Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-03-1728 Jacobus Calé(e), scherprechter in plaats van zijn overleden broer Johannes Cale


(folio 148)

Aande Ed:e groot Agtb. heeren en presiderende borgemeesteren ende Schepenen der Stad Dordregt.
Geeft met alle schuldige onderdanigheijd te kennen Jacobus Calé, geboortigh van Arnhem, oud dertig Jaren dat door doode ende overlijden van sijn Suppliants broeder Johannes Cale, is Comen te vaceren het Scherpreghters ampt binnen dese Stad, ende hij Supplt: sig vander jeugt af, hebