Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Teekengenootschap Pictura (inschrijvingsformulieren/biljetten tentoonstellingen)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 206
Inventarisnummer: 282, 283, 284, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 451

29 maart-26 april 1925 (catalogus en inzendingsbiljetten)


Bron: stadsarchief Dordrecht.
Toegang: 206
Inventarisnummer: 312 (inschrijvingsformulieren ledententoonstelling; 1925)

- Teekengenootschap Pictura, Voorstraat 152 Dordrecht, beschermvrouwe H.M. de Koningin
CATALOGUS tentoonstelling van werken door leden, 29 maart-26 april 1925
M. Adamse
1. Zinnia's, olieverf
2. Winde, olieverf
3. Winde, olieverf
4. Tulpen, teekening
*5. Kinderkopje, teekening
Mej. J. Biruma-Oosting
6. Boschzwammen, olieverf
7. Ochtend, olieverf
8. Stilelven, olieverf
9. Kerk te Veere, olieverf.
10. Maskers, olieverf
Mej. L.J. van Bijsterveld
11. Stilleven, olieverf
12. Muurbloemen, olieverf
Mevr. Lucie van Dam van Isselt
13. Laklelies, olieverf
14. Bloemen, olieverf
15. Cactusplantje, olieverf
16. Cactussen, olieverf
17. Stilleven, olieverf
J.W. Dingemans
18. Naar huis toe, olieverf
19. Graanlossen, aquarel
mevr. H.G. Dingemans-Numans
20. Begonia's, olieverf
21. Anemomen, olieverf
Jhr. M. Dittlinger
22. Vijver, olieverf
23. Stilleven, olieverf
24. Salle du conseil (Versailles), olieverf
25. Stadsgezicht, olieverf
26. Rozen, olieverf
A. Dorgelo
27. Zonnebloemen, olieverf
28. Boomstronk, houtsnede
29. Besneeuwde velden, houtsnede
30. Riviermond, houtsnede
G. van Duffelen
31. Compositie met maskers, olieverf
32. Wajang, olieverf
Theo Dijkwel
33. Stilleven, olieverf
34. Stilleven, olieverf
35. Rhodondendron's, olieverf
36. Camelia's, olieverf
37. Oude man, teekening
Mej. Nelly Goedewaagen
38. De St. Janstoren te Gouda, olieverf
Jan Gregoire
39. Limburgsch Landschap, teekening
40. Limburgsch Landschap, teekening
41. Limburgsch Landschap, teekening
42. Limburgsch Landschap, teekening
J.A. Herfst
43. Wajangpop, aquarel
Herm. Heuff
44. De geslachte Os, ets
45. Hoogaartsen, ets
46. Zeilende boeier, ets
47. Haven te Vlissingen, ets
Mevr. L. Hoogewerff-Goddard
48. Stilleven, olieverf
R. Kennedy
49. Clematis, olieverf
G.N. Korthals
50. Bloemen, olieverf
51. Bloemen, olieverf
52. Bloemen, olieverf
52a. Bloemen, olieverf
Mej. Joh.a Lary
53. Stilleven, olieverf
Jan Lary
54. Strand van Tjilatjap, olieverf
D. van Luijn
55. Zeilschepen, houtsnede
56. De Weg, houtsnede
57. Winter, houtsnede
J.F. van Oldenborgh
58. 80 jaar, gips
G.J. van Overbeek
59. Aan de kade, olieverf
Ant. Pieck
*60. Deurtje in het Huizeken 'meester Jan van Ruisbroeck' Begijnhof te Lier, olieverf
