Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Nalatenschap kunstschilder Roland Larij (1855-1932)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 20 (Notarissen Dordrecht)
Inventarisnummer: 2697 (notaris B. Kuipers; akte 13837)

(transcriptie: E. van Dooremalen)

Nalatenschap kunstschilder Roland Larijextract griffie 20 februari 1933


EXTRACT GRIFFIE


Extract uit de Minuten berustende ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht.

no. 1819
heden den 20 Februari 1933 verscheen ter Griffie van de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht de
Heer M. van Gink, Rijksklerk te dezer griffie, wonende te Dubbeldam, die als mondeling gemachtigde van
1e. Johanna Heiltje Larij, wonende te Dordrecht.
2e. Jan Larij, kunstschilder wonende te Koudekerke.
3e. Hendrik Larij, arts, te (doorgehaald: Ridderkerk) Ruinerwold.
4e. Johanna Catharina Maria Larij, kunstschilderes te Dordrecht.
5e. Catharina Maria Johanna Larij, violiste, wonende te Dordrecht.
6e. Gustaaf Adolf Timmeler, kassier ten kantore van de Gemeente ontvanger te 's Gravenhage, als provisioneel bewindvoerder over Christiaan Larij, verpleegde te Loosduinen
dat zijne lastgevers de nalatenschap van ROLAND LARIJ, kunstschilder, gewoond hebbende te Dordrecht en aldaar overleden op 23 December 1932 aanvaarden onder het voorrecht van beraad
De Heer comparant verzoekt hiervan acte.
Waarvan acte;

En in deze na gedane voorlezing door den Heer Comparant en ons griffie geteekend.
(get.) J.J. Moll, M. van Gink.

Laatst gewijzigd: september 2019.