Biscuit en Chocoladefabriek Victoria.

Krantenartikelen 1938


- de tiende serie voorjaarstochten van de R.W.V.
[De 5 Rivieren, 29/01/1938; p. 11/12]

- WANDELEN
W.I.K. OPENT HET WANDELSEIZOEN
.
De wandelvereeniging Willen Is Kunnen opent Zondag 13 Maart a.s. het wandelseizoen door het houden van een marsch, welke de eerste is van de trainingsmarschen voor dit jaar, welke ook bestemd zijn voor de Vierdaagsche 1938. Elken Zondag gaan zij dus op stap en een ieder, die lust heeft om mee te stappen en te trainen, is van ahrte welkom. Hier volgt de route voor a.s. Zondag:
Afmarsch 9.00 vanaf melkhuis Park Merwesteijn, langs Reeweg-Oost, Oudelandscheweg, boederij STADWIJK, Zuidendijk, Reeweg-Zuid, Amstelwijk, Rijksstraatweg, eindpunt Melkhuis. Totale afstand 16 km.
[Dordrechtsche courant, 11-03-1938]

- WANDELEN.
NATIONALE MARSCHEN VAN ORANJE-WIT.
OP HEMELVAARTSDAG
.
Evenals vorige jaren zal de Sportclub Oranje Wit ook dit keer nationale marschen uitschrijven, welke ter gelegenheid van het eerste lustrum op Hemelvaartsdag worden gehouden.
De afstanden voor deze marschen, waaraan vorig jaar ruim 200 wandelaars deelnamen, zullen wederom bedragen 15 KM voor junioren en 25 en 40 KM voor senioren. Het parcours voor de junioren zal op het Dordtsche eiland worden uitgelegd, terwijl de beide andere marschen zullen gaan door den Alblasserwaard.
De deelname voor deze marschen staat open voor individueele wandelaars, vereenigingen, militairen, politie, leden van den B.V.L. en Burgerwachten. Na het goed volbrengen der marschen ontvangt iedere deelnemer(ster) een fraai uitgevoerde meaille, terwijl vereenigingen met misntens 10 personen plus leider een vereenigingsprijs ontvangen. Onder de extraprijzen zij o.m. de DE VOS wisselbeker, de Dordtsch Dagblad wisselbeker en de Oranke Wit wisselbeker.
[Dordrechtsche courant, zaterdag 12-03-1938]

- WANDELEN
WE GAAN WEER WANDELEN
Trainingsmarsch W.I.K.
De trainingsmarsch van W.I.K. tevens oefening voor de Vierdaagsche 1938, welke Zondag a.s. gehouden wordt, gaat van het Melkhuis in Parkhuis Merwesteyn af langs: Rijksstraatweg, Zeehaven en Kildijk naar Wieldrecht, Reeweg-Zuid, Smitshoek, Zudiendijk (rechts), boerderij Stadswijk, Oudelandscheweg, Reeweg, Rechte Zandweg, Dubbeldamscheweg, Scgeidingsweg, Park Merwesteyn, Melkhuis.
Afmarsch 9.30 uur. Totale afstand 18 KM wie mee wil wandelen is van harte welkom.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 18-03-1938]

- WANDELEN De PINKSTERMARSCH VAN W.I.K.
  Om den Dordrechtschen Courant-beker.

6 Juni 2en Pinksterdag a.s. zal WILLEN IS KUNNEN haar 2e Pinkster-wandeling houden over de afstanden van 25 en 40 km, met voor de vereenigingen, als hoofdinzet de fraaie, Dordrechstche Courant Wisselbeker (houdster voor de 1e maal "SPIRIT").
Zooals wij reeds eerder meldden zullen de prijzen worden toegekend naar het behaalde aantal punten. Het maximum aantal te behalen punten bedraagt 300, zoowel voor kleeding als voor marcheeren.
Voor een eerste prijs zijn noodig 220,voor een tweede [-] terwijl de prijzen zullen bestaan uit resp een groote vergulde, verzilverde of bronzen medaille.
Bovendien zijn nog eenige andere fraaie prijzen beschikbaar.
Als persoonlijke belooning zal een speciaal voor W.I.K. ontworpen en vervaardigd kruis worden uitgereikt; hetwelk wederom bij bevordering zal geschieden, nl voor de 1e maal in brons, voor de 5e maal in zilver en voor de 10e maal in goud, terwijl voor 2e, 3e, 4e maal een bronzen gesp met cijfer 2, 3, of 4 voor de 6e, 7e, 8e, 9e maal een zilveren gesp met cijfer 6, 7, 8, of 9 op het lint worden bevestigd. Onder de individuele deelnemers zal nog een ets (van DORDRECHT in lijst worden toegekend.
WE GAAN WEER WANDELEN.
De 3e marsch van W.I.K., tevens training voor de Vierdaagsche, gaat a.s. Zondag, via Zwijndrechtsche Veer, langs Rijksstraatweg, Lange Weg, Molenweg, Heerjansdam, Lindtsche dijk, Ringdijk, Zwijndrechtsche Veer.
Start en finish melkhuis Park Merwesteijn, afmarsch 8.30 uur. Totale afstand 20 km Een ieder, die lust heeft om mede te wandelen, is van harte welkom.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 25-03-1938] [ook in Dordr. Nieuwsblad 25-3-1938]

- C.N.W.O.
De afdeeling wandelsport van Oranje Wit zal morgen deelnemen aan de nationale marschen van de Chr Wandelsportver De Jolige Stappers te Schiedam. Deze marschen worden gehouden onder auspicien van de Christelijke Ned. Wandelsportoraganisatie;
- WE GAAN WEER WANDELEN
W.I.K. gaat Zondag weer op pad en wel vanaf het melkhuis in Park Merwesteijn langs Reeweg-Oost, Oudelandsscheweg, Provinciale weg (Betonweg), Buitendijk, Middelweg, Zuidendijk, Stevensweg, Burg Jaslaan, Achterweg, Nieuweweg, Oudendijk, Krispijnscheweg, tunnel terug naar melkhuis Park Merwesteijn.
Afmarsch 8 uur. Afstand 21 km. Een ieder is welkom.
[Dordrechtsch Nieuwsblad vrijdag  1-4-1938]

- WANDELEN
WE GAAN WEER WANDELEN

Hopende op gunstiger weer dan vorigen Zondag trekt W.I.K. er Zondag a.s. weer op uit en wel naar het Melkhuis in t Park Merwesteijn langs Zwijndrechtsche Veer, Rijksstraatweg, Rijsoord, Pruimendijk, Ambachtschesteeg, Rijksstraatweg, Zwijndrechtsche Veer, terug naar het Melkhuis. Afmarsch 8.00 Totale afstand 24 KM Wie gaat er mee? Ieder is hartelijk welkom.
[Dordrechtsche courant, vrijdag  08-04-1938]

- MARSCHEN VAN DE PRINCEVLAG.
Behalve JUBAL al ook de Princevlag ter gelegenheid van den vcerjaardag van H.K.H. Prinses Juliana marschen door de stad maken. De router zijn, behoudens goedkeuring...
[Dordrechtsche courant, 29-04-1938]

- WANDELEN
WE GAAN WEER WANDELEN
W.I.K. hoopt dat het a.s. Zondag werkelijk eens goed wandelweer zal zijn. In het vooruitzicht daarvan wandelt het op Zondag a.s. van Park Merwesteijn, Dubbeldamscheweg, Rechte Zandweg, Oudelandscheweg, Stadwijk, Zuidendijk, Smitsweg (1), Kilweg, Buitendijk, Rijksstraatweg, Krispijn, tunnel, Park Merwesteijn (Melkhuis).
Afmarsch 9.00 uur, afstand 20 km
Voor de vierdaagsche traint W.I.K. als volgt: Zwijndr. veer, Ringdijk, HI Ambacht, Ridderkerk, Kievitsweg, Kruisweg, Voorweg, Rijksstraatweg, Het Zwaantje, Noldijk, Heerjansdam, langs de Devel, Lindelaan, Zwijndr Veer. Sarts en finish Melkhuis Park-merwestijn Afmarsch 7.oo afstand 30 KM.
[Dordrechtsche courant, vrijdag 06-05-1938]

- Wandelen. Brussel-Rotterdam. Marsch van 150 Km door 16 wandelaars volbracht.
*A.A.H.F. van Hemmen, comm van techn zaken der N.W.S. (Amersfoort);
*P. Lamme (Nieuw Loosdrecht)
* J.W. Bakker (den Helder)
* A. Ibskamp (Bolnes)
* J. v.d. Berg (Utrecht)
* E.H. Hoek (Rotterdam)
* W. Kwak (Amersfoort);
* C.A. Pijnakker (Den Haag)
* W.D. du Chatenier (Rotterdam)
* M. Visser (Arnhem) en de leden van de Rotterdamsche Wandelsportvereniging P.C. Schoonman, J. Leer, J. van Baarle, L.C.W.C. Lamers, P.A. de Groot en L. Everse.
[ Dordrechtsche courant, 09-05-1938]

