Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Scheiding nalatenschap Johannes Larij en Johanna Vleesman (1874)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2036 (notaris Johannes Schuijten)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Scheiding nalatenschap Johannes Larij en Johanna Vleesman (1874)akte 10-10-1874 (akte 295) Christiaan Larij


AKTE 295 (schuld; 10-10-1874)

Den tiende October 1874 verscheen voor mij Johannes Schuijten Huibertszoon Notaris in het arrondissement Dordrecht, ter standplaats Dordrecht, in tegenwoordigheid van denatenoemen getuigen.
De Heer Christiaan LARIJ, huisschilder, wonende te Dordrecht dewelke bij deze bekent wel en deugdelijk schuldig te zijn aan en ten behoeve van den Wel Edelen Heer Corstianus Marinus DE QUINDT, rentenier, wonende te Dordrecht, dewelke alhier mede verschijnende, verklaart dezelve schuldbekentenuis aantenemen, eene Som van f 4.000 Nederlandsch spruitende uit eene leening van gelijke som, door hem schuldenaar, zoo als ......

... te verbinden en alzoo onderzetting of hypotheek te verleenen op
Een huis en erf met werkpaats daarachter staande en liggende te Dordrecht aan de Wijnstraat, tusschen de Nieuwbrug en de Wijnbrug op den hoek van den Hengstensteiger, geteekend B.24, Kadaster Sectie F Nommer 1282 en 1283, groot een are 85 centiaren ......

Laatst gewijzigd: november 2019.