Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP; Stadsarchief Dordrecht; )
Toegang: 206 Tekengenootschap Pictura
Inventarisnummer 20 (ingekomen brieven 1889), 21 (ingekomen brieven 1890-1905), 22 (ingekomen brieven 1906-1923), 23 (ingekomen brieven 1924), 35 (uitgaande brieven 1913-1915), 38 (ingekomen brieven 1931)


1906-1923 (selectie)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP; Stadsarchief Dordrecht; )
Toegang: 206 (Tekengenootschap Pictura)
Inventarisnummer: 22 (ingekomen brieven 1906-1923)
O.a.
- (17-1-1906) H.E. van Wageningen, geen lid Pictura meer;
- telegram hulde Lebret.
- (15-8-1906) oorkonde Frans Lebret, 70-jarig lidmaatshcap;
- (31-3-1906) Karel Le Grand, bedankt als lid Pictura;
- (2-4-1906) Bas Veth, geen werkend lid meer.
- (Rijksmunt) penning P. van den Santheuvel (1732-1799).
- (28-8-1906) D.J. van Leen, Grotekerksbuurt 41rood, bedankt als lid.
- (London 20-9-1907) E. Boonen.
- (atelier Artistique Dijkwel en van den Steenhoven gebouw Pictura) huur atelier Spruijt en v.d. Kloet.
- (Den Haag 23-12-1908) M.J. van Arkel, lidmaatschap niet verlengd.
- (19-6-1908) W.H. van Bilderbeek, hypotheek.
- (19-1-1909) J.A. Houbolt, geen lid meer.
- (17-5-1909) J.l. van Oven Engelbrecht.
- (januari 1909) J.P.C. Grohman, Utrecht, werkend lid;
- (30-10-1909) N. van der Veen Jr, vertrek Indie, bedankt voor lidmaatschap.
- (4-11-1909) H. Hollestelle.
- (28-11-1909) jonkvr. Reigersman, gewoon lid Pictura;
- (13-12-1909) H. de Hart, Toulonschelaan.
- (29-12-1909) wed Spits Vreeburg.
- (8-2-1910) L. de Leeuw, Singel 158, lidmaatschap.
- (3-1-1910) M. Dijkwel.
- (14-1-1910) G. Veenhoven, ophouden werkend lid 1/3.
- (15-1-1910) Arie Boers Azn, bedankt lidmaatschap.
- (16-2-1910) W.J. Ruttenberg, bedankt als werkend lid.
- (Zwijndrecht 7-9-1910) H. Grens.
- (5-9-1910) B. van Rijswijk.
- (20-9-1910) H. Kramer.
- (21-9-1910) H. Trompetter, lidmaatschap Pictura.
- (october 1910) H.J. Wulvers, Kromhout 156.
- (6-10-1910) B. Lagemann, lithograaf.
- (Dordrecht 29-8-1911) J.A. Dreesman.
- (Dordrecht 29-9-1911) J. Ekelmans.
- (Oct 1911) Johannes van Nugteren.
- (31-10-1911) W.P. Tas, lidmaatschap Pictura.
- A.C. Berg, Sophiastraat 36.
- (26-9-1912) H. Lindemans, Hooftstraat 46.
- (Rotterdam 6-3-1910) P.A. Schipperus.
- van Dam van Isselt.
- (9-10-1912) B.W.H. van Riemsdijk.
- (Amsterdam 16-4-1912) Hobbe Smith, Overtoom 357.
- Nijmegen 24 Nov 1915 WelEdHeer! Het spijt me zeer, maar l'is mij onmogelijk Zaterdag 27 Nov de vergadering (huldiging v.d. Heer Roland Larij) te kunnen bijwonen. Wilt U mij nog even melden wanneer de teekeningen, die den Heer R. Larij aangeboden zullen aangeboden worden (album) in Dordrecht op het laatst moeten zijn. Dit vraag ik u voor mijne bijdrage.
Hoogachtend, J. Toorop.
- A. van den Heuvel.
- (1915) H.J. Siegers, beeldhouwer, Grotebrug 91 Eindhoven.
- St. Lucas, Amsterdam.
- (28-11-1916) Pulchri Studio, Lange Voorhout 15.
- (15-4-1916) Steuncomite 1914.
- (4-1-1917) C.E. Schluter, Gebrs Schlüter, Singel 123, Amsterdam (zolderruimte);
- (25-4-1917) Carel Tenenti, architect, Steegoversloot 7; kadastrale tekening Voorstraat 148 (kad.art 9800, G1985);
- Dirk Nijland.
- Volendam 5 Maart 1919.
Amice Verhoeven, Net je brief ontvangen maar vind het nieuws niet gewenst. Ik kan het bod op No. 23 van f 300 zonder lijst niet aannemen. Wat betreft het kisten vraagstuk voor de terugzending, wil s.v.p. eerst wat naar Rotterdam moet inpakken en dan voor Volendam zorgen, zoo noodig kan ik dan een ledige kist naar Pictura zenden.
Intusschen beste groeten van ons beide, Je Maurice Sijs.
+
Volendam 6 Maart 1919.
Amice Verhoeven. Je neiuwe bieder op No. 29 geneert zich werkelijk niet. Als hij het niet zóó wil maken dat ik f 150 netto ontvang kan ik het hem niet afstaan want ik vind het een van mijn beste werken en als hij waarlijk liefhebber is zal hij dat ook wel zien.
Met hartelijke groeten ook van mijn vrouw, Je Maurice Sijs.
+
Amice Verhoeven, Probeer eens bij de bieder met hem mijn brief aan jou over zijn bod in de hand te geven. Misschien lukt het wel. Salut. Je Maurice Sijs.
+
Volendam, 7 Maart 1919. Amice Verhoeven. Door je brief welke ik kom te ontvangen vervalt de grootste aanleiding voor mijne reis naar Dordt en, het slechte weer ook aandringend op blijven, .. blijf ik te Volendam en laat de laatste kansen op de laatste dag heel aan jou welwillende zorgen.
Liefst verwachte ik tenminste één koop aan vastgestelde prijs want mijne poging heeft een beschamend resultaat gehad.
Moest er zondag of maandag morgen iets te beslissen of te onderhandelen zijn wil het dan per telegram doen ingeval dit 's Zondags zou moeten gebeuren in 't Telegraaf-kantoor vragen wanneer Volendam te bereiken is en hoe laat.
Vergeet ook de oude smalle lijst van No. 23 niet in te pakken vergeef mij de last die ik je aandoe.
Intusschen, met hartelijke groeten, ook van mijn vrouw, Je Maurice Sijs.
- (C. VAN DEN ASSEM, Hotel MUSIS SACRUM, DONGEN bij Breda, telefoon interc. no. 10; aan den heer L. Verhoeven, Voorstraat 152, Dordrecht)
In antwoord op Uw Schrijven bericht ik dat Augustus wel een geschikte [..] voor Uwe expositie zou zijn, bericht mij dan evenwel een paar weken vooraf dan zal ik U schrijven hoe U de reclame moet maken. Muurvlakten is er voldoende, en wat de voorwaarden is, hierin zal ik wel billijk zijn.
Met ware Hoogachting, C. v.d. Assem. Dongen 27 Mrt 1919.
- (Haarlem 30-11-1919) Herm. Heuff;
- (1919) Joh. Tillens, Goudschestraat, Rotterdam;
- (2-7-1919) BOUWAANVRAAG de secr. van het Teekengenootschap Pictura wonende Dordrecht Voorstraat 152 verzoekt in zijne hoedanigheid van eigenaar vergunning tot het verrichten van het hieronder omschreven werk.
Omschrijving van het werk: Het vergrooten van twee leslokalen op de zolververdieping van het gebouw Pictura, Voorstraat 152 Dordrecht, kadastrale aanduiding G1985, belendingen: sigarenwinkel en pianomagazijn.
Uitvoerder: K.H. Hijbeek, Toulonschelaan 50.
- (jan 1920) brief van 10 kantjes van M. Adamse.
- (Zeist 28-5-1921) E. Boonen, huur lokaal Pictura.
- (Kon. Kunstzaal Kleijkamp 6-5-1921).
- (Regeerings-Comite voor Nederlandsche Kunsttentoonstellingen in het buitenland. secretaris: Willy Sluiter, Oldenbarneveltlaan 68, Den Haag 29 maart 1922)
Aan het Bestuur en leden van Pictura Dordrecht,
Met hartelijken dank voor uw allen gelukwenschen.
Willy Sluiter. + TEKENING
- (Bussem 3-3-1923) Jan Veth;

envelop 1920

- (20-6-1920) brief M. Adamse.
- K.H. Hijbeek, aannemer.
- (Rotterdam 26-10-1920) Frederik H. Broeksmit.
- (Hilversum 30-10-1920) Lodewijk Schelfhout.
- (London/Bennekom 1-11-1920) Jan Poortenaar.
- (Kon School van Kunst..., s Bosch 2-11-1920) Huib Luns;
- (Amsterdam 3-11-1920) Jan Sluijters.
- P. van der Hem.

Laatst gewijzigd: mei 2010, juni 2015, januari en december 2017.