Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Repertorium notaris Jan Hendrik Schultz van Haegen 1868-1869


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 20
Inventarisnummer: 1923

Repertorium Jan Hendrik Schultz van Haegen 1869


2078 (5-1-1869) décharge Klaas Kind, onder Dubbeldam ten behoeve van de mede Comparant Leendert van der Linden te Dubbeldam
2079 (15-1-1869) radiatie de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van eene hypothecaire inschrijving ten laste van [..] van de Grijp en van Adriana van der Grijp, beiden te Sliedrecht.
2080 (26-1-1869) scheiding van den gemeenschappelijk boedel van Elsiabeth van Nieuwenhuizen wonende te Groote Lindt en haren aldaar overleden Echtgenoot Pleun van der Poel.
2081 (27-1-1869) radiatie de heer Meester Cornelis Willem Otto van Dorsser te Dordrecht ten behoeve van Daniel Noks, onder de Mijl gemeente Dubbeldam
2082 (27-1-1869) procuratie de heeren Pieter de Vrij, Alexander Adriaan Obreen qq Willem Herman Obreen en Barend Adrianus de Vrij, allen te Dordrecht om voor en namens hen met de overige geinteresseerden ten behoeve van het Rijk der Nederlanden te verbinden en te verpanden f 11.000 Nationale Schuld der Nederlanden een ten de 2 1/2 ten honderd, ingeschreven in het Grootboek dier Schuld letter S deel 34 nommer 10177 tot zekerheid van de betaling eener som van f 3.984,72 cents voor opteschorten regt van Successie en regt van overgang van effecten benevens de opcenten van die ana het Rijk der Nederlanden  verschuldigd over de gedeeltelijke Nalatenschap van Vouwe Geertruida Agnieta van Herwerden, eerst weduwe van den Heer Adrianus Johannes Schregardus, laatstelijk van den heer Louis Carel Soetens gewoond hebbende te Spankeren en aldaar den 13-2-1868 overleden.
2083 (4-2-1869) testament Leendert Belder, te Cillaarshoek gemeente Maasdam
2084 (4-2-1869) testament Sijgje Jabaaij echtgenoote van Leendert Belder, te Cillaarshoek gemeente Maasdam
2085 (5-2-1869) verklaring en subrogatie de heer Jacob Diepenhorst te Strijen ten behoeve van den heer Jacob van der Linden, te Hienenoord mede Comparant de debiteur Koenraad Boer, te Strijen
2086 (5-2-1869) radiatie de heer Jacob Diepenhorst te Strijen ten behoeve van Jan van Driel te 's Gravendeel
2087 (5-2-1869) transport Sander van Driel, onder 's Gravendeel aan Leendert Boer, onder Strijen van een VLASSERSSTELLING en gevolgen onder 's-Gravendeel, langs den Schenkeldijk voor f 1200.
2088 (24-2-1869) procuratie grootboek de heeren Doctor Pieter de Vrij, Barend Adrianus de Vrij, Alexander Adriaan Obreeen qq en Wil Herman Obreen allen te Dordrecht op de heeren Frans Pieter Muijsken, Anthonij Johannes Guepin, Florus Coenraad Muijsken en Gerard Leembruggen Gerard Gerardszoon, allen te Amsterdam zoo te zamen als ieder hunner afzonderlijk, tot ontvang van renten
2089 (5-3-1869) testament Arij Trompetter onder Wieldrecht gemeente Dubbeldam weduwnaar van Teuntje Stam
2090 (5-3-1869) testament Maria Smaal, echtgenoote van Arij Trompetter onder Wieldrecht gemeente Dubbeldam
2091 (8-3-1869) radiatie Mevrouw Antje BLAAUW weduwe van den heer Anthonius Nicolaas BOUVIJ, de heer Jan Anthonij Smits van Nieuwkerk qq beiden te Dordrecht, de heer Nicolaas Marius Bouvij te Amsterdam, MEVROUW Johanna Jacoba Boubij weduwe van den heer Karel George Willem de BOSSON te Dordrecht, de heer Jacobus Johannes Bernardus Josephus Bouvy te Dordrecht en de heer jacobus de Voogd Junior qq ten behoeve van Pieter SCHOTEL, te Dordrecht.
