Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Teekengenootschap Pictura (inschrijvingsformulieren/biljetten tentoonstellingen)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206
Inventarisnummer: 282, 283, 284, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 451

SCHRIFTJE: Aangevraagde schilderijen voor de Tent. Dordtsche Meesters vanaf de 17e eeuw tot op heden voor de pub. tent. 150 jarig bestaan van Pictura


18-08-1924 aan J.R. Pierson te Baarn, Villa Uytenbosch, A'damsche Straatweg [neen, werk(en) van Cuyp]
18-08-1924 aan dr. D. O. Hirschmann, Galerie van Diemen, Plaats, Den Haag [ja, een werk (portret) Sam. van Hoogstraten (1627-1678) waarde f 2000]
00-08-1924 aan dr. N. Beets, Amsterdam, de Lairessestraat 6 [ja, een Nic. Mes (familiegroep op de Tolbrug) f 20.000]
00-08-1924 aan Jos.H. Gosschalk, Den haag, Obrechtstraat 227 [ja, .....etc...]
07-09-1924 aan prof dr. J.H. Valkenier Kips te Delft, van Leeuwenhoeksingel [neen, niet beschikbaar een portret van Nic. Maes]
00-08-1924 aan prof. dr. Jan Veth, Amsterdam Keizersgracht 327 [ja, Albert Cuyp Eend; Jacob van Strij Landschap]
18-08-1924 aan jhr M.B.W. Dittlinger, Den Haag, Statenlaan 71 [ja, van Nic Maes (zelfportret); ontv. 10-9-1924]
00-08-1924 aan A.C. Mees, Rotterdam Westplein 6 [nee, Alb Cuyp IJstafereel bij Dordt, Alb Cuyp landschap met ruine]
00-08-1924 aan J.R. Laverge Rotterdam Honingerdijk 56 [ja, van Alb Cuyp een ?Landschap, behoeft niet verzekerd te worden, zie brief Laverge aan Six 12-9-1924; wordt bezorg; ontv. 13-9-1924]
00-08-1924 aan mr. P. Ridder Pauw van Wieldrecht [van J.G. Cuyp portretten]
00-08-1924 aan mr. van Beeck Calkoen, Dordt [van Aart de Gelder 2 portretten, blijft dralen met antwoord daarom vanaf gezien]
00-08-1924 aan A. Stoop, te Bloemendaal [van Sam. van Hoogstraten, niet gevraagd]
00-08-1924 aan Van Gelder, Kasteel Zeekra..(?), Ukkel (te Brussel) [van Aart de Gelder, een Alleg. figuur]
04-09-1924 aan J. Reepmaker, Westersingel 37 te Rotterdam [neen, van Nic. Maes een kinderportet]
28-08-1924 aan prof. Dr. K.H. Westendorp, Oldenzaalschestraat 30 Enschede [ja, van Ant. Vreem, een schilderij (hyronimus) 54x64 fecit 1679; van Godfr Schalcken een schilderij (urinedokter); nog eens voor toezending gevr 20/9]
00-00-1924 aan Joh. Tattersall (schoonvader van prof ..) [geen gebruik van gemaakt; Fabricius bij Pyerhus (get Rembrandt) is echter van Ferd. BOL]
04-09-1924 aan N.V. Kunsthandel Paul Cassirer, Keizersgracht 117 Amsterdam [ja, van Alb Cuyp Landschap met koeien]
09-09-1924 aan mr. J.R. de Koning, Dordt [ja, van Godfr. Schalcken (portret) 1683]
05-09-1924 aan D. Komter Rokin 98 Amsterdam [van Jb Gr Cuyp Aankondiging vd Herders en Apostelkop (Petrus); Benj. Cuyp Genrestuk + Aanbidding]
00-00-1924 aan Rijksmuseum (Collectie J.J.M. Chabot) [portret? Aart de Gelder]
00-00-1924 aan Rijksmuseum (Collectie Dupper) [Nic. Maes, De Spinster 32.000]
05-09-1924 aan J. Goudstikker, Amsterdam [Ferd. Bol Portret vermoedelijk van Joost vd Vondel / Portret van Maria Louise Koningin van Zweden; Alb. Cuyp Gezicht op de Rietdijkschepoort te Dordt + landschap met molens + Portret van een jager; Godfr. Schalcken Mythologische voorstelling Jupiter en Ant. (lichteffect); Aart de Gelder Vrouw in gebed + Meisjesbuste (en face) + Portret van een bouwmeester; Corn. Bisschop (vervalt); Nic. Maes Familiegroep interieur]
00-00-1924 aan mr. H.Ph. Visser 't Hooft, Koninginneweg 107 Haarlem [ja, van Aart Schouman Portret van Petrus Hering (1735)]
00-00-1924 aan Frederik Muller en Co, Doelenstraat 16-18 Amsterdam [ja, van Ferd. Bol]
00-00-1924 aan Dordr. Museum [van Nic. Maes (zie 2 bladzijde verder)]
00-00-1924 aan Exc. mr. P.W.A. Cort v.d. Linden, Koninginnegr. Den haag [ja, Abr. van Strij Portret mevr C. du Bois de Leeuw + portret A. du Bois; Samuel van Hoogstraten Portret van Math. BALEN Jansz, geschiedschrijver van Dordrecht schets voor de gravure van R. de Hooghe in balen's beschrijving van Dordrecht]
00-00-1924 aan wed van Brakel Muller, Utrecht [A. van Strij Paulus Heijman]
00-00-1924 aan Dordr Museum
Arn. Boonen, vrouw met papegaai
Jb Gr Cuijp - Damesportret
L. de Koningh - De Davoyard?
W. van Leen - Bloemen ..?
Nic. Maes - Portret Jac. de Witt
Ary Scheffer - dr Reni Marjorin
Ary Scheffer - Onderwerping
Ary Scheffer - Verloren zoon
Aart Schouman - Zelfportret
M. Schouman - Zee
Jac.v an Strij - Landschap
.. Versteegh - kaarslicht
wordt als geschenk aan Pictura door 't museum terugbetaald
00-00-1924 aan mevr. van Oldenburgh van Wageningen
Simon van Brakel - Zeegezicht
L. de Koningh - Portert
G.A. Schmidt - Portret
C.J. de Vogel - Landschap
00-00-1924 C. van Son
Jac. van Strij - Landschap
00-00-1924 A.J. Roest
J. Rosierse - Jonge vr. kaarsl(icht)
J. Rosierse - Fruitstalletje
00-00-1924 Mr. H.Ph. Visser 't Hooft, Haarlem
Aart Schouman - Portret Petrus Hering f 1000
00-00-1924 Oud-Dordt (van Gijn)
P. Fonteyn - interieur
00-00-1924 B. van Randwijk Jr
J. Rosierse - Kaarslicht f 300
00-00-1924 mevr. de wed. Verhoeven Reus
J. Rosierse - Spelers bij kaarslicht f 300
00-00-1924 Chris Larij
P. Fonteyn - 2 genre
00-00-1924 mevr. de wed. mr. Blusse van Oud Alblas
J. Rutten - Stadhuis f 300
00-00-1924 F. Herman van Gijn
J. Rutten - gezicht Nieuwbrug f 300
00-00-1924 Nic. Rodenburg
M. Schouman - Zeegeaciht f 500
00-00-1924 A.C. van Oldenborgh
P. Fonteyn - 2 genrestukjes f 100
00-00-1924 Fa Boonen en Hoogstraten Zn
G.A. Schmidt - Portret f 1000
Abr van Strij - Portret f 1000
00-00-1924 Mevr. Wed. Staring-Blusse
G.A. Schmidt - Interieur f 500
J.C. Schotel - Zwarten Gaffelaar f 1500
A. van Strij - Keukenmeisje f 100
00-00-1924 mr. A. Staring
A. van Strij - Schilden f 100
00-00-1924 mr. P.W.A. Cort v.d. Linden, Den haag [DOORGESTREEPT]
Sam. van Hoogstraten - Portret Balen f 500
00-00-1924 van Aardenne
W. de Klerk - Landschap f 200
A. van Trigt - Hans Socks f 500
C.J. de Vogel - Landschap f 200
00-00-1924 mr B.J. Verheij
A. van Strij - de Jager f 500
00-00-1924 S.M. Hugo van Gijn
W. de Klerk - IJsgezicht
M. Schouman - Zeegez.
00-00-1924 Kunsthandel M. van Zanten, Rotterdam
Jac. van Strij - Landschap f 1000
00-00-1924 W.W. van Strij
Jac. van Strij - Landschap
Jac. van Strij - Slapend kind
00-00-1924 E.H. Lebret
Frans Lebret - Winter
Frans Lebret - Boerenerf
00-00-1924 L.F.D. v.d. Minne
Frans Lebret - Interieur
00-00-1924 Ant. Poest Clement
Frans Lebret - Portret
Frans Lebret - Schapen met herderin
00-00-1924 Forbes Wells
Frans Lebret - Interieur

VRACHTEN....etc.

Laatst gewijzigd: april-mei 2008.