Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: tekengenootschap Pictura (brieven)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht (was: Erfgoedcentrum DiEP; Stadsarchief Dordrecht; )
Toegang: 206 Tekengenootschap Pictura
Inventarisnummer 20 (ingekomen brieven 1889), 21 (ingekomen brieven 1890-1905), 22 (ingekomen brieven 1906-1923), 23 (ingekomen brieven 1924), 35 (uitgaande brieven 1913-1915), 38 (ingekomen brieven 1931)


1924


Bron: Erfgoedcentrum DiEP
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 23 (ingekomen brieven 1924)

- Aan Het bestuur van het Teekengenootschap Pictura.
L.S., Onder dankzegging voor het genoten vertrouwen heb ik de eer U mede te deelen, dat ik met 1 Juli a.s, de door mij gehuurde kamers niet meer wensch in te huren. Hoogachtend, D. van Geel, Leerares in handw. Dordt 31-3-24.
- Het Tooropfonds te 's-Gravenhage + lijst aangesloten kunstenaarsverenigingen/ere-comiteleden;
- (Brussel) van Sassenbrouck.
- Jan Sluijters, Amsterdam.
- (23-1-1924) M. Wandscheer, Ede.
- (2-1-1924) E.R. Schaap.
- (26-1-1924) Mijne Heeren, Naar ik vernomen heb kan tegen betaling van één gulden per maand door niet leden op de teekenavonden worden mede geteekend. beleefd wensch ik U mij die privilegie ook toe tewillen ..en(?). Na beleefde groeten, Anth. P. Schotel.
- (Utrecht 24-5-1924) Cris Agterberg.
- (Brussel) Robert de Bendue(?).
- (14-3-1924) D. Crena de Jongh.
- L. van Dam van Isselt.
- (Deventer 5-1-1924) Alex Dorgelo, briefkaart.
- Vincent ven Gogh-genootschap.
- Jan Gregorie.
- (Voorburg 5-6-1924) J.A. Herfst.
- (Bussem 26-9-1921) Krabbé.
- (jan 1924) W.J.H. Leuring, arts, huize Middelaer, Mook;
- (4-1-1924) M. lels, Alblasserdam, huis te Kinderdijk.
- (Laren 19-1-1924) J. Larij.
- Dirk Nijland, Wassenaar.
- (Saint-Clair par le Lavandou 21-1-1924) Théo van Rijsselberghe.
- (13-3-1924) Willy Sluiters, reis Indie.
- (maart 1924) Waarde Verhoeven,
Dank voor he schrijven waarin he mij nogmaals uitnoodigd aan de tentoosntelling deel te nemen. Heusch geloof me als ik eenig zins kan doe ik 't zeker altijd. Maar op 't oogenblik heb ik eersten gebrek aan geschikt werk en ten tweede heb ik de laatste 2 maanden nog geen schrap kunnen zetten om rede ik voor mijn huisgezin moest zorgen. ..(?) heb ik nu weer gelegenheid gekregen en ben aan koppen bezig. Beste groeten mede aan de vrouw, tat (tout a toi) Schotel.
- (Amsterdam 17-3-1924) W. Schuhmacher
- (Maastricht 25-8-1924) Ella Riemersma.
- (Rotterdam 18-6-1924) A. Wanders.
- (Haarlem 30-6-1924) D. Struick du Moulin.
- (Dordrecht 24-6-1924) A. Herman de Vos.
- (Dordrecht 16-6-1924) J.J.B.J. Jerome Bouvy.
- (ca maart 1924) Mijnheer. Door deze heb ik de eer voor het lidmaatschap der vereeniging "Pictura" te bedanken. Hoogachtend, Anth. P. Schotel.
- (25-12-1924) G.J. Hiebendaal.
- Coba Ritsema.
- (Wassenaar 8-11-1924) Dirk Nijland.
- (Antiquiteiten- en Kunstveilingen, Fa. A. Mak (C.F. Roos & Co)(mr. J.B. de la Faille-S.J. Mak van Waay) gebouw De Roos, Amsterdam telefoon 42321; Amsterdam 3 Dec 1924)
Myne Heeren, Kunnen wy morgen onze tapyten terug verwachten, daar wy er zeer om verlegen zitten en Uw tentoonstelling 30 Nov zou afloopen. Verzoeke omgaande per spoedbestelling. Hoogachtend, A. Mak.
- (Paris) Lucie van Dam van Isselt.
- (Antwerpen 23 Augustus 1924; De Schildersvereeniging Pictura, Dordrecht)
Zeer geachte Heeren, Ik dank uw adres aan den Heer Pol de Mont, eere conservator van het Musea te Antwerpen.
Dit om U te vragen of er mogelijkheid bestaat in uwe vereeniging mede te exposeeren. Mijne laatste tentoonstelling heb ik gehouden in Januari 1924 in de Feestzaal te Antwerpen. (buiten deelname aan Trienale te Luik en tentoonsteling te Spa dit jaar). Ten titel van inlichting voeg ik hierbij de kritiek van Heer Pol de Mont over mijne tentoonstelling in de feestzaal. Een klein antwoordje verwachtend, bied ik U geachte Heeren, mijne beleefde groeten.
Jefons Marchant, Kunstschilder
St. Hubertusstraat 81
Berchem (Antwerpen)
België
- (Deventer 16-4-1923) Alex Dorgelo, briefkaart.