61. Poortje in de Gommarnskerk te Lier. Drooge naaldets.
62. De processie komt. Begijnhof te Lier, Olieverf.
M.P. Reus
63. Wind in de biezen, olieverf
64. Tegen den avond, olieverf
65. Wolkeffect, olieverf
66. krantenventer, teekening
Mej. Coba Ritsema
67. Meisje met muts, olieverf
68. Meisje met zwart hoedje, pastel
69. Kind met pop, olieverf
70. Boomstudie, olieverf
C.J. Rovers
71. Paddestoelen, aquarel
72. Paddestoelen, aquarel
73. Paddestoelen, aquarel
74. Paddestoelen, aquarel
C.E. Schlüter
75. Stilleven, olieverf
Wim Schuhmacher
76. Brug Corsica, olieverf
77. Brug Corté, olieverf
78. Meisje Corsica, aquarel
79. Oude vrouw Corsica, Oost-Indische Inktteekening.
80. Naakt, Oost-Indische Inktteekening.
W.B. Smit
81. Twee bloemen, olieverf
82. Duinen van Castricum, olieverf
Walter Vaes
*83. Camelia's, olieverf (Eigend. van Mr. F. van Frank, Antwerpen)
84. Anjers, olieverf
85. Grenaten, olieverf
J.P. Valkema Blouw
86. Stilleven, olieverf
87. Stilleven, olieverf
88. Stilleven, olieverf
Leen Verhoeven
89. 'Het monster en zijn prooi', teekening. Naar een pop van Harry van Tussenbroek.
90. Verdroogde zwammen, teekening
91. Verdroogde zwammen, teekening
Kees de Voogt
92. Garmisch Partenkirchen, aquarel.
Mej. A. Wanders
93. Poinsettia's, olieverf
Mej. Marie Wandscheer
94. Zinnia's, olieverf
95. O.-I. kers, olieverf
96. Afrikanen, olieverf
97. Slaapmutsjes, olieverf
Jan Wittenberg
98. Pompoenen, olieverf
99. Cactussen, olieverf
100. Vetplantje, olieverf
101. Pompoenen, olieverf
S. Wijnhoven
102. Naaktstudie, olieverf f 200
103. Bloemen, olieverf f 60
104. Schepen, olieverf f 75

- M. Adamse
(titel)(aard van het kunstwerk)(hoogte en breedte)(prijs)
Zinia's, olieverf f 200
Winde, olieverf f 150
Winde, olieverf f 150
Tulpen, Teek?, f 150
Kinderkopje, Teek, n.t.k.
- [BRIEF] Veere 14 Maart 1925
Zeer geachte Heer Verhoeven.
Daar ik van huisse ben ik genoodzaakt de schilderijen ..(?) vroeger te zenden. Dit is hoop ik geen bezwaar. maandag 23 worden ze per stoomboot wil hebbende(?) naar Dordt gezonden.
Hoogachtend, L. van Dam van Isselt

- Jeanne Bieruma Oosting, van Blankenburgstraat 65 Den Haag
Boschzwammen, olieverf 50x40, f 50
Ochtend, olieverf, 55x75, f 75
Stilleven, olieverf, 55x75, f 50
Kerk te Veere, olieverf, 55x75, f 75
Maskers, olieverf, 50x40, f 50
- Y.J. Bruining, Den Haag Van Speijkstraat 57
Hanekammen, olieverf, 35x50, f 125 [DOORGESTREEPT]
[TERUG 1/4]
- van Bijsterveld, Leonora Johanna, s-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 366
Stilleven (zwarte flesch), olieverfschilderij, 51x61, f 125
Muurbloemen, olieverfschilderij, 29x35, f 75
Stilleven (fruit), olieverfschilderij, 40x46, f 75 [DOORGESTREEPT]
- Waalko J. Dingemans, Jordensstraat 30 Haarlem
Paarden in de duinen [DOORGESTREEPT]
Naar Huis Toe, schilderij, 115x90, f 325
Het losschen van het graan, aquarel, 55x45, f 65
- Henriette G. Dingemans, Jordensstraat 30 Haarlem
Begonia's, schilderij, 90x75, f 250
Anemonen, schilderij, 55x45, f 90
- Lucie van Dam van Isselt
Laklelies, schilderij, 200
[DOORGESTREEPT - het brieven kistje] Bloemen, schilderij, f 200
Cactusplantje, schilderij, f 150
Cactussen, schidlerij, f 300
[DOORGESTREEPT - stilleven] Bloemen, schilderij, f 250
- Jhr M. Dittlinger, Den Haag Statenlaan 71
1. Vijver, olieverf, f 400
2. Stilleven, olieverf, f 400
3. Salle du Conseil (Versailles), olieverf, 500
4. Stadsgezicht, oleiverf, f 350
5. Rozen, olieverf, 200
- Alexander Dorgelo, Deventer D. van Twiststraat 30
rivier met K..(?), olieverf, 60x68, f 100 [DOORGESTREEPT]
Zonnebloemen, olieverf, 60x52, f 75
Boomstronk, houtsnede, 65x50, f 35
Besneeuwde velden, houtsnede, 12x58, f 25
Riviermond, houtsnede, 25x35, f 10
- G. van Duffelen, Schiebroek, G.W. van Bienepark 16
Compositie met maskers, schilderij, f 110x90, f 325
Wajang, schilderij, 110x90, f 325
S.V.P. terugzenden per boot en dan per bode: Akkerman, Bestelhuis Weeda, Wijnstraat 130, Rotterdam
- Theo Dijkwel, Heijeplein 4
1. Stilleven met groen glas, olieverf, f 125
2. Stilleven groene schaal, oleiverf, f 100
3. Rhododendrons, olieverf, f 60
4. Camelia's, oleiverf, f 50
5. Oude man [DOORGESTREEPT - Gipsy Girl, pastel], teekening, f40
-Nelly Goedewaagen, Gouwe 97 Gouda
De St. Jantoren te Gouda, olieverfschilderij, 48x36, f 60
Crocusjes, olieverfschilderij, 36x32, f 50 [DOORGESTREEPT]
- Jan Gregoire, Hartenstraat 10 Amsterdam
1. Limburgsch landschap, houtskooptekeningen, 68x80, f 90
2. Limburgsch landschap, houtskooptekeningen, 68x80, f 90
3. Limburgsch landschap, houtskooptekeningen, 68x80, f 90
4. Limburgsch landschap, houtskooptekeningen, 68x80, f 90
- J.A. Herfst, Oosteinde 58 Voorburg
Wajangpop, aquarel, 105x68, f 175
- Herman Heuff, Heemstede Koediepl 69
De Geslachte Os, ets, 80x60, f 30
Hoogaartsen Vlissingen, ets, 35x50, f 15
Zeilende Boeier, ets, 45x25, f 15
Haven Vlissingen, ets, 60x30, f 12,50
- L. Hoogewerff Goddard, Vijverweg 38 Rotterdam
Stilleven, olieverf, 83-57, f 125
Oost Ind Kers, olieverf, 66x55, 125 [DOORGESTREEPT]
- R. Kennedy
Clematis, olieverf, 200
Figuur - Clematis, olieverf
- G.N. Korthals
Bloemen, olieverf, f 200
Bloemen, olieverf, f 200
Bloemen, olieverf, f 200
Bloemen, olieverf, f 200
- Jo Larij, Voorstraat Dordrecht
Stilleven, schilderij in olieverf, 80x65, f 150
- Jan Larij, Loenen a/d Vecht, 'Cremehuis'
Strand aan Tjilatjap (zuidkust Java), olieverf, 66x91, f 250
- Dirk van Luijn, Bekkerstraat 107 Utrecht
Duinlandschap, koolteekening, 60x75, f 45 [DOORGESTREEPT]
Boom, koolteekening, 35x45, f 25 [DOORGESTREEPT]
Zeilschepen, houtsnede, 17x12 met lijst f 6,95
De weg, houtsnede, 19x28 met lijst, f 6,95
Winter, houtsnede, 17x17 met lijst f 695
- Arie Martinus Luijt, Kerkhoflaan 11a Den Haag
De Omkronkeling, aquarel, f 125
- J.F. van Oldenborgh, Dordrecht, Houttuinen 32
80 jaar, gips
- G.J. van Overbeek, Veelzigtstraat 13b, Rotterdam
Aan de kade, schilderij, 106x85, f 250
- Anton Pieck, Nicolaas Beetsplein 4 Heemstede
I. Deurtje in het Huizeken meester Jan van Ruisbroeck Bagijnhof te Lier (Belgie), olieverf, 17x30, niet te koop
II Poortje in de Gommaenskerkte Lier (Belgie), droge naald ets, 20x25, f 9,00 / f 10,50
II. De processie komt, Bagijnhof Lier (Belgie), olieverf, 20x30, bezit kusnthandel BOS Den haag f 125
- M.P. Reus, Nieuwstraat, Dordt
Wind de biezen (groot doek), oleiverf, f 400
Tegen den avond (met hangende regenwolk), f 300
Weiland (bij Rusthoek)
Zonstudie, f 150
Wolkeffect (in augustus met enkele boomstam op de .. en rollijst), f 250
Krantenventer, teekening, 100
- Carl Eberhard Schluter, Balircum, Huizerweg 211aa
Stilleven, schilderij, 38x53, f 250
de Eng te Blaricum, schilderij, 38x48, f 200
Stilleven, schilderij, 65x75, f 250
+
Beste Leen, Zoo, oude jonge ik zal maar weer een van de uit gebruik maken
Hoe gaat 't ..? Ik heb 't erg druk..etc...........................
.........................................................
- [BRIEFKAART] Wel Ed Heer Leen Verhoeven, Pictura, Voorstraat, Dordrecht
Maandag .. kom ik voor een paar dage uit ruste .....etc.
......ten alle tijd verder wil.
Intusschen dank voor je aan ....? door ziekte thuis zal het wat laat aankomen.
Schotel, Andreas
- Wim Schuhmacher, Hobbemastraat 6 Amsterdam
Brug Corsica, olieverf, 85x70, f 450
Brug Corté, oleiverf, 85x70, f 350
Meisje Corsica, aquarel, 75x60, f 200
Oude vrouw Corsica, Oost Ind Inkt, 75x65, f 275
Naakt, Oost Ind Inkt, 65x 50, f 80
- Willem B. Smit, Slikkerveer
Twee bloemen, olie, f 150
Duinen van Castricum, olie, f 250
- Walter Vaes, Antwerpen Zilversmidstraat 17
Camelia's, olieverf, eigendom mr Fr. Franck, Antwerpen
Anjers (doorgestreept: Anemonen), olieverf, f 500
Grenaten, olieverf, f 00
- J. Valkema Blouw, Apeldoorn, Genistalaan 4
I Stilleven (sierkalebasje met fleschje), olieverf sch., f 175
II. Stileven (kalebasje met tinnen bekertje), olieverf sch., f 75
III. Stilleven (kruik), olieverf sch., f 150
Amice, Vergeet je niet mij een catalogus te zenden? dan weet ik...etc... Veel groeten J VB
- Leen Verhoeven (Pictura Atelier)
Het monster met zijn prooi, naar een pop van Harry van Tussenbroek, teekening, f 200
Verdroogde zwammen, teek?, f 125
Verdroogde zwammen, teek?, f 125
Stilleven met schedeltje, olieverf, f 125
Stilleven, f 75
- Kees de Voogt, Assendelftstraat 17b Rotterdam
Portret Mej. W v. M, teekening, 75x55, [DOORGESTREEPT]
Stilleven, olieverf, 100x70, f 200
Slootje, olieverf, 40x35, f 40
Garmisch Partenkichen, aquarel, f 100
Dorpsgezicht Hilvarenbeek, f 150 [DOORGESTREEPT]
+
[Kees de Voogt] Waarde Heer Verhoeven,
Hierbij stuur ik in plaats van SLOOTJE
Garmich Partenkirchen aquarel f 100
Dorpsgezicht Hilvarenbeek, f 150
- Antonia Wanders, Rotterdam Samuel Mullerstraat 28
Poinsettia's, olie-verf, 64x74 xm, f 120
- Marie Wandscheer, Ede
Zinnia's, olieverf, 46x26, f 110
Oost Ind. kers, olieverf, 46x38, f 90
Afrikanen, olieverf, 38x30, f 75
Slaapmutsjes, olieverf, 27x16, f 35
- Jan Wittenberg, Den Haag Asterstr. 168
1. Pompoenen, olieverf, reeds verpakt, f 250
2. Cactussen, olieverf, reeds verpakt, f 200
3. Vetplantje, olieverf, reeds verpakt, f 75
4. Pompoenen, olieverf, reeds verpakt, f 150
- S. Wijnhoven
Naakt

Laatst gewijzigd: april-mei 2008.