- Derden Rotterdammer-marsch, 25 juni 1938 te Delft;
[Nieuwe Leidsche Courant, 12/05/1938; p. 9/10]

- WANDELEN
WE GAAN WEER WANDELEN
W.I.K. wandelt zondag a.s. vanaf het Melkhuis Park Merwesteyn via Noordendijk naar den Kop van het Land, Buitendijk, Biesboschpolder, Stoopbank, Oude Veerweg, Schenkeldijk, Zuidendijk, Stevensweg, Burg. Jaslaan, Dubbeldamscheweg en terug naar Park Merwesteyn. Vertrek 9 uur, afstand 22 KM.
Voor de Vierdaagsche vanaf dezelfde plaats, Papendr. Veer, Veerweg, Oud-Alblas, Noordzijde der Alblas tot aan den Lekdijk, links aan en dan over Nieuw-Lekkerland, Elshout, Kinderdijk, Alblasserdam terug naar Papendrecht en Park Merwesteyn.
Vertrek 7 uur afstand 32 KM.
[Dordrechtsche courant, 13-05-1938]

- Eerste Lustrum Oranje Wit [1933-1938]
  Geslaagde marschen.

Op haar marschen kan O.W., weer met voldoening terugzien. Het werk door door de kranige regelingscommissie verricht, was nl af. Felle strijd is er dan ook geleverd, zoowel op de 15, 25 als de 40 KM Om 8 uur was het bij het C.J.M.V. gebouw al gezellige drukte. Scholen kwamen aan en ouders brachten hun kinderen. Om precies half 9 marcheerden de junioren af, vooraf gegaan door een groep O. Witters, die de junioren tot den Zuidendijk uitgeleide deden. Angstvallig werd door de jongelui gestaard naar de jury. Als deze in het zicht kwam: armen zwaaiden en hoofden hieven zich op.
Het duurde dan ook eenigen tijd voor er teekening in den strijd was. De Chr. School I kreeg den Dordtschen Dagblad-beker. Jong Jubal verwierf den tweeden prijs, alsook Robinsonprijs voor de meeste Robinson-schoenen-dragers. De Prinses Julianaschool verwierf den prijs voor de grootste groep, terwijl de heer GRUNHENER als beste leider een zilver lepeltje kreeg. Hij had zijn groep dan ook keurig onder controle. De voetbalver DUBBELDAM, die met een elftal junioren voetballers den tocht medemaakte, ontving een wandelaar op voetstuk.
Daar voor een groepsprijs de groep 20 man sterk moet zijn, ontving deze ver. dit als belooning. Als belooning ontvingen alle overige junioren-groepen behalve hun extra prijzen, een medaille als groepsprijs. Om half 11 klonk het signaal van vertrek voor den 40 KM tippelaars.
Op deze route waren 3 ver n.l. Wandellust (Rotterdam), Oranje Garde (Rotterdam) en Spirit (Dordt) en een groot aantel individueelen....etc
[Dordrechtsche courant, vrijdag 27-05-1938]

- GESLAAGD WANDELFEEST.
W.I.K. heeft gisteren haar jaarlijksche Pinkster-Wandelfestijn gehouden. De wandelaars waren flink opgekomen. Toen eerst om 10.30 uur en om 13.30 uur de 25 km gestart waren bevonden zoch ruim 250 deelnemers op den weg en gaf het langs het af te leggen parcours een gezellige drukte.
SPIRIT heeft het bezit van den Wisselbeker, door omstandigheden niet kunnen verdedigen wat jammer is. De E.H.B.O. heeft welwillend zooals altijd haar diensten aangeboden, doch voor ernstige gevallen heeft zij geen hulp moeten verleenen, slects 1 uitvaller was er. 's Avonds heeft de voorzitter der jury, de heer W. Stirler uit Breda in het melkhuis in Park Merwestein de prijzen toegekend.
-Oranje Garde Zevenbergen 3e pr marcheeren
-6e regiment Infantertie, Breda, 1e pr marcheeren, 3e pr kleeding;
-Oranje Wit, Dordrecht, 1e pr marcheeren, 2e pr kleeding;
-Pontonnier, Dordrecht, 1e pr marcheeren, 3e pr kleeding
-Oranje garde Gorinchem, 1e pr marcheeren, 3e pr kleeding.

De Dordrechtsche Coruant-Wisselbeker behaalde Oranje Garde, Gorinchem evenals den leiders-prijs (mej. R.van Wijk).
Het 6e regiment-Infanterie, Breda, jreg den prijs voor de komende vereeniging en voor de grootste vereeniging (39 deelnemers), terwijl ORANJE-WIT nog een plaquette in ontvangst had te nemen voor haar aantal behaalde punten.
Alles bij elkaar genomen, is dit Dordtsche Wandelfeest, wederom een groot succes geweest.
[Dordrechtsche courant, dinsdag 07-06-1938]

- (wandelen) Eerst thans komt ons ter oore dat de wandelclub van de ORANJE-GARDE op Pinkster-maandag weer belangrijke successen heeft behaald....uitgeschreven door wandelsportvereniging W.I.K. te Dordrecht.. mej. van Wijk leidsterprijs;
[De 5 Rivieren, 09/06/1938; p. 5/10]

- WANDELSPORT
Lekkerkerk- De heeren D. van der HEUL, J.A. Koen en Theo van der Wouden hebben zaterdagmiddag met succes deelgenomen aan de 35 km marsch, georganiseerd door de Chr. Gymnastiekvereeniging EXCELSIOR te Delft. Aan degenen die de marsch volbrachten werd een draagmedaille aan lint uitgereikt. De marsch ging van Delft naar Wassenaar en terug. Er waren meer dan 2000 deelnemers.
[De Gorcumer, 27/06/1938; p. 7/8]

- Dat Gorkum op sportgebied flink wat in de melk te brokkelen heeft, is reeds meermalen bewezen. Bij de reeks successen van alle mogelijke sportverenigingen is jl Zaterdagmiddag weer een mooi bijgevoegd. Vol moed trok nl de enthousiaste Meisjeswandelvereen JULIANA naar Delft, teneinde daar in de Rotterdammermarsch voor de derde maal te kampen om den door de Chr Gymn ver EXCELSIOR te Delft uitgeloofden wisselbeker.
Aan spanning was geen gebrek, voor voor den marsch, doch tijdens waren de Gorkumsche kanaries weer volkomen in vorm en vrij van plankenkoorts....
[Nieuwsblad (voor Gorinchem en omstreken), 01/07/1938; p. 2/10]

- De vierdaagsche. [de 28E]
HOE DE PRACHTIGE ORGANISATIE IN NIJMEGEN TOT STAND KWAM.
..4800 DEELNEMERS VOOR 1938...
..EERSTE VIERDAAGSCHE IN 1909 was het geesteskind van de heeren H.R. en Th.A. BOEREE.
In 1911 namen deel 2 heeren (55 km) en op de andere afstanden 43 heeren. Groot was de deelname dus niet..
tot aan 1928 is het aantal burger deelnemers beneden de 100 geblvene, want in de jaren 1922 t/m 1927 liepen er mede resp 37, 30, 56, 78, 85 en 78 terwijl miliairen 588,590, 766, 644, 713 en 731
In en na 1928 kwam er verandering, want over de volgende vijf jaren waren die cijfers voor de burgers 190, 255, 429, 706, 908 en voor de militairen 984, 961, 991, 1273 en 1120 
.. burger inschrijvingen overtreffen de militairen..
[Dordrechtsche courant, 11-07-1938]

- TERUG VAN DE VIERDAAGSCHE.
Ze zijn teruggekomen de Dordtsche vierdagenaars, beladen met bloemen en kruisen als de zichtbare stukken van overtuiging, dat zij de Nijmeegsche vierdaagsche met gunstig resultaat hebben beeindigd.
Hun bruin-gebrande gezichten.....op het Stationsplein....was JUBAL present...Majoor Mussert sprak op het kazerneplein vriendelijke woorden aan het adres van zijn manschappen....de burgergroepen zijn vevrolgens via Buitenwalevest, Vlak, Gravenstraat, Wijnstraat, Nieuwbrug, Voorstraat, Steegoversloot, St. Jorisweg, Singel, Dubbeldamscheweg naar het C.J.M.V. gebouw gegaan waar zij met toepasselijke woorden zijn ontbonden.... 
[Dordrechtsche courant, 01-08-1938]

- Rotterdamsche Wandelsport Vereeniging
  De viering van het tweede lustrum.

De op 1 September 1928 opgerichte Rotterdamsche Wandelsport Vereeniging (R.W.Z.) vierde zaterdagavond haar tweede lustrum et een jubileum-feestavond... 
[Dordrechtsche courant, 03-10-1938 ]

Laatst gewijzigs: april 2009 / maart en november 2011 en mei 2012.