gewone ingekomen brieven 1924

- (Utrecht 22 sept 1924) S. van Brakel.
- pastoor E. Lagerweij, Voorstraat 86.
- L.D. Petit, Amsterdam 5-5-1924.
- (4-8-1924) J.H. van Bijlevelt, Almsvoetstraat 2;
- catalogus (boekje):

CATALOGUS Tentoonstelling 6 april tot 5 mei 1924

Teekengenootschap PICTURA Voorstraat 152, Dordrecht.
Tentoonstelling van werken door leden.

ROLAND LARY (eere-lid)
01. interieur, oliverf, f 500
D.P. ADELAAR
02. Maansopgang, teekening, f 150
03. Zonsondergang, teekening, f 150
04. Kop van Johannes de Dooper, teekening, f 200
Mej. Y.J. BRUINING.
05. Mand met Cinetaria's, oliverf, f 300
Mej. L.J. VAN BIJSTERVELD.
06. Stilleven, olieverf, f 50
07. Goudsbloemen, olieverf, f 50
Mevr. LUCIE VAN DAM VAN ISSELT.
08. De Oude Werklap, olieverf, f 200
09. Zomerbouquet, olieverf, f 250
10. Cactusplantje, olieverf, f 150
ALEX DORGELO.
11. Vruchtenstilleven, olieverf, f 75
12. Doorkijkje op het erf, houtsnede f 15
13. Winter, houtsnede f 10
G. VAN DUGGELEN.
14. Naakt, olieverf, f 800
THEO DIJKWEL.
15. Stilleven met schotel, waterverf, f 100
16. Stilleven, waterverf, f 75
17. Stilleven, olieverf, f 75
18. Naakt, teekening, f 50 [voor Snel f 35 geschr. 6/5]
H.A. v.d. EIJNDE.
19. Stille Zuidzee (gepatineerd Gipsmodel) fragment
20. foto At. Oceaan/Middel.Zee
30. Foto Stille Zuidzee/Foto Ind Oceaan.
Beeldwerken uitgevoerd in graniet aan den ingang v.h. Scheepvaarthuis te Amsterdam.
Mevr. MARIANNE HARTONG.
31. Oogst, waterverf, f 200
J.A. HERFST.
*32. Afbraak Molen bij Delft, teekening
33. Zonnebloemen, teekening, f 75
Mevr. LIZZY HOOGEWERFF-GODDARD.
34. Hoekje in den Tuin, olieverf, f 175
35. Seringen, olieverf, f 100
36. Mijn Vensterbank, olieverf, f 175
37. Petunia's, olieverf, n.t.k.
R. KENNEDY
38. Bloemenschikken, olieverf, f 250
39. Pompoenen, waterverf, f 75
40. 't Oude Zeilschip, waterverf, f 175
(60 1 winter winter 2)
G.N. KORTHALS.
41. Bloemen, olieverf, f 125
42. Bloemen, olieverf, f 100
43. Bloemen, olieverf, f 60
JAN LARIJ.
*44. Loosdrechtsche plassen, olieverf.
CHRIS LEBEAU.
*45. Portret Gestorvene, olieverf.
*46. M'n moeder gestorven, teekening.
*47. Portret Gestorvene, litho.
*48. Portret Gestorvene, olieverf.
Mevrouw M.A. LELS.
49. Smyrnakleed, weefsel, f 80
DIRK GOVERT VAN LUIJN.
50. De verbolgen arbeiders, teekening, f 150.
51. Rustende arbeider, teekening, f 150.
52. De Baggerman, teekening, f 160.
53. De Boom, teekening, f 160.
BERNHARD MULDER.
54. Meisje op de divan, olieverf, f 150.
55. Danseresje, teekening, f 80.
J.W. NORTIER.
56. Compositie I, pastel, f 70.
57. Compositie II, pastel, f 70.
DIRK NIJLAND.
58. Gezicht op Seraing, teekening, f 100.
59. Circuspubliek, teekening, f 75.
60. Circuspubliek, teekening, f 75.
G.J. VAN OVERBEEK.
61. Paarden met achtergrond de Maas, olieverf, f 350
ANTON PIECK.
62. Oud Gothisch beeld, teekening, f 35 m.l.
63. Apen, houtsnede, f 7,50 m.l.
64. Kaapsche Grondneushoornvogels, f 7,50 m.l.
65. Oud poortje te Mechelen, ets, f 12,50 m.l.
M.P. REUS.
66. Noordnedijk, oleiverf, f 250.
67. Studie, olieverf, f 100.
68. Biesbosch, olieverf, f 200.
69. Manskop, teekening, f 150.
70. Kosuen stoppen, teekening, f 45.
THEO VAN RIJSSELBERGHE.
71. Fontein te Mortola, olieverf, f 300.
72. Bloeiende Perzikboomen, olieverf, f 600.
73. Vijver te Maromont, olieverf, f 300.
C.E. SCHLÜTER.
74. Sneeuwlandschap, olieverf, f 60.
75. Stilleven, olieverf, f 150.
76. Chrysanten, olieverf, f 75.
*77. Interieur, olieverf.
Wm. SCHUHMACHER.
78. Lago Maggiore, waterverf, f 225.
79. Portret, olieverf, f 300.
80. Winter, olieverf, f 600.
81. Landschap Corsica, O.-I. inkt-teekening, f 250.
82. Citadel Corsica, O.-I. inkt-teekening, f 350.
JAN SLUIJTERS.
83. Bop, olieverf f 1000.
84. Veldbloemen, olieverf f 800.
WILLEM SMIT.
85. Bloemen, olieverf.
86. Schepen.
JACOB SMITS.
87. Vlakland, olieverf.
88. Sneeuw, olieverf.
89. De Begijntjes, olieverf.
90. De Oude Schuur, olieverf
J.P. VALKEMA BLOUW.
91. Boeiende lectuur, olieverf, f 165
92. Stilleven, olieverf, f 45.
93. Tegen den avond, olieverf, f 45
LEEN VERHOEVEN.
94. Bloemen, olieverf, f 150
95. Bloemen, olieverf, f 100
96. Bloemen, olieverf, f 60/50
97. Stilleven, olieverf, f 100
98. Stilleven, olieverf, f 50
Jhr. A.J.Th. VRIJTHOFF.
99. Fabrieksbaas F., olieverf, f 150
Mej. MARIE WANDSCHEER.
100. Bloemen, olieverf, f 120
101. Geranium, olieverf, f 90
102. Petunia's, olieverf, f 35
103. Violen, olieverf, f 35
S.H. WIJNHOVEN.
104. Naaktstudie, olieverf, f 100
105. Seringen, olieverf, f 60.
106. Kopstudie, olieverf, f 40.
107. Bloemen, olieverf, f 40.

De met * gemerkte nummers zijn niet te koop.
Prijzen en inlichtingen bij het bestuur of den bediende.
Alle onderhandelingen omtrent den verkoop van de werken moeten geschieden door het bestuur van Pictura.

- C.M. van Diemen 11-8-1924, vlag 2,25 breed f 7,50 pm

- (Amsterdam 13-9-1924) J. Goudstikker.
- (Het Loo 3-9-1924) gelukwensen H.M. de Koningin, 150-jarig bestaan.
- (Amsterdam 24-11-1924) M.W. van der Koog, Marnixkade 28 (verwant met oprichters Pictura);
- N.V. Amsterdamsche Kunsthandel Paul Cassirer en Co.
- Gosschalk, Den Haag.
- J. Reepmaker, Rotterdam.
- Anton Pieck, briefkaart.
- (20-3-1923) Miek Eekhart, briefkaart.
- Amice, Vanmorgen ben ik dadelijk naar Toorop teruggegaan.
Hij herinnerde zich niet eenige toezegging gedaan te hebben en had op 't oogenblik eigenlijk niets, behalve 2 zwart en wit teekeningen, die nu gezonden zullen worden.
1. portret van Dr Domela Nieuwenhuis, Rotterdam
2. portret van zijn kleindochtertje
Geen van beide te koop.
Besten groeten, Willy Sluiters (27 Oct 1924)

Laatst gewijzigd: mei 2010, juni 2015, januari en december 2017.