Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Teekengenootschap Pictura (inschrijvingsformulieren/biljetten tentoonstellingen)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206
Inventarisnummer: 282, 283, 284, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 451

1924 (inzendingsbiljetten)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206
Inventarisnr.: 311 (inschrijvingsformulieren ledententoonstelling; 1924 Keuze-Tentoonstelling Dordtsche meesters 17e eeuw-heden, 150-jarig bestaan)

- Anth. Pieter Schotel, Bomkade 4rood Dordt
Anth. P. Schotel, Avond Volendam, tempera, f 200, verzekeringswaarde idem
Anth. P. Schotel, Le Quai Vert Bruges, idem, f 250, verzekeringswaarde idem
Anth. P. Schotel, Lombardenbrug Dordt, idem, f 250, verzekeringswaarde idem
- Roland Larij (Eere-lid), St. Jorisweg 3
1. Cornelis Lelieveld, olieverv-studie, eigendom v.d. Heer Jan Veth (Amsterdam)
2. Maanlucht, olieverd schilderij, eigendom v.d. WedlEd Heer Hugo van Gijn (Dordrecht)
3. Naar Huis, idem, eigendom Jonkhr Reigersman (Hooft Ing te Haarlem) [DOORGESTREEPT; WEG 8/12)
4. Rozen, idem, eigendom van Jonkhr Mr, A. Reigersman te Zevenbergen [WEG 2/12]
5. Herder met Schapen, teekening, eigendom van Jonkvr M. Reigersman te Breda [WEG 2/12]
Achterzijde:
1. W. Sluiter Den Haag, Herfst Landschap Heeze, Eigendom R. Larij, te verzekeren f 500
2. Bernard Koldeweij, Landschap Maa(r)sdam, Eigendom R. Larij, te verzekeren f 500
3. Bernard Koldeweij, Hollandsch Diep, Eigendom R. Larij, te verzekeren f 500
4. Teekening Willy Sluiter [Doorgestreept: portret van den Kunstschilder Edgar Farazijn], Eigendom R. Larij, te verzekeren f 250
Terugzenden aan 't adres St. Jorisweg 3.
- [Leden tentoonstelling Pictura 9-30- Nov 1924] J.Th. Toorop (Eere-lid)
Portretstudie voorstellende Ds Domela Nieuwenhuis, teekening, f 1000, f 1000
Portret van 's meesters kleindochtertje Annetje, teekening, -, f 600 [WEG 8/12]
TEKST BRIEFKAART
Den WelEdelgeb. Heer Verhoeven, Secretaris v/h T.G. Pictura, Voorstraat 152, Dordrecht
Den Haag Van Merlenstraat 124
27 Oct 1924
Heden is de heer Willy Sluiter bij mij geweest en heeft mij gevraagd wat te zenden voor de aank. tentoonstelling.
Heel graag wil ik U natuurlijk het genootschap iets sturen.
Ik heb echter maar twee werken (teekeninge-portretten) die mijn lijstenmaker U zal doen toekomen. 28 oct zullen die naar Dordt verzonden worden - in een kist. Deze twee teekeningen zijn:
1. portret studie voorstellende ds. Domela Nieuwenhuis (de schenker van de schoone middeleeuwsche teekeningen in museum Boijmans. het voltooid portret bevindt zich in museum Boijmans) 1000 fl (assurantie prijs) 1000 fl. kostprijs
2. portret van mijn kleindochtertje Annetje assurantie prijs f 600
Ik hoop dat die twee teekeningen goed zullen aankomen. Woensdag of Donderdag zult U die ontvangen.
Met hartelijke groeten
Hoogachtend U.. J.Th. Toorop [www.jantoorop.eu][http://www.jantoorop.eu/Toorop%20tentoonstellingen%20Dordrecht.pdf]
- Prof. Dr. Jan Veth, Amsterdam Keizersgracht 327 (adres terugzending: Museum te Dordt]
Portret Frans Lebrret oud voorz van Pictura, schilderij, f 5000
- M. Adamse
Portret, teekening, f 500
- Jeanne Bieruma Oosting, van Blankenburgstraat 65, Den Haag
Kreeft, olieverf, 30x79, niet te koop, f 500
Maskers, olieverf, 100x45, niet te koop
H.. te Giethoorn, olieverf (Alp..), 70x100, f 100
Oud grachtje te Dokkem, krijtteekening, 70x100, f 70 [WEG 8/12]
- L. Bolle, 45c Ochterveltstraat, Rotterdam
voorstudie voor begraafplaats beeld, beeld in beton, 95x20, f 350 [niet te veranderen in grafbeeld dat is niet de .. veranderen]
Bootwerker, kop in beton, 24x24, f 120
medaille voor Vereningn van de Boekhandel, gegoten mortel in lood, 7 1/2 middellijn, niet te koop, 30
Medaille voor Federatie van Boekdrukkers, geslagen in hard lood, 6 1/2 cm, niet te koop, 5
(dit svp vermelden in de catalogus)
- Mej Yfke J. Bruining [=EVA BRUINING], van Speijkstraat 57 Den Haag
Herfstchrysanten, olieverf, 60-40, niet te koop, f 200
Cinerariás, waterverf, 6-80, f 150, f 150
Papavers, id, f 350
[WEG 8/12]
- Leonora J. van Bijsterveld, Laan van Meerdervoort 366 Den Haag
Witte pioenroos, olieverfschilderij, 52x43, f 5
Stilleven, olieverfschilderij, 39x49, f 74
Kerstmis, olieverfschilderij, 39x69, n.t.k. (f 100)
Violen, olieverfschilderij, 36x29, f 50
[WEG 8/12]
- Agnes Canta, Wijnhaven 65 Rotterdam
Bloemen, schilderij f 150
Papavers, schilderij f 100
Papavers, schilderij f 80
[WEG 8/12]
- de Court Onderwater
Oude Vrouw, schilderij, eigendom van Mevr Miseroy Breekman, van Deghenstraat 92 Amsterdam [WEG 8/12]
Interieur, aquarel, eigendom van Mevr Ouboter de Court Onderwater
- Lucie van Dam van Isselt, Veere
Cactussen, schilderij f 300
Zomerbloemen, schilderij f 200
Dahlia's, schilderij f 200
- Inzendingsbiljet van Henriette Dingemans Numans, Haarlem, Jordenstraat 30
Tulpen en narcissen, schilderij 65x50 f 95
Fresia's, schilderij, 25-45, f 65
Adres van terugzending Haarlem, Jordenstraat 30 [WEG 8/12]
- Waalko J. Dingemans, Haarlem, Jordenstraat 30
Span paarden met veulen, schilderij, 80x100, f 150
Ploegen, schilderij, 55x65, f 90
- Jhr. M.B.W. Dittlinger, Den Haag Statenlaan 71
1. M. Dittlinger, stadswal met molen, schilderi, f 300, id
2. M. Dittlinger, Boeketje, schilderij, f 150, id
Nicolaes Maes, Portret, schilderij, niet te koop, f 3000
NB de N. Maes zal voor 15 Sept persoonlijk worden afgegeven aan Pictura
[WEG 8/12]
- Alexander Dorgelo, Deventer, Duijmaer van Twiststr 30
1. Kalebassen, waskrijtteekening, 45x66, f 75, f 90