2092 (9-3-1869) radiatie de heer Jacob Diepenhorst te Strijen ten behoeve van Bastiaan de Kreek Willemszoon te 's Gravendeel
2093 (9-3-1869) houtverkooping Ten verzoeke van Willem van Prooijen voor zich en qq onder Strijen
2094 (11-3-1869) testament mejufvrouw Huiberdina LEMKES, te Dordrecht
2095 (21-3-1869) verklaring van erfregt Cornelis de Jong Hendrikszoon en Hendrik de Jong Corneliszoon, beiden te Westmaas betreffende de erfgenamen van Arie de ZEEUW, gewoond hebbende vroeger te Westmaas en laatst te Dordrecht, alwaar hij den 14 Januarij jongstleden is overleden
2096 (19-3-1869) procuratie grootboek Andries Zevenbergen qq te 's Gravendeel en Hadewij of Hadewei Zevenbergen, onder Strijen op de heeren Frederik van Taack Trakramen, Henrij Plateer, Fredrik Coenraad Senff allen te Amsterdam zoo te zamen als ieder afzonderlijk, tot overschirjving
2097 (19-3-1869) verklaring van erfregt de heeren Nicolaas Andreas Boudewijn en Cornelis Schelling Jacobszoon, beiden te Strijen ten behoeve de kinderen van wijlen ARIJ STEENBERGEN gewoond hebbende te Strijen en aldaar overleden, uit zijn uwelijk met Maaike van der Linden, wonende te Strijen
2098 (24-3-1869) testament Cornelis Herweijer Teuniszoon, onder Strijen
2099 (24-3-1869) testament Aagje Herweijer Teunisdochter, onder Strijen
2100 (24-3-1869) testament Jacob Herweijer Teuniszoon, onder Strijen
2101 (24-3-1869) testament Adrianus Herweijer Teuniszoon, onder Dubbeldam
2102 (24-3-1869) testament Teunis Herweijer Teuniszoon, onder Strijen
2103 (24-3-1869) testament Schilleman Herweijer Teuniszoon, onder Strijen
2104 (24-3-1869) testament Teuntje Herweijer Teunisdochter, onder Strijen
2105 (31-3-1869) verkooping van roerende geoderen ten verzoeke van de Heeren Leendert Duppeer Willemszoon en Johannes Nicolaas Pieren, beiden qq te Dordrecht en Willem den Engelen, onder Dubbeldam
2106 (1-4-1869) testament de Heer Willem Stehouwer, te Hendrik-Ido-Ambacht
2107 (1-4-1869) testament mejufvrouw Pietertje Huijzer echtgenoote van den Heer Willem Stehouwer, te Hendrik-Ido-Ambacht
2108 (2-4-1869) decharge Hadewij ZEVENBERGEN onder Strijen ten beeove van den mede Comparant Andries Zevenbergen te 's Gravendeel
2109 (2-4-1869) procuratie grootboek Bastiaan de Zeeuw te Westmaas voor zich n qq Cornelia de Zeeuw en haar echtgenoot Arie Pleunszoon Rozendaal, onder Strijen en Annigje de Zeeuw en haar echtgenoot Pieter Quartel, thans te Westmaas, vroeger te mijnsheerenland, op als bij nummer 2096 gemeld, tot overschrijving
2110 (2-4-1869) verklaring en afstand de heer Jacobus Johannes Bernardus Josephus BOUVY voor zich en qq te Dordrecht van aandeelen in de STOOMBOOT DORDRECHT numero vier en de met die Boot verdiende of verder te verdienen vrachtpenningen
2111 (9-4-1869) verhuring ten verzoeke van den heer Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq te Dordrecht van landen bij Willemsdorp onder Dubbeldam
2112 (14-4-1869) radiatie de heeren Hendrik Johan Knottenbelt en Petrus Jacobus 't Hooft, beiden qq te Dordrecht ten behoeve van Johannes Ketting, verwer te Dordrecht 
2113 (16-4-1869) verhuring Louisapolder ten verzoeke van den Heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
