Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


19-02-1728 Cornelis van Oort, marktschipper van Tiel op Dordrecht


(folio 145vs)

Aan de Ed: Gr: Achtb: Heeren die vanden Geregte ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft met schuldig respect te kennen Cornelis van Oort, Martschipepr van Thiel op deeze Stad Dordrecht, dat hij Supplt: in Retour van deeze Stad na Thiel varende met gunstig consent van UeEd: Gr: Agtb: welgenegen Soude zijn in teladen personen, Goederen en Coopmanschappen Redenen waaromme den Supplt: hem bij deezen is addresserende tot UWEd: Gr: Achtb: onderdaniglijk versoekende dat welgem: UWED: Gr: Agtb: bij appoinctement in margine deezes gelieven te Permitteeren, dat hij Supplt: als Martschipper van Thiel in Retour van deeze Stad mag inladen Personen (en) goederen en Coopmanschappen lastende alle en ijgelijk Sig daar na te gedragen (onderstont) Twelk doende &a Uijtten naam vanden Supplt: (was get.) B:V:Gelsdorp, Procr:

(in Margine Stond)
De Camere gesien en geexamineert hebbende

(folio 146)

de neevenstaande Requeste, permitteert den Supplt: als marktschipper van Tiel in Retour van deeze Stad te mogen inladen Personen, goederen en Coopmanschappen, lasten alle ende een ijgelijk Sig daar na te gedragen, Mits aande Martschippers van Dordrecht op Thiel gelijke permissie aldaar werde vergunt. Actum den 19 februarij 1728 (was geteeckent) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)