Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Oudraad resoluties 1716-1738


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 3
Inventarisnummer: 257 (Oudraad resoluties 1716-1738; met achterin een index op onderwerp)


Index op de Resolutien van Consideratien van de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Oud-Raad der Stad Dordrecht van de Jaren 1716 tot 1738 inclusive.

I


Instructie. Zie Raad Pensionaris.
- - - Zie Secretaris van Burgemeesteren.
- - - Zie Secretarissen van de Staten.
- - - Zie Lector Anatomicus.
- - - Zie Ontfanger ten belijde.
Intressen van 't Amptgeld. Zie Amptgeld.

Laatst gewijzigd: oktober 2014