Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: Tekengenootschap Pictura: tentoonstelling Roland Lary 1915-1916 (en 1920)


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 268 (stukken hulde R. Larij), 390 (catalogus 1915/1916 en 1920), 565 (toespraak 1930)

** scans verkrijgbaar**

(transcriptie: E. van Dooremalen)


tentoonstelling Roland Lary 1915-1916


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 206 (Pictura)
Inventarisnummer: 390


Eere-Tentoonstelling Roland Lary


22 december 1915 - 16 januari 1916
(de tentoonstelling is dagelijks geopend van 10-4 uur, prijs f 0,25)

VOORWOORD
ROLAND LARIJ, van wiens werk deze Eere-Tentoonstelling een beknopt overzicht geeft, werd den 22en December 1855
te Dordrecht geboren. Hij studeerde van zijn achtiende tot zijn drie-en twintigste jaar aan de destijds bloeiende
Schilder-Academie te Antwerpen, die toen onder directie stond van Van Lerius, en waar Charles Verlat de schilderklasse
leidde. Ongetwijfeld heeft het onderwijs van den forschen figuur- en dierschilder voor hem vrucht gedragen, maar door zijn
aangebogen gevoel voor kleur en toon, dat aan het sentiment der Haagsche schilders verwant was, wist LARY zich van
het te rauwe der Verlat-school vrij te maken.
Na zijn terugkeer uit Antwerpen vestigde hij zich in zijn vaderstad, waar de schilderkunst, die er vroeger zoo zeer
gebloeid had, in verval was geraakt. Door zijn vrijmoedig voorbeeld en zijn aanwakkerend woord oefende hij daar een
heilzamen invloed uit op een reeks aankomende artisten, van welke er verscheidene zijn onderricht genoten.
LARY heeft figuur, interieur, portret, landschap en beesten geschilderd en werkte behalve te Dordrecht en in de omgeving,
ook in Drenthe en katwijk, en in de laatste jaren veel te Heeze in Noord-Brabant, waar hij de doyen geworden is,
van de 's zomers daar vertoevende schilders.
Door zijn bescheidenheid kwam LARY op openbare tentoonstellingen zelden op den voorgrond. Een breede kring van vrienden
echter houdt de deugdelijke en fijne kwaliteiten van zijn echtg picturale kunst in hooge eere.
J.V. [=Jan Veth]

CATALOGUS
 • No. 1. Interieur. Eigendom van den Heer W.H. van Bilderbeek, Dordrecht.
 • No. 2. Interieur. Eigendom van den Heer W.H. van Bilderbeek, Dordrecht.
 • No. 3. Interieur. Eigendom van den Heer W.H. van Bilderbeek, Dordrecht.
 • No. 4. 'Polly'. Eigendom van den Heer W.H. van Bilderbeek, Dordrecht.
 • No. 5. 'Herfst'. Eigendom van den Heer E. Boonen, Dordrecht.
 • No. 6. 'Scheveningsche'. Eigendom van den Heer Piet Bos, 's-Gravenhage.
 • No. 7. Interieur (= Meisje met keuvel bij den haard). Eigendom van den Heer Dan. Brand, Dordrecht.
 • No. 8. Interieur. Eigendom van den Heer A.A. Colombijn v. Raamsdonk, 's-Gravenhage.
 • No. 9. 'Maneschijn'. Eigendom van den Heer S.M. Hugo van Gijn, Dordrecht.
 • No. 10. 'Kalfjes'. Eigendom van den Heer G.N. Korthals, Dordrecht.
 • No. 11. 'Biddende Vrouw' (Teekening). Eigendom van den Heer B. Kuijpers, Dordrecht.
 • No. 12. 'Geitenstal'. Eigendom van den Heer Dr. Henry Lary, Ruinerwold.
 • No. 13. 'Terugkeer der Schapen' (Teekening). Eigendom van den Heer Jan Lary, Amsterdam.
 • No. 14. Boerenmeisje (= met keuvelmuts). Eigendom van den Mevrouw E. Lebret-Giltay, Dordrecht.
 • No. 15. Portret van den Heer Frans Lebret. Eigendom van den Heer E.H. Lebret, Dordrecht.
 • No. 16. Stilleven. Eigendom van het Dordrechts Museum.
 • No. 17. Portret van den Heer M. te Rotterdam. Eigendom der Familie.
 • No. 18. Katjes. Eigendom van den Heer Hidde Nijland, 's-Gravenhage.
 • No. 19. Portret. Eigendom van Mevr. v. Oorschot v.d. Sande Lacoste, 's-Gravenhage.
 • No. 20. "De Politici". Eigendom van den Heer Mr. A. Oudegeest, Deventer.
 • No. 21. Maanlandschap (Aquarel). Eigendom van Mevr. v. Peski, Rotterdam.
 • No. 22. Herder met schapen (Drenthe) Teekening. Eigendom van Jonkvrouwe M. Reigersman, Breda.
 • No. 23. Pink (Katwijk). Eigendom van den Heer J.N. Reus, Doorn.
 • No. 24. Plas in de Heide. Eigendom van den Heer H.A. Reus, Dordrecht.
 • No. 25. Onder den Vruchtboom. Eigendom van den Heer P. Schrameijer Verbrugge, Rotterdam.
 • No. 26. Blinde Kobe (Aquarel). Eigendom van den Schilder Willy Sluiter, Laren.
 • No. 27. Landschap. Eigendom van den Heer Mr. C. Smits, Dordrecht.
 • No. 28. Marskramer (Teekening). Eigendom van het Teekengenootschap Pictura, Dordrecht.
 • No. 29. Portret van den Heer Smits van Nieuwerkerk. Eigendom van Mevr. M.J. Veth-Smits, Bloemendaal.
 • No. 30. Landschap. Eigendom van mevr. v. Wageningen-Rens, Dordrecht, 's-Gravenhage.
 • No. 31. Berk. Eigendom van Mevr. van Wijngaarden, Papendrecht.
 • No. 32. Hond. Eigendom van den Heer W.F. Zetteler Jr., Rotterdam.
 • No. 33. Ploegossen.
 • No. 34. Ploegossen (natuurstudie).
 • No. 35. "De brief".
 • No. 36. Van de markt.
 • No. 37. Bloemen.
 • No. 38. De koeien ruiken den stal.
 • No. 39. "Terug op den Dries".
 • No. 40. "Aan het spoelwiel".
 • No. 41. De os hoeden.
 • No. 42. Achter het Bagijnhof te Dordrecht.
 • No. 43. Lenemie.
 • No. 44. Studiekop.
 • No. 45. Kindje.
 • No. 46. Oliezaad-oogst.
 • No. 47. Studiekop.
 • No. 48. Studiekop.
 • No. 49. Landschap.
 • No. 50. Studie (Papendrecht).
 • No. 51. Studie (Scheveningen).
 • No. 52. Studie (Heeze).
 • No. 53. Hooischelf.
 • No. 54. Lezende Jongen.
 • No. 55. Molen te Zwijndrecht.
 • No. 56. Stal.
 • No. 57. Bets.
 • No. 58. Op 't Seinpost-duin.
 • No. 59. Oud-Interieur (Heeze).
 • No. 60. Aan Tafel (Schets).
 • No. 61. In den loopwagen.
 • No. 62. Regenweer.
 • No. 63. Natuurstudie.
 • No. 64. "Strabrecht".
 • No. 65. "Voor den spiegel".
 • No. 66. Biddende Monnik (Ets).
 • No. 67. Natuurstudie.
 • No. 68. M'n Tuin (Pastel).
 • No. 69. Damesportret (Teekening).
 • No. 70. Olieverfteekening.
 • No. 71. Stal (Olieverfteekening).
 • No. 72. Boerenerf.
 • No. 73. Katwijk (Teekening).
 • No. 74. De Boterbeurs.

 • (druk: Dordrechtsche Drukkerij- en uitgeversmaatschappij)

  Laatst gewijzigd: maart 2019.