Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: luchtaanvallen (doden en gewonden) 1944-1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 237 (Dordrecht / Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst)
Inventarisnummer: 88

(door E. van Dooremalen)


4. Luchtaanval 28 Januari 1945


4. Luchtaanval 28 Januari 1945


- Vervoerd naar Diaconessenhuis:
Mevr: Rijnvaan van Singel 180 (letsel: Hoofdwond)
Mej. Olijve, da Costastraat 17
Mej. Clement, L. Kerkdam 95 Wassenaar(weg)

- Opgenomen in Gem: Ziekenhuis:
Mevr: F. v/d Esch-Klamm, Nic: Maespad 1, geboren 28 Mei 1895. Letsel: Veeschwonden aan hoofd en arm.

- Lijken overgebracht naar lijkenhuisje Gem: Ziekenhuis:
1. Cornelis Graftdijk, geboren 9 April 1861.
2. Mevrouw van Heck

- RAPPORT.
Om +- 15.30 bommen horen vallen. Direct met materiaal en de geheele ploeg uitgerukt naar Burg: de Raedtsingel
waar villa Sim-pang stond te branden. Daar was voor ons niets te doen.
Wij zijn toen bij de fa. Willem van Twist binnendoor gegaan naar Nic: Maessingel. Daargekomen troffen we een vreeselijk
ruine en moesten gelijk aanpakken om gewonden en lijken onder de uinhopen weg te halen.
Om +- 16.45 is ploeg I, welke vrijwel geheel aanwezig was, en de verlofgangers welke ook gekomen waren, ingerukt.
Ploeg II was om +- 17.45 weer op de post terug.
bovenstaande gegeven heb ik in de diverse Ziekenhuizen opgedaan.
Vereeniging voor Ziekenverpleging en Noordziekenhuis hebben geen patiënten behoeven op te nemen.
A. Jurcka, ploegcomdt. ploeg II.

- GEMEENTELIJKE GENEESKUNDIGE EN GEZONDSHEIDSDIENST.
Bombardement op 28 Januari 1945.

DOODELYST
.
1. Graftdijck, C, m., 1861, Singel 176.
2. Heck, Mevr. v., v., Singel 176

Gewonden
Gemeente-ziekenhuis
1. Esch, Mevr. geb. Klamm, v., 28-5-1895, N. Maespad 1
Diaconessenhuis
1. Rynvaan-Polvliet, v., Singel 180
2. Olyve, mej., v., da Costastraat 17 (later overleden)
3. Klement, Mej. v., Wassenaar

DE DIRECTEUR v.d. GENEESKUNDIGE EN GEZONDHEIDSDIENST
Koopman
Dordrecht, 29-1-1945.
Later gevonden Anthonie de Haan, m. 49 j., Breitnerstraat, Schedelbreuk.

Laatst gewijzigd: juni 2019.