2114 (16-4-1869) verhuring Beerpolder ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht 
2115 (23-4-1869) procuratie grootboek de heer Jacob Diepenhorst qq te Strijen op als bij nummer 2088 gemeld tot ontvang van renten
2116 (23-4-1869) verhuring Buiten Nes ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht 
2117 (23-4-1869) testament Hendrik van den Berg te Strijensas gemeente Strijen
2118 (23-4-1869) testament Jannigje van der Waal echtgenoote van Hendrik van den Berg te Strijensas gemeente Strijen
2119 (23-4-1869) verkooping ten verzoeke van de Heeren Johannes van der Linden onder Maasdam en Andries van der Linden, onder Klaaswaal van Paarden en andere roerende goederen
2120 (27-4-1869) verkooping ten verzoeke van Cornelis de Jong Hendrikszoon te Westmaas, van paarden, Rundvee en andere roerende goederen
2121 (30-4-1869) scheiding van goederen in gemeenschap bezeten bij en tusschen Jilles Schelling en Jacob Schelling, beiden te Strijen
2122 (13-5-1869) verhuring Beerpolder Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht 
2123 (14-5-1869) verhuring Merwede en Stadsdijk Ten verzoeke van den Heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
2124 (21-5-1869) verhuring Ten verzoeke van dne heer Meester Hermanus Adrianus Nebbens Sterling qq te Dordrecht van den polder den OUDENDIJK genaamd den DIJKSPOLDER en der kade van den Engelsepolder onder Dubbeldam.
2125 (21-5-1869) verhuring Louisa en Cannemanspolder Ten verzoeke van den Heer Aart Hendrik van Tienhoven qq te Gorinchem
2126 (28-5-1869) transport Cornelis de Jong Hendrikszoon, te Oud-beijerland aan Antonij  Vroon, onder Westmaas van eene BOUWMANSWONING en gevolgen onder Westmaas te samen groot 1 bunder 40 roeden 40 ellen voor f 4000
2127 (1-6-1869) radiatie de heer Adrianus Singels Adrianuszoon te Dordrecht, ten ebhoeve van den heer Theodorus Arnoldus van Oort, steenhouwer te Utrecht
2128 (4-6-1869) transport Saartje Stuurman eerder weduwe van Wouter Antonij PLUKHOOIJ laatst van Rokus UIJTTERLINDEN, te 's Gravendeel verblijfhoudende te Willemsdorp gemeente Dubbeldam, Bernardus Bastiaan van IPEREN 11 te 's-Gravendeel, Jacob van Roon qq te Strijen en Wouter Antonij Plukhooij te 's Gravendeel aan Bastiaan PLUKHOOIJ te 's Gravendeel van zevenachtste aandeelen (onverdeeld) in een huis, schuur, teuin en erf te 's-Gravendeel aan den Kildijk voor f 743,75. 
2129 (12-6-1869) verhuring voor 10 jaren Ten verzoeke van den Heer Cornelis van Es Vogel qq te Hooge en Lage Zwaluwe van landen uitmakende den zoogenaamde BRIENENSWAARD gelegen aan het Westeinde van het eiland de Tiengemeenten onder Zuid-Beijerland en Goudswaard
2130 (17-6-1869) verklaring de heer Reint van Veen, te Moerdijk gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, betrekkelijk de verpachting van den Brienenswaard onder Zuid-Beijerland en Goudswaard
2131 (18-6-1869) provisionale toewijzing Ten verzoeke van den heer François Alexander Ferdinand Broustin qq te Brussel, van onroerende goederen onder Mijnsheerenland, Zuid-Beijerland, Strijen, 's Gravendeel en Hendrik-Ido-Ambacht.
2132 (23-6-1869) scheiding der nalatenschap van Arie de ZEEUW, gewoond hebbende laatst te Dordrecht en aldaar overleden vroeger wonende te Westmaas.
2133 (23-6-1869) decharge Arie Pleunszoon Rozendaal qq onder Strijen, Pieter Quartel qq onder Westmaas, ten behoeve van den mede comparant Bastiaan de Zeeuw, te Westmaas
2134 (24-6-1869) procuratie grootboek Andries ZEVENBERGEN qq te 's Gravendeel en Cornelis Zevenbergen gedomicileerd te 's Gravendeel verblijfhoduende te Sint-Anthoniepolder gemeente Maasdam op als bij nummer 2096 gemeld, tot overschrijving
2135 (24-6-1869) scheiding van den gemeenschappelijken boedel van Machiel de KORVER gewoond hebbende te Willemsdorp gemeente Dubbeldam en aldaar overleden en zijne nagelaten tweede echtgenoote Pieternella Resoort, wonende te Willemsdorp voornoemd en van de nalatenschap van eerstgenoemden van het daarin begrepen aandeel van Christiaan Machiel de KORVER overleden te Willemsdorp voornoemd, zoon van wijlen genoemden Machiel de Korver en na dezen overleden
2136 (25-6-1869) definietieve toewijzing Ten verzoeke als bij nummer 211 gemeld
* van eene BOUWMANSWONING genaamd Oomensteen(?) en gevolgen met landen onder Mijnsheerenland, te zamen 48 bunders 38 roeden 10 ellen, aan Vrouwe Cornelia JOCHEMS weduwe van den Heer Meester Adrianus Gerardus Burgerhoudt, te 's Gravenhage de massa voor f 68.208.72
* erve bouwmanswoning genaamd VREDELUST en gevolgen en landen onder Zuid-Beijerland te zamen 33 bunders 88 roeden 89 ellen aan den heer meester jacob Willems van der Biesen te Breda de massa voor f 37.774,13
* 11 bunders 08 roeden 80 ellen land onder Zuid-Beijerland aan Krijn VERHOEVEN, alhier, de massa voor f 16.300
* 8 bunders 11 roeden 80 ellen land onder Zuid-Beijerland aan den heer Pieter Rolandus LOS te Sunderland (Engeland) de massa voor f 8523,90;
* 4 bunders 21 roeden 50 ellen land onder Strijen in dne polder het Oudeland van Strijen aan den heer Leendert DUPPER Willemszoon te Dordrecht de massa voor f 4762,96;
* 4 bunders 81 roeden 60 ellen land onder Strijen in den Noordkavel aan Jonkheer Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek te Dordrecht,d e massa voor f 6465,76;
* 11 bunders 99 roeden 60 ellen weiland, onder 's Gravendeel in Nieuw Bonavontura ana den heer Willem Jan Verbrugge van s Gravendeel te Rotterdam de massa voor f 30.323, 41
* en 8 bunders 68 roeden 60 ellen land en water onder Hendrik-Ido-Ambacht in den polder van Sandelingenambacht aan Leendert Stehouwer Teuniszoon te Hendrik-Ido-Ambacht de massa voor f 12.800,85
tezamen = f 184.159,715
2137 (30-6-1869) radiatie de heer Stephanus van Dorsser te Dordrecht ten behoeve van Adriana Maria de Geus weduwe van Frans de Ronde aldaar
2138 (7-7-1869) generale procuratie Grootboek de heer Simon ZADOKS, de heer Henri Vriesendorp Junior voor zich en qq en zijn echtrgenoote Vrouwe Mathilda van de Waijfort, de heer Meester Johannes Adrianus van Dorsser en zijne echtgenoote Vrouwe Cornelia Maria van de Waijfort, allen te Dordrecht, op de heeren Johannes Hendrik Roquette en Jan Daniel Toussaint, makelaars te Amsterdam, zoo te zamen als ieder hunner in het bijzonder
2139 (9-7-1869) obligatie met verband Hendrik van den Berg te Strijen ten behoeve van Cornelis van den Berg onder s Gravendeel som f 3000
2140 (13-7-1869) tiendverkooping Ten verzoeke van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgewassen onder s Gravendeel
2141 (14-7-1869) obligatie met verband Jacob Verhoeve te Strijen ten behoeve van den Heer Jacob Diepenhorst, aldaar Som f 350
2142 (14-7-1869) obligatie met verband Aart van der Schoor, te Strijen ten behoeve van den heer Jacob Diepenhorst, aldaar Som f 300
2143 (14-7-1869) obligatie met verband Pieter Borel, te Strijen ten behoeve van den Heer Jacob Diepenhorst, aldaar Som f 350
2144 (14-7-1869) tiendverkooping Strijen Ten verzoeke van den heer Cornelis Gerardus de Kat qq te Dordrecht
2145 (14-7-1869) tiendverkooping 's Gravendeel Ten verzoeke van den heer Cornelis Gerardus de Kat qq te Dordrecht
2146 (15-7-1869) tiendverkooping Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgewassen te Heerjansdam
2147 (15-7-1869) tiendverkooping Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgewassen te Groote Lindt
2148 (15-7-1869) tiendverkooping Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van Tiendgewassen te Sandelingen Ambacht gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
2149 (17-7-1869) verkooping van gewassen Ten verzoeke van den heer Krijn Gerardus Kievit qq onder Mijnsheerenland
2150 (28-7-1869) procuratie grootboek de heeren Leendert DUPPER Willemszoon en Johannes Nicolaas PIEREN beiden qq te Dordrecht op alle bij Nummer 2096 gemeld tot ontvang van renten
2151 (30-7-1869) decharge Cornelis Zevenbergen gedomicilieerd te 's Gravendeel verblijfhoudende te Sint Anthonijpolder gemeente Maasdam, ten behoeve van den mede Comparant Andries Zevenbergen te 's Gravendeel
2152 (7-9-1869) provisionele toewijzing ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van onroerende geoderen onder Nieuwland Arkel Almkerk en de Werken
2153 (10-9-1869) obligatie met verband Coenraad VERVOORN te s Gravendeel ten behoeve van Aart in 't Veld onder Dubbeldam som f 900
2154 (14-9-1869) transport de heer Francois Alexandre Ferdinand Broustin qq te Brussel
* aan den heer Arie STEHOUWER Willemszoon te Hendrik-Ido-Ambacht van 6 bunders 58 roeden 40 ellen bouwland met weg en watering te Hendrik-Ido-Ambacht de massa voor f 10.523,65
* en aan den heer Mattheus Stehouwer Willemsoon te Hendrik-Ido-Ambacht van 8 bunders 57 roeden 30 ellen wei en bouwland met weg en watering te Hendrik-Ido-Ambacht van de massa voor f 15.243,25
te zamen= f 25.766,90
2155 (14-9-1869) definitieve toewijzing Ten verzoeke van den heer Francois Alexandre Ferdinand Broustin qq te Brussel van
* 7 bunders 78 roeden 17 ellen wei- en hooiland en watering onder Nieuwland en 54 roeden 44 ellen grinden en watering, alsvoren onder Nieuwland in al tijddens de erfpacht voor zoo land zulks nadermogt blijken tegen eene jaarlijkse betaling van f 13 bezeten wordende bij Bart Pellikaan te Nieuwland te zamen groot 8 bunders 32 roeden 60 ellen aan peter de Hoop en Jan Boon, beiden te Nieuwland en Nijs Aantjes te Hofwegen gemeente Bleskensgraaf de massa voor f 10.740,67
* 9 bunders 30 roeden 94 ellen wei en bouwland weg en watering onder Arkel aan den  Heer Willem Hendrik BOSCH te Leiden de massa voor f 16.971,92
* En van vier bunders 69 roeden 08 ellen wei- en rietland onder Almkerk en 17 bunders 56 roeden 08 ellen bouw en griendland enw atering onder de Werken, aan Mevrouw Bertje van TIENHOVEN wedwe van den Heer Daniel de Jongh Corneliszoon, te Ameide de massa voor f 34.118,82
te zamen = f 61.831,41 
2156 (16-9-1869) transport Stoffel Drinkwaard te Hendrik-Ido-Ambacht aan Arie Stehouwer Willemszoon aldaar van een HUIS, bevattende tweer woningen met schuur en erf A29 te Sandelingenambacht gemeente Hendrik-Ido-Ambacht  voor f 1400,--
2157 (17-9-1869) procuratie grootboek de heeren Adianus van de NADORT, Dirk van de Nadort, Jacob van de Nadort en Johannes Quist, allen te Strijen op als bij nummer 2096 gemeld tot overschijving
2158 (8-10-1869) provisionele toewijzing Ten verzoeke van den Heer Francois Alexandre Ferdinant Broustin qq te Brussel, van goederen onder Piershil, Oud Beijerland, Strijen en Puttershoek
2159 (11-10-1869) vennootschap de heeren Elias van DORSSER te Dordrecht en Everhard Victor Rudolf Ter HORST, te Steenwijk
2160 (15-10-1869) definitieve toewijzing Ten verzoeke bij nummer 2158 gemeld van:
* Een bouwmanswoning en gevolgen en bouw en weiland te zamen 44 bunders 45 roeden 25 ellen onder Piershil benevens eene jaarlijksche betaling groot f 62:50 ten lasten der Noordpolder onder Piershil aan de heer Wouter Jochems te Wassenaar de massa voor f 56.728,44
* 14 bunders 86 roeden 10 ellen bouw- en weiland onder Piershil aan Jonkheer Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek te Dordrecht de massa voor f 15.461
* 8 bunders 56 roeden 80 ellen bouw- en weiland onder Piershil aan den heer Meester Julious Dominicus Schultz van Haegen te Dordrecht, de massa voor f 8482,32
* 3 bunders 75 roeden 90 ellen weiland en boschhakhout onder Piershil aan de heer Otto Boudewijn 't HOFT van Benthuizen te Dordrecht de massa voor f  3759;
* 9 bunders 97 roeden 80 ellen vouw en weiland onder Oud-Beijerland aan Mejufvrouw Catharina Hilegonda JOCHEMS te s Gravenhage de massa voor f 11.275,14
* 5 bunders 23 roeden 80 ellen bouw-en weiland onder Oud-Beijerland aan Dirk KOUWENHOVEN HANNIK te Oud-Beijerland de massa voor f 4976,10
* 4 bunders 97 roeden 50 ellen bouw- en weiland onder Strijen, aan Jan Niemansverdriet onder Strijen, de massa voor f 6716,25
* 3 bunders 39 roeden 40 ellen weiland onder Strijen, aan Jonkheer Jacob Nicolaas Joan Kantzon van Erffrenten van Babylonienbroek te Dordrecht,. de massa voor f 5430,40;
* 6 bunders 90 roeden 30 ellen weiland onder Strijen aan Jonkheer Meester Ocker Repelaer van Molenaarsgraaf te s Gravenhage de massa voor f 9719,11
* 3 bunders 47 roeden 10 ellen bouw- en weiland onder Strijen aan Jacob Troost onder Strijen de massa voor f 7670,91
* 5 bunders 45 roeden 30 ellen bouw- en weiland onder Puttershoek aan jacobus Lagestee te 's Gravendeel de massa voor f 7143,43
* 5 bunders 93 roeden 50 ellen bouwland, griend en kade, onder Puttershoek aan Dirk KOIJCK te Mijnsheerenland de massa voor f 8516;
*5 bunders 76 roeden 50 ellen bouwland onder Puttershoek aan Mels van DRIEL te Puttershoek de massa voor f 8272,05
* en 6 bunders 29 roeden 90 ellen bouwland griendje en kade onder Puttershoek aan Jonkheer Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek te Dordrecht de massa voor f 11779,13
te zamen = f 165.929,28
2161 (22-10-1869) radiatie de heer Henri Vriesendorp Junior, voor zich en qq en echtgenoote Vrouwe Mathilda van der Waijfort, de heer Meester Johannes Adrianus van Dorsser en echtgenoote Vrouwe Cornelia Maria van der Waijfort, allen te Dordrecht etn behoeve van Nicolaas Cornelis Maria van Someren Brand, te Leur gemeente Etten en Leur
2162 (28-10-1869) obligatie met verband Klijs in 't Veld, te Maasdam ten behoeve van den heer Jacob Diepenhorst te Strijen geaccepteert door den Heer Hendrik
2163 (4-11-1869) verkooping van rietgewas ten verzoeke van de heeren Hendrik Franciscus Koevoets qq Herman 't Hooft qq Meester Herman Adrianus Nebbens Sterling qq en Johannes Pompejus Boudewijn Onderwater van Brandwijk, allen te Dordrecht
2164 (6-11-1869) aanbesteding de heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, aan Aart TIMMER, Cornelis TIMMER en Jan TIMMER allen te Dubbeldam van rijswerken aan de Kilkade van den Ouden Beerpolder onder Dubbeldam voor tien jaren, tegen eene Jaarlijksche som van f 820
2165 (12-11-1869) provisionele toewijzing ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, van goederen onder Sandelingenambacht gemeente Hendrik Ido Ambacht, Rijsoort gemeente Ridderkerk, Puttershoek, Strijen en 's Gravendeel
2166 (19-11-1869) radiatie de heer Jacob Diepenhorst te Strijen ten behoeve van Teunis DUBBELDAM te Strijen en van Jacob DUBBELDAM aldaar
2167 (19-11-1869) definitieve toewijzing Ten verzoek van den Heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht, van
* den AMBACHTSHEERLIJKHEID VAN SANDELINGEN AMBACHT en tienden, alles gemeente Hendrik Ido Ambacht aan den Hoog Edele geboren Heer Corneille Charles Auguste Baron van Wijkersloot van Weerdensteijn, te Ollignies in Belgie massa voor f 16.200
* 4 bunderrs 25 roeden 70 ellen weiland, weg en watering onder Rijsoort gemeente Ridderkerk aan Cornelis SMAAL onder Hendrik Ido Ambacht de massa voor f 6853,77
* 4 bunders 07 roeden 40 ellen weiland, onder Ridderkerk aan Aart VAN DEN HOEK te Ridderkek de massa voor f 6599,88
* 3 bunders 28 roeden 40 ellen bouwland en water onder Ridderkerk aan Jonkheer Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek te Dordrecht de massa voor f 3809,44
* 4 bunders 79 roeden 97 ellen bouw- en weiland onder Ridderkerk aan het ROOMSCH KATHOLIEK PAROCHIAAL ARMBESTUUR van Rotterdam te Rotterdam de massa voor f 7679,52
* 24 bunders 44 roeden 86 ellen bouw- en weiland en boschhakhout onder Strijen aan Jonkheer Meester Johan Adriaan REPELAER te s Gravenhage de massa voor f 37.134,93
* 3 bunders 92 roeden 20 ellen weiland onder Strijen aan Hermanus DE KONING en Dirk KROESE te s Gravendeel de massa voor f 8628,40
* 4 bunders 90 ellen weiland en boschhakhout onder s Gravendeel aan Hendrik Cornelis van Maaren te Dordrecht, de massa voor f 7456,74
* 1 bunder 45 roeden 90 ellen bouwland, onder 's Gravendeel aan Jonkheer Jacob Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babylonienbroek te Dordrecht de massa voor f 2086,37
* 2 bunders 61 roeden 30 ellen bouwland onder 's Gravendeel aan Cornelis Leendertszoon den HARTOG en Adrianus Leendertszoon den HARTOG onder 's Gravendeel , e massa voor f 3762,72
te zamen = f 100.200,77
zijnde 8 bunders 75 roeden 92 ellen weiland en wateringen der Hendrik Ido Ambacht en voor 10 bunders 51 roeden 30 ellen wei en bouwland en boschhakhout onder s Gravendeel, beiden OPGEHOUDEN en bij de akte onder nummer 2167 gemeld
2168 (4-12-1869) radiatie Mevrouw Margaretha de Zwart weduwe den heer Adrianus BEMOLT Gerritszoon qq Mejufvrouw Sophia Dorothea Bemolt de Heer Gerardus Adrianus Bemolt en Mejufvrouw Johanna Bemolt, allen te Dordrecht, na twee hypothecaire inschrijvingen ten behoeve van Hendrik Rietveld Jacobuszoon, bouwman te Giessen Oudekerk gemeente Giessendam en denzelven Hendrik Rietveld;
2170 (17-12-1869) verhuring voor 5 jaren Ten verzoeke van den heer Hendrik Franciscus Koevoets qq te Dordrecht van weiland en watering te Heerjansdam
2171 (29-12-1869) inventaris van den gemeenschappelijken boedel van Mevrouw Immetje Cornelia PIEREN wonende te Dordrecht en wijlen haren Echtgenoot den heer Albertus KUIPERS
2172 (30-12-1869) generale procuratie Francois Frederik Loose Pieterszoon te Strijen op den heer Arie Enoldus Bervoets aldaar

Laatst gewijzigd: april 2011.