Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Teekengenootschap Pictura (inschrijvingsformulieren/biljetten tentoonstellingen)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206
Inventarisnummer: 282, 283, 284, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 451

nov. 1925 (inzendingsbiljetten)


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 206
Inventarisnummer: 313 (inschrijvingsformulieren ledententoonstelling; 1926)

- Roland Larij, St. Joris(weg) 3
De tijding f 1200
Interieur in Brab f 500
Boschlaan (tuin) f 250
Beek f 150
Achter het huis f 250
Bij den put f 400
Boschweg f 250
In het dorp f 200
Heide (eig. Jhr. A. Reigersman)
Eiken f 125
Dennen f 75
Bij 't haardvuur f 250
Bets f 500
Lenemu +
Oude Jan f 250
Lezende Jongen f 100
Katwijk f 250
Gedempte gracht f 150
Achterkant f 250
Voorstraatshaven (Eig. v.d. Hr. v. R.)
Tuin (pastel) f 250
Scheveningen f 150
Rivier voor Dordt f 100
Markt dorp (Eig. van jonkvr M. Reigersman)
Rozen (Eig. Jhr Mr A. Reigersman)
Hortensia f 200
Rhodondendron f 200
Asters f 250
Ploegossen f 500
Naar huis f 500
Naar den stoel f 1500
Stoel f 250
Bij 't ruimen v.d. stal f 150
Stal (melk..) f 200
Stal (teekening op doek) f 250
Portret van Mej. v. R. (Eig.)
- Nelly Goedewaagen, Gouda Gouwe 97
1. De Gouwe Gouda, olieverf, 87x69 cm, f 250
2. Najaarsblomen, olieverf, 64x50 cm, f 125
[GEWEIGERD]
- Jan Larij, Loenen a/d Vecht 'Cremerhuis'
Mijn tuin, olieverf, 62 x 64, f 250
[GEWEIGERD]

- [BRIEFKAART] Het Teekengenootschap PICTURA Voorstraat 152, Dordrecht, heeft de eer U en Uwe Dames uit te noodogen tot bezoek aan een Tentoonstelling van Nederlandsche litaratuur, Uitgegeven na 1880, saamgesteld door de gemengde Commissie van de Vereeniging van Letterkundigen en den Nederlandschen Uitgeversbond.
De Tentoonstelling zal van 22 Oct tot 5 November a.s. dagelijks geopend zijn van 10-4 uur en is gratis toegankelijk
De opening zal plaats hebben Donderdag 22 October a.s. 's avonds 8 uur, met ene inleiding door Mevrouw TOP VAN RHIJN-NAEFF, terwijl mevrouw MARIE VERHOEVEN-SCHMITZ op Donderdag 29 October eveneens 's avonds 8 uur, een voordracht zal houden over 'Het kind in de Nederl. letterkunde na 1880'.
Voor beide avonden zijn gratis toegansgbewijzen verkrijgbaar aan PICTURA, Woensdag 21 october van 2-4 uur - De ruimte is beperkt.
+
1 Museum
2 van Wageningen
2. van Randwijk
1. Koopman

Wijnhoven
Korthals
Reus
Larij
Verhoeven

- Extra inzending ter gelegenheid van zijn 70en verjaardag en zijn 50 jarig lidmaatschap
Roland Larij
Voorstraatshaven, olieverf, eigenaar B. van Randwijk Jr, f300
Weefgetouw, olieverf, eigenaar B. van Randwijk Jr, f 250
Heide, olieverf, eig. Mr. A. Reigersman Zevenbergen Groote Markt 7, f 150
Rozen, olieverf, eig. Mr. A. Reigersman Zevenbergen Groote Markt 7, f 200
Waterput, olieverf, eig J. van Wageningen Dz, f 150
Landschap, olieverf, eig J. van Wageningen Dz, f 300
Vrouw aan 't spoel..(?), olieverf, J. Koopman, f 300 [DOORGESTREEPT]
Interieur, olieverf, H. Larij Ruinerwold, f 200
Wever en spoelster, olieverf, mevr wed. A. E. Buren, f 300 [DOORGESTREEPT]
Rozen, olieverf, Dordr. Museum
Interieur, olieverf, mevr.v an Biesenbroek(?) [DOORGESTREEPT]
- Jeanne Bierume Oosting, van Blankenburgstraat 65 Den Haag
Kool, olieverfschets, 110x78, niet te koop
Stilleven met blauwe kous, oleiverf, 73x53, f 80
Stilleven met tulpen, oleiverf, 73x63, f 80
Geplukte kippen, olieverf, 78x57, f 100
Tuintje in sneeuw, olieverfschets, 100x70, f 75
- Leonora Johanna van Bijsterveld, Laan van Meerdervoort 366 Den Haag
Stilleven, olieverfschidlerij, 85 x 70 cm, f 200
- [BRIEFJE] Zeer Geachte Heer Verhoeven,
Zoudt U nog een zeer groot genoegen willen doen en het kleine schilderijtje Cactus even voor den tentoonstelling uithalen. Het was bij vezending nog niet geheel droog en heeft een vernisje noodig.
U bij voor baat dankend, L. v. Dam van Isselt
.
+
Lucie van Dam van Isselt, Veere, Zeeland
Na het bal, schilderij, f 400
Verfpotje, schilderij, f 250
Cactusje, schildeirj, f 125
- Dingemans
Waalko J. Dingemans, Hooiladen, olieverf in lijst, 120 x...
Waalko J. Dingemans, Haven te Venlo, pastel in lijst, 100 x....
H. Dingemans-Numans, Veldbloemen, olieverf, 7...
H. Dingemans-Numans, Veldbloemen, olieverf, 7.....
- Jhr Marinus Dittlinger, Statenlaan 71, Den Haag
Bezoek (Middelburg), olieverfschilderij, f 250
Cans de salons de fete, olieverfschilderij, f 300 [DOORGESTREEPT]
Stilleven (met taart), olieverfschilderij, f 150
Le salon la Paix (Tuilerien), olieverfschilderij, f 200
Portret, olieverfschilderij, f ---
- Alex Dorgelo, Deventer, Duymaer van Twiststraat 3
Stilleven (vruchten), oleiverf, 65x82, fr 125
Leemkuil i.d. Achterhoek, olieverf, 50 x 80, f 90
Grachtje in Brugge, olieverf, 55x42, f 75
Stranddam Vlieland, houtsnede, 38x57, f 15
- Jan Gregoire, Hartenstraat 10 Amsterdam
(Het Koorn) Het Graan, ont. dec. paneel, mineraalverf op eterniet, o,50 x 1,10, f 300
Oogst landschap, oliverf, 0,50 x 1 m, f 250
- J.A. Herfst, Oosteinde 52, Voorburg
Stilleven Aronskelken, schilderij, 128x95, f 300
Wajang, teekening, 85x75, f 175
Wajang, aquarel, 95x70, f 200
Cactus, schilderij, 50x40, f 75
- mevrouw Hoogewerff-Goddard (Lizzy), Vijverweg 38 Rotterdam
1. Bloeiende artisjokken, olieverf, 58x50, f 150
2. Herfstkleuren, idem, 75x54, f 200
3. Ceverarium, idem,. 190x105, f 300 [DOORGESTREEPT]
4. Portret .., idem, 62x83, f n.t.k.
5. Portret mevrouw G-L, teekening, 40x54, n.t.k
- R. Kennedy, Reeweg 95 Dordrecht
Mijn Tuin, tempera, f 175
Tot past... lateton f 115 [DOORGESTREEPT]
Appelboom .. magnolia, f 115
- G.N. Korthals
Molen, olieverf, f 100
Herft, olieverf, f 125
Bloemen, olieverf, f 75
+
TEEKENGENOOTSCHAP 'PICTURA' beschermvrouwe H.M. de Koningin
Het bestuur van het teekengenootschap Pictura te Dordrecht, heeft hiermede de eer u en uwe dames uit te noodigen tot bijwoning der plechtige opening van de KEUZE-TENTOONSTELLING van werken door Dordstche meesters uit de 17e, 18e en 19e eeuw op woensdag 1 Oktober 1924 's namiddags te 2 uur, de tentoonstelling zal worden gehouden van 1 tot 19 okt 1924 ter herdenking van het 150 jarig bestaan van het genootschap. Zij zal worden geopend door zijn excellentie den minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen.
Het bestuur:
J.F. van Oldenborgh, Voorzitter, Leen Verhoeven, secretaris, J. van Wageningen Dz, Penningmeester, B. van Bilderbeek, R. Kennedy
Dordrecht September 1924
- Joh. Larij, Voorstraat 153rood, Dordrecht
Octoberweer, M 1,25, olieverf, f 200
Stilleven, 60x80, olieverf, f 80
- Dirk van Luijn, Bekkerstraat 107 Utrecht
Zelfportret, houtskoolteekening, 52x60, n.t.k.
Jonge Man, houtsnede, 13x17, f 7,50 zonder lijst
- Jan Willem Nortier, Utrecht
Kattestaart, pastel, 54x69, f 150
Vetplant, pastel, 52x67, f 125
Tijgerschedel, olieverf, 47x65, f 175
Schelp, olieverf, 48x56, f 150
Lelie, olieverf, 45x50, f 100 [DOORGESTREEPT]
Verpakt in één kist.
- [BRIEFKAART]
den heer secretaris van Pictura, leen Verheoven, Voorstraat, Dordrecht
Waarde Verhoeven,
Sinds ik je 't laatst schreef, is er weer een massa gebeurd, zooals dat wel gaat, en 't Stilleven wat ik je zenden wilde, is me afgetroggeld...nu zend ik een ander Stilleven, 't is al weg per kist en spoor, en ik hoop dat 't je zal bevallen. Het is kleiner en wat vroeger dan het eerst gekozene. De prijs is ook kleiner f 750.
Ik kom er niets aan doen. Jan werd geschoten, is 't niet?
Wat zei je dokter? je bent wel 'n extra combinatie van handicappen! Want asthma alleen is waarachtig al genoeg, hè? Ja,, 't zal voordirende druk in 't werk zijn, verven zoo is absoluut brikken-moeten.
En dan erbij zooveel werkkracht en leefkracht te hebben als jij, dat is enorme. Wat doe je niet bij voor dat steuncomite op welks briefpapier je me schreef. Ik hoop dat je, in de buurt zijnde eens komt binnen stappen, en me vertellen wat de dokter zei. Hoe beviel vrouw het radio lezen? Ik hoorde toevallig laatst in Hellevoetsluis op n avond Carry van BRUGGEN op zijn manier: Geachte, onachtbare toehoorders, .. onze 't was heel interessant. Zelf heb ik natuurlijk zo'n dr..(?) niet. Nee, goh, oef, en bedankt voor je engelengeduld.
Met je vrouw hartelijk gegroet, DIRK NIJLAND (Wassenaar)
+
Dirk Nijland, Jagerslaan Wassenaar
Stilleven, oleiverf, 105x125, (f 1200) f 750
- Coen van Oven, Amsterdam P.C. Hooftstraat 90III
Portret, teekening, - [-> Mevr. S.J. van Oven-van Deventer, Singel 206 Dordt]
Studiekop, schilderij, f 250 [-> Amsterdam P.C. Hooftstraat 90III]
- G.J. van Overbeek, Veelzigtstraat 13b, Rotterdam
Een grijze dag, schilderij, 85x105, f 300
- Anton Pieck, Nicolaas Beetsplein 4 Heemstede
I Vlaamsche kermis, olieverfschilderij, 55x75, f 1500
II Oud poortje in het Begijnhof te Brugge, olieverfschilderij, 20x35, niet te koop
III Kreeft, hotusnede, 20x40, met lijst f 19 zonder lijst f 15
Adres voor terugzending : den heer Bos (Kunsthandel) Frederik Hendriklaan 114-118 Den Haag
- M.P. Reus

Melkhuis
Molens a/d Noordendijk
Slapende Man
Orgeldraaier, aquarel
Jongenskop, aquarel
- Théo van Rysselberghe, St. Clair, Le Lavandou (var), France + schets volgorde schilderijen
1. Les Baumettes, peinture, 58x50, f 500 [DOORGESTREEPT]
2. Baie de Beauvallon, peinture, 58x50, f 500
3. Les Alpes a Peira-Cava, peinture, 45x36, f 300
4. Les Alpes a Peira-Cava, peinture, 45x36, f 300
5. L'Eglise de la Mortola, peinture, 48x39, f 300
- Andreas Schotel, Rotterdam
1. Portret Her..(?), teekening
2. Portret v.d. Zagwijn Posthuma, lijnets
3. Boerenkop, ver.. met ets
4. Kinderkopje, lijnets
5. Portret v.d. .. Vermeer, lijnets
Adres voor terugzending: Tiengeburenstraat 3 Tuindorp Vreeswijk
- Willem Smit
Huisje te Laren, f 100
Riviergezicht, f 75
Lissen (bloemen), f 75
- J.P. Valkema Blouw, Apeldoorn Genistalaan 4
1. Boom (Bider/Oder(?) Bosch), olieverf, 70x90, f 300
2. Bespiegeling, olieverf, idem, f 300
3. Stilleven (met halve schedel), idem, 50x60, f 125
- A. van den Wall Bake, Velp Reinaldstraat 8
Carmen, pastel teekening, 45x65, f 40
Paddestoelen, olieverf, 42x51, f 60 [DOORGESTREEPT]
Primula's, olieverf, 38x46, f 75
fabel? in gebed, olieverf, 30x48, f 60
- Antonia Wanders, Samuel Mullerstraat 28 Rotterdam
Papavers in pot, olieverf, 79x100, f 175
- Marie Wandscheer, Ede (Gelderland)
O.I. kers, olieverf, 37x30, f 80
Papaver, olieverf, 36x28, f 70
Violen, olieverf, 26x16, f 40
Petunia's, olieverf, 26x16, f 40
- Jan Wittenberg, Den Haag Asterstraat 168
Stilleven met gele vruchten, olieverf, 62x76, f 400
Stilleven met sinaasappelen, olieverf, 55x66, f 350
Stilleven, olieverf, 35x35, f 150
Stilleven, olieverf, 26x31, f 125
Sneeuwlandschappen, olieverf, 25x26, f 100

Laatst gewijzigd: april-mei 2008.