2. Doorkijkje op het erf, houtsnede, 40x52, f 20, f 20
3. ....? 45x52, f 20, f 20
4. Stilleven, olieverf, 50x60, f 85, f 100
[WEG 8/12]
- G. van Duffelen, Schiebroek van Brienepark
Zonnebloemen voor het atelieraam, schilderij, 105x105, f 450
De Parasol, schilderij, 90x80, f 200
- Dijkwel, Theo, Dordrecht J.P. Heijeplein 4
Stilleven met kruik, olieverf, f 125
Clematis, olieverf, f 80
...? [DOORGESTREEPT]
- Nelly Goedewaagen, Gouwe 97 gouda
1. Clematis floren, Aquarel, 86x69, f 150
2. Oost. Ind kers, aquarel, 62x67, f 100
3. Kerstroos, aquarel, 55x60, f 80
4. gezicht over daken, waskrijtteekening, 52x60, f 90
- Jan Gregoire, Martenstraat 10 Amsterdam
Kompositie, oliverf, f 400
Levensgang (voorstudie), teekening, f 250
[WEG 8/12 1924]
- Marianne Hartong, 81 Joh. van Oldenbarneveltlaan Den Haag
1. Naakt figuur, waterverfschilderij, 100x78, f 500
2. Portret van Mevrouw M. te Amsterdam, waterverfschilderij, 30x27, neit te koop, f 200
3. Bloem Stilleven, waterverfschilderij, 85x68, f 200, f 200
4. Zomerbloemen, waterverfschilderij, 69x72, f 150, f 150
- J.A. Herfst, Voorburg Oosteinde 58
Chrysanten, aquarel, 113x85, f 250
Waterlelies, aquarel, 88x71, f 200
Lelies, ets, 70x62, f 40 per druk
[WEG 8/12]
- Herman Heuff, Heemstede, Koediefl. 69
Dordrecht als oude stad, olieverf, 1x1,50, f 1000, f 900
St. Bavo zondagmorgen, ilieverf, 60x50, f 250, f 200
Zoutelande, aquarel, 45x82, f 250, f 250
van Pompen manneke, olieverf, 50x40, f 100, f 100 [DOORGESTREEPT]
- mevr. Lizzy Hoogewerff-Goddard
Primula's, olieverf, 65x85, f 125
Eschscholtzia, olieverf, 74x55, f 125
Studie neger, 68x68, f 100
[WEG 8/12]
- Jkvr Marie de Jonge, Laren (NH) Jagersweg
De Uil, de Kaars en de bril, schilderij, 125x145, f 550, f 425
- Reinier Kennedy, Reeweg 95, Dordrecht
Herfstweelde, waterverf, 85x70, f 300
Appelboom, 70x85, f 300
- Bernard Koldeweij, Roland Larij
Bernard Koldeweij, Landschap, eigendom R. Larij, olieverf, f 500
Bernard Koldeweij, Zwijndr. Veer, eigendom H.A. Reus, olieverf, f 150
- G.N. Korthals, atelier Pictura
Stilleven vogel, schilderij f 200
Stilleven visschen, schilderij, f 200
Kopje (oude vrouw), schilderij, f 200
- G.D. Labots, Rotterdam, Wijnhaven 105
Zonnebloemen, schilderij, 75x65, f 275, f 230
Lelies, schilderij, 78x55, f 300, f 265
Seringen, schilderij, 44x38, f 20, f 170
[WEG 8/12]
- Jo Larij, Voorstraat 153rood Dordrecht
Papavers, olieverf schilderij, 100x140, f 175
Stilleven met appelen, schilderij in olieverf, 80x100, f 170
Stilleven met fazant en patrijs?, schilderij in olieverf, 150x180, f 300
Havengezicht (niet te koop), schilderij in olieverf, 25x40 (reeds gezonden)
- Jan Larij, Cremer-huis, Loenen a/d Vecht
Avond (Hooglande West-Java), olieverf, 79x91, f 600
Bergstroom (W. Java), olieverf, 79x91, f 600
- Chris Lebeau
Portret mev B, lithographie, 50x40, f niet te koop, f 100
[WEG 8/12]
- Louis de Leeuw
Rozen, olieverfschilderij, 30x40, f 100, f 75
Narcissen, olieverfschilderij, 30x40, f 100, f 75
- Arie Martinus Luyt, Bergzis Stellenbosch Z. Afrika
Z. Afrika landschap, schilderij, f 500
Adres voor terugzending : den heer Ir L.C. Schram, Stadhouderslaan 101 Den Haag
- Bernh. Mulder, Ruysdaelstraat 124 Amsterdam
Danseresje, schilderij, 80x60, f 200
Duinlandschap, ets, f 25x32, met lijst f 10, per afdruk f 8
[WEG 8/12]
- Mevr. M. van Nieuwenhoven-Stempels
1. Ceneraria's, schilderij, f 275
2. Violen, schilderij, f 140
3. Zonnebloemen, schilderij, f 200 [DOORGESTREEPT]
- Jan Willem Nortier, Stadhouderslaan 20 Utrecht
Compositie, schilderij, 77x60, f 150
Stilleven, pastel (gefixeerd), 68x53, f 100 [DOORGESTREEPT]
Waterlelies, pastel (gefixeerd), 43x50, f 75
Haven, ets, f 40x50, f 20
[WEG 8/12]
- Dirk Nijland, Wassenaar (Jagerslaan)
Oude Maas, houtsneden, f 50
Ton, houtsneden, f 40
Schorren in Zeeland, houtsneden, f 40
Meeuwen, houtsneden, f 40
(zonder lijst) [WEG 8/12]
- J.F. van Oldenborgh, Reeweg 58 Dordrecht
Meisjeskopje, gips, f 50
Een rustig uurtje, gips, f 50 [DOORGESTREEPT]
- Coen van Oven, P.C. Hooftstraat 90 III
1. portret van dr A.S. van Oven, schilderij, f 1000
2. portret van Mevr S.J. van Oven-van Deventer, schilderij, f 1000
3. Werkster, schilderij, f 500, f 500
4. Portret, gekleurde teekening, f 350 / 500
Adres voor terugzending:
1 en 2 Mevr. S.J. van Oven-van Deventer, Singel 306 Dordrecht
3 en 4 C. van Oven, P.C. Hooftstraat 90 III
- G.J. van Overbeek, Veelzigtstraat 13b Rotterdam
Sleepbooten aan de Boompjes, schilderij, f 250
Zwaarwerk, schilderij, f 300
(1 pak weg 8/12)
Ik wensch de zelfde schilderijen in te zenden, die ik gezonden heb voor de nu gehouden jubileumtentoonstelling, dsu tegen dezelfde prijs afmetingen en aard van het werk is er dus beh..(?)
- Anton Pieck, Nicolaas Beetsplein 4 Heemstede
1. Zeedonderpadden, houtsnede, 2-x30, f 6,50/8,00
2. Kalkoen, houtsnede, 25x25, f 6,50/f 8,00
3. Maraboe, houtsnede, 25x25, f f 6,50/8,00
4. Begijnhofhoekje te Lier, Schilderij (olieverf), 25x25, f 90
- H. van Randwijk / Eigenaar B. van Randwijk Jr, Kromhout 99 Dordrecht
H. van Randwijk, Vruchten, olieverf, 250
H. van Randwijk, Vruchten, olieverf, 250
In catalogus collectie B. van Randwijk Jr
ACHTERKANT: Rosierse, B. van Randwijk Jr, Kaarslicht f 1000 (Maandag 22 halen)
- M.P. Reus, Nieuwstraat 43
Portret (doeser), olieverf, f 400 / f 500
Zelfportret, f 200 / 250
Stilleven met donkere rollijst (DOORGESTREEPT - Regen en wind in de Biezen, groot doek), f 350, f 350
Portret van zuster, f 300, f 400
- Ella Riemersma, St. Lambertuslaan 16 Maastricht
1. Carla K, pastelportret, eigendom, f 100 --> St. Lambertuslaan 16 Maastricht
2. de Geest, aquarel, f 60, f 60 --> Anna Vondelstraat 4 Amsterdam
3. Zeemeermin, aquarel, f 60, f 60 --> Anna Vondelstraat 4 Amsterdam
- C.J. Rovers, Breda Baronielaan 57
Paddestoelen, aquarel, f 15
Paddestoelen, aquarel, f 15
Paddestoelen, aquarel, f 15
- Theo van Rysselberghe, St. Clair, Le Lavandou (var) France
Fleurs, peinture, 46x55, f 600, f 400
Soleil matinal (nu), peinture, 45x65, f 800, 500
Apres - midi de Juin, peinture, 100x81, f 1400 / f 1000
Vitrine d 'Aquarium, peinture, 65x81, f 900 / f 600
[WEG 8/12 aan Heunck te Utrecht]
- C. v.d. Sande Lacoste, Eigenaar Jb Schotel Pz, Krommedijk 35 Dordrecht
C. v.d. Sande Lacoste, Pijpstoppen, aquarel, f 250, eigendom Jb Schotel Pz
C. v.d. Sande Lacoste, Vrouwen met kind, olieverf, f 500, eigendom PICTURA
- Achiel van Sassenbrouck, Berchem St Agatha - Brussel, cice(?) moderne
1. Terugkeer naar huis, olieverfschilderij, 1,53x1,70, 12000 francs (f 1000)
2. Zicht nabij Laethem, olieverfschilderij, 84x93, 4000 Belg francs (f 350)
- C.E. Schlüter, Blaricum
Landschap bij Blaricum, olieverf
Portret studie, olieverf [DOORGESTREEPT]
[weg 8/12]
- Anth. P. Schotel, Bomkade Dordt
1. Avond te Volendam, tempera f 225
2. Brugge, tempera, f 250
3. Lomb. brug, tempera, f 225
(zijn biljet heeft van Buul waarschijnlijk op verkeerde plaats teruggelegd?)
- Jb. Schotel, eigenaar Jb Schotel, Krommedijk 35 Dordt
Jb. Schotel, Spijkervet (Dordtsch Straattype), pleister, f 25 [Spijkervet = Cornelis Lelieveld]
Jb. Schotel, Balt Verboom (oud bed. Pictura), rood koper drijfwerk, f 150
Zie afzonderlijk biljet (Pijpstoppen, aquarel)
- Wim Schuhmacher, Amsterdam Hobbemastraat 6
Landschap Corsica, olieverf, 90x75, f 350
Oude vrouw Corsica, olieverf, 1x0,75, f 800
Oude man Teekening O.I. inkt, 115x,075, f 350
Jongen Corsica, teekening O.I. Inkt, 1x0,75, f 300
Adres voor terugzending : De Vuurslag, Duncklerstraat 72 Haag
- mevr M. Schurrmann-Lels, Haag
weefsel, 77x113, f 60
[WEG 8/12]
- Willy Sluiter, Haag
Portret van Roland Lary oud voorz van Pictura, olieverf, f 2000
Herfstlandschap (eigend. R. Larij), olieverf f 500
Portret van den schilder Edgar(d) Farasyn (eigend. R. Larij), teekening, f 250
- Jan Sluijter, Lomanstraat 99 Amsterdam
Neger, olieverf, 144x103, f 2500
Motelstudie, olieverf, 85x107, f 1500
Stilleven met bloemen, olieverf, 107x95, f 1000
NB Indien voor deze tentoonstelling veel werk wordt verwacht, ben ik gaarne bereid 2 of slecths één werk in te zenden. Mog ik dien nog even .. bereidt of den drie niet te veel is?
[WEG 8/12]
- Willem Smit
1. Zonnebloemen, olie, 150
Klaproos, olie, f 75
Riviergezicht, olie, f 75
Riviergezicht, olie, f 100
Stilleven, oilie, f 75
- W.W. van Strij
W.W. van Strij, Wilgen, studie, f 40
W.W. van Strij, Opkomende bui, studie, 30 [DOORGESTREEPT]
W.W. van Strij, a/d Graafstroom (avond), studie, 30 [DOORGESTREEPT]
W.W. van Strij, Molen a/d Graafstroom, studie, 40 [DOORGESTREEPT]
W.W. van Strij, Aand e Rivier, studie, f 30
- J.P. Valkema Blouw, Genistalaan 4 Apeldoorn
1. Wajangpoppen, olieverf (schets), n.t.k, f 200
2. Indische Salomé, olieverf, f 250, f 250
3. de Sleutelbewaarder, olieverf, f 200, f 200 [DOORGESTREEPT]
4. Kalebassen met fleschje, olieverf, f 150, f150
[WEG 8/12]
- Leen Verhoeven, Dordt (atelier Pictura)
Leen Verhoeven, Papavers, schilderij, f150, f150
Leen Verhoeven, Stilleven, schilderij, f 150,f 150
- Bas Veth, 92 Bv St. Germain Paris
Bas Veth, Zonnige Winterochtend op de Rivier te Dordt Groothoofd - ijsbreker, pastel, f 80, f150
Bas Veth, Zeilende schepen, Pastel, f 80, f150 [DOORGESTREEPT - Grijze dag te Scheveningen]
Zie brief Bas Veth 11/9-1924
- Cornelis Veth, Voorburg Rusthoflaan 4.
Cornelis Veth, Voorheen en Thans, 32 teekeningen op twee cartons, paarsgewijze f 25, f 450
[WEG 8/12]
- Kees de Voogt, Rotterdam Assendelftstraat 17b
Boerenhuis met tuin, Landschap olieverf, 85x85, f 300
Boerenerf, landschap olieverf, 60x50, f 130
Stilleven, Criscenter olieverf, 60x45, f 150
Stilleven, sierpompoenen olieverf, 37x29, f 100
[WEG]
- A. van den Wall Bake, Velp (Geld.) Reinaldstraat 8
Stilleven met lof, olieverf, 25x35, f 45
Stilleven vruchten, olieverf, f 60
Lucia, olieverf, 45
- Antonia Wanders, Rotterdam Samuel Mullerstraat 28.
Chineesche Lampions, olieverf, 100x80, f 250
Rozen, olieverf, 76x60, f 150
[een pak weg 8/12]
- M. Wandscheer (Marie), Ede (Geld.)
Oost. Ind. Kers, olieverf, 48x38, f 160
Afrikanen, olieverf, 36x30, f 80
Petunia's, olieverf, 28x17, f 50 [DOORGESTREEPT]
Violen, olieverf, 21x21-17, f 50 [DOORGESTREEPT]
[WEG 8/12]
- S. Wijnhoven
Apache meid, olie, f 200
Riviergezicht, olie, f 75
Riviergezicht, olie, f 75
Molen, olie, f 100 [DOORGESTREEPT]
- [BRIEF] Zeer Geachte Heer Verhoeven,
Aanst. maand pr. boot worden 3 schilderijen gezonden.
Is dit niet de tentoonstelling waarop voor de as. verloting wordt aangekocht?
Zoo ja, dan zou ik gaarne indien de commissie iets van mij aan wil koopen negen werken voor dit doel voor de helft van de gervaagde prijs (netto) afstaan.
De 18 loten heb ik kunnen plaatsren.
Hoogachtend
Lucie v. Dam v. Isselt
.
PS Zou U wellicht van den loop v.d. winter in Pictura gelegenheid bestaan mijn werken , dat nu in blo..(?) gezonden is te exposeren?
ongeveer 40 nummers.
Arnhem den .. tot 2 Nov Den haag tot 6 Dec

- Coba Ritsema, Singel 512 Amsterdam
De blaauwe veer(?), schilderij, Stedelijk Museum (Paulus Potterstraat 13 Amsterdam)
Het beeldje, schilderij, Stedelijk Museum (Paulus Potterstraat 13 Amsterdam)
[TERUG 2/12]
- D.G. van Luijn, Bekkerstraat 107 Utrecht
Winter 1919, hotusnede, 29x22, f 9
Hooischalf 1924, houtsende, 20x17, f 8 [zoeken]
de Strijdende 1924, houtskool teekening, 66x63, f 80
Misdadiger 1924, houtskool teekening, 24x24, f 100
[TERUG 2/12]

Laatst gewijzigd: april-mei 2008.