Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


17-02-1728 Johanna Pels, getrouwd met Cornelis vande Merwede


(folio 144)

Aen d'Edele Groot achtb. Heeren die van den Gerechte en Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft reverentelijk te kennen Johanna Pels, getrouwt met Cornelis vande Merwede, broger deser Stede dat haar voorn: man heeft kunnen Gelusten proces in Cas van divortie Jegens haar Supplt: voor dese Ed: Camere te Entameeren waarinne denselven pro deo wert gedient Ende geconsidereert de Supplt. genootsaekt is daer Jegens defensie te moeten dioen en ook geen middelen heeft om proces kosten te kunnen Supporteeren, Soo keert de Supp.te Sig tot UEd: Groot agtb. gans ootmoedig (ver)soekende appt. waar bij deselve mag

(folio 144vs)

werden vergunt haar ins gelijczx Pro deo te laten bedienen.
Twelk doende &a (was get.) Johanna Pels, P: Venlo, Procur.

(In margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaande Requeste accordeert de Supplte. haar versoek authoriseert ende qualificeert mitsdien deselve omme haar in de Saake breeder der reqte. gemelt Prodeo te moge laten bedienen. Actum den 17 feb: 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)