Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Teekengenootschap Pictura (inschrijvingsformulieren/biljetten tentoonstellingen)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206
Inventarisnummer: 282, 283, 284, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 451

ca nov 1923 (inzendingsbiljetten)


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 206
Inventarisnr.: 307 (inschrijvingsformulieren ledententoonstelling; 1923)

- Theo van Rysselberghe, St Clair, Le Lavandou (Vax), France;
1. Anemones et Renoucules (Anemonen en Renouterds), peinture, 45 x 37, f 200
2. Zonnias (Ziinia's), peinture, 37 x 40, f 200
3. Capons (rascasses) (Zeebaars), peinture, 40 x 53, f 300
4. Bord de mer mediterraneen (Middelandsche Zeekust), peinture, 37 x 45, f 200
5. Naigneuse du repos (Rustende Baadster), peinture, 52 x 61, f 450
- Ella Riemersma
2B. Zee, f ....
3. Zee, f 40 of 30
- M.P. Reus
Molena a/d Noordendijk, olieverf, f 300
Schepen op de rivier, olieverf
Rust, olieverf
Biesbosch, olieverf
- Anton Pieck, Nicolaas Beetsplein 4 Heemstede
I Oude dorpskermis, droge naaldets, 45 x 60, f 34-30
II Het oude stille Begijnhof van hier, Portefeuille 10 houtsneden en bijbehorende kleine teksten van Felix Timmerman ook in hout gesneden. Gaarne bij mogelijk exposeren in vitrine on onder glas, f 150
Ik weet niet of het mogelijk is deze portefeuille te exposeren. Ik had echter gaarne dat deze portefeuille in een geheel (met teksten dus ook) werd geexposeerd of helemaal niet. Dus niet nekele houtsneetjes er uit.
De houtsneedjes worden niet ..per..(?) verkocht.

- Wim Schuhmacher, Hoofdweg 76 Amsterdam
Fiesole, teekening oostind Inkt, 105 x 85 cm, f 250
Hussen Fiesole, teekening houtskool Inkt, 85 x 105, f 180
Oude Man (no. 1), Lith met lijst, 50 x 35, f 20
Corsicaansche vrouw, Lith. met lijst, 50 x 40, f 20
Corsicaansche vrouw (No. 1), Lith. zonder lijst, 50 x 40, f 15
Corsicaansche vrouw, Lith. zonder lijst, 50 x 40, f 12,50 --- dus meerdere keren te verkoopen
Landschap, olieverf, 75 x 85 cm, f 300
Adres voor terugzending : Hobbemakade Amsterdam
- Willem B. Smit, Slikkerveer [=WILLEM BENJAMIN SMIT (1860-1950)]
Naakt studie, olie (kleine schilderstukjes), niet te koop [DOORGESTREEPT]
Stokrozen, olie (kleine schilderstukjes), f 125
Papavers, olie (kleine schilderstukjes), f 75
Stilleven, olie (kleine schilderstukjes), f 125
Riviergezicht, olie (kleine schilderstukjes), f 125
Haven(?), olie (kleine schilderstukjes), f 150
50 % van de netto opbrengst vor 't a.s. jubileumfeest
- Stilleven met doodskop, olieverf, 50 x 60, f 125
Bloemen, olieverf, 50 x 60, f 90
De Sleutelbewaarder, olieverf, 50 x 60, f 140
Rozen, olieverf, 40 x560, f 60
Stilleventje, olieverf, 25 x 25, f 40
Adres voor terugzending : P. Valkema Blouw, Genistalaan 4 Apeldoorn
- Leen Verhoeven, Kon Wilhelminastraat 7rd, alhier (Dordrecht)
Dahlia's, olieverf, 125 x 105, f 300
Bloemen, olieverf, 85 x 80, f 200
Stilleven met roerdomp, olieverf, 85 x 80, f 200
Paddestoelen, olieverf, 60 x 45, f 100
Zinnias, olieverf, 50 x 40,f 100
- jhr Arnold Vrijthoff, Jac. Gillesstraat 33 Den Haag
I Watermolen, schilderij, 110 x 140, f 500
II. Voor de Sluis, schilderij, 66 x 86, f 250
- Dirk Nijland, Wassenaar, Jagerslaan, kunstschilder
Mailboot aan den steiger, houtsnede, 80 x 80 per druk f 2 lijst f 6
Schorren in Zeeland, houtsnede, 60 x 50,-
Havenweg, houtsnede, 60 x 50, -
- Dirk Pieter Adelaar, Rembrandtkade 34 p/a Heer A. Brom
Het oude huis, teekening, 57 x 78, f 150
Feest, aquarel, 39 x 29, f 100
Avond, teekening, 50 x 57, f 150
Sluimering, teekening, 40 x 36, f 100
Gedachten, teekening, 68 x 73, f 180
- Y.J. Bruining, Van Speykstraat 57 Den Haag
Hanekammen, olieverf, 50 x 35, f 125
Orchideeen, waterverf, 50 x 30, f 100
- Leonora Johanna van Bijsterveld, 's-Gravenhage Laan van Meerdervoort 366
2. Klaproos, olieverfschilderij, 51 x 36, f 60
1. Stilleven, olieverfschilderij, 56 x 60, f 100
- Alex Dorgelo
.....(5 kunstwerken).....
- Theo Dijwel, J.P. Heijeplein 4
Slapend meisje, krijtteekening, f 75
Peter, teekening, f 40
(Sater) Fauw, teekening, f 40
* Liggend naakt (niet te koop), teekening, f 40
Rozebottels, teekening, f 50
- Hendrik Albert van den Eijnde, Heemstede Willem v.d. Veldekade 2
Bouwkunst en Versierende Kunst, Gips model bouwbeeldhouwwerk; versiering van draagsteen boven den ingang van een atelier met foto van het in steen uitgev. Beeldwerk, middenstuk 65 x 55 2 zijstukken 60 x 32;
+
Zeergeachte Heer Verhoeven,
Heden verzond ik aan Uw adres een kist inhoudende drie gipsmodellen zooals U uitbijgaand inzendingsbiljet ziet zijn het een middenstuk en twee zijstukken; welke aan een gepast en als volt opgesteld de situatie van het geval bepalen ten overvloede zoud ik U een foto van het uitgevoerde werk er bij, als U die er bij wil hangen dan is dat vooral voor den leek meer overzichtelijk.
De Bouw en versierende kunst heb ik hier in een blok te zalem gevoegd, bouwkunst als de meer strenger, en versierende Kunst als de meer speelsche factor, naast de Bouwkunst komt als zijstuk dan aandragen de steenen metselaar en naast den versierende kunst de jager naar het schone, in dit geval een mooie vogel in dien U iets voor de foto voelt, kunt U deze ... na afloop der expositie behouden, dus bezit .. voor al Uw werken toegewenst met besten groet, Hoogachtend, H. v.d. Eijnde
- Nelly Goedewagen, Gouda, Gouwe 97
Cyclamen, aquarel, 57 bij 54 cm, f 125
Cactus, aquarel, 49 bij 59 cm, f 125
Convolvulus, aquarel, 52 bij 46 cm, f 125
Fuchsias, aquarel, 47 bij 58 cm, f 125
- Herman Heuff, Heemstede (NH) Koediefl. 69
Piazzo San Marco, olieverf, 83 x 35, f 250
Molen van St. Antonis, litho, 45 x 30, f 15
- Lizzi Hoogewerff-Goddard, Vijverweg 38 Rotterdam
1. Zonnebloemen, olieverf, 90 x 110, f --
2. Clematis, olieverf, 50 x 60, f 100
3. Pepers, olieverf, 55 x 45, f 100
- R. Kennedy, Reeweg (O) 95
Bloeiende appelboom, olieverf, f 300
Chineesche lampions en vruchten, f 300
Oost Indische kers en vruchten, f 150
Clematis, f 75
Papavers, f 75
- G.N. Korthals, Steegoversloot 81, alhier (=Dordrecht)
Pompoenen, f 250
Pompoenen, f 150 / niet te koop
Bloemen, f 150
Bloemen, f 100
Bloemen, f 100
- G.D. Labots, 105 Wijnhaven Rotterdam
1. Naakt, teekening, f 15 [DOORGESTREEPT]
2. Naakt, teekening, f 20
3. Naakt, teekening, f 20 [DOORGESTREEPT]
4. Naakt, teekening, f 25
5. Naakt, teekening, f 30 [DOORGESTREEPT]
- Joh. Larij, Voorstraat Dordrecht
Papaver, oleiverf, 60 x 150, f 175
Ver.....(?), olieverf 100 x 200, f 250 [DOORGESTREEPT]
Stilleven met ...., olieverf, 100 x 175, f 200 [DOORGESTREEPT]
Rozen in glas, olieverf, 50 x 70, f 60
- Jan Larij, Laren NH Melkweg 87a // Kol Etablissement Westerdoksdijk 2 Amsterdam
In de kampong Bovenlanden West-Java, olieverf, 76 x 89, f 600 [DOORGESTREEPT]
Ficus elastica Bovenlanden West-Jav, olieverf, 76 x 89, f 600
5 Nov 1923 Jan Larij
- Chris Lebeau 24 Hazelaarstraat Den Haag
Portret Otto Raundon, houtsnede, 82 x 65, g 50
Portret Edward Koster, houtsnede, 74 x 62, f 50
Portret Paulus Rukowsky, houtsnede, 78 x 61, f...
Portret Soewarde, houtsnede, 60 x 48, f ..
Portret Soetartina, houtsnede, 60 .....
- Handweefsels Marg LELS
No.
I Schoorsteen of dressoirooper f 35
II Kussen f 9
III Kussen f 9
IV Kussen f 9
V Kleedje f 12
VI Blauw kleedje f 11
VII staal van meubelbekleeding per m2 f 22 (afhandelijk van stoelvorm)
VIII Gobelinkussen uit haardbank f 35
IX Smyrnakleed f 55
X Voetkussen f 20
XI Vloerkleedje f 55
XII Bedkleedke f 27
XIII Bedkleedje f 23
XIV Tafelkleed f 18
- Dirk Govert van Luijn, Rembrandtkade 34 p/a den Heer Brom
Wolk, houtskool en potloodteekening, f 71 x 62, f 130 [DOORGESTREEPT]
Boomen, krijtteekening, f 68 x 77, f 175
Stad, krijtteekening, 84 x 70, f 150
Spitters, krijtteekning [DOORGESTREEPT]
Spitters, Pastelteekening, 79 x 69
Trekkers, krijtteekening, 41 1/2 x 69 1/2
- Roland Larij
Bloemen, olie, f 250
- Jan Willem Nortier, Stadhouderslaan 20 Utrecht
Roode bloem, pastel, 48 x 55, f 80
Iris, pastel, 67 x 53, f 90
Papaver, pastel, 53 x 47 f 80
Compositie, pastel, f 60 x 49
Lelie, pastel, 28.....
+
Utrecht 8 November 1923
Aan den heer Secretaris van Pictura Dordrecht
Welgeb. heer
Mag ik U beleefd verzoeken mij een catalogus van deze tentoonstelling te willen doen toekomen. Bij voorbaat vriendelijk dank.
Hoogachtend U ed dn., J.W. Nortier

- M. Adamse, Zwartewaal
Tineke Adamse, teekening, niet te koop
Kinderkopje, teekening, f 125
Eieren, teekening, f 125
Bl. distel, teekening, f 100
(Litho) Portret dr Jac Thijsse, Litho, f 5 per stuk
- Marie Wandscheer, Ede Gelderland
Petunia's olieverf, 30 x 38, f 90
Papavera, olieverf, 30 x 38, f 75
Cineraria s, olieverf, 25 x 30, f 75
O.I. kers, olieverf, 18 x 22, f 35
Roosjes, olieverf, 18 x 22, f 35
- S.H. Wijnhoven, Bleekersdijk 52 Dordrecht
O.I. kers, olieverf, f 25
Crysanten, olieverf, f 60
Landschap, olieverf, f 30
Bloemen, olieverf, f 75
Bloemen, olieverf, f...

Laatst gewijzigd: april-mei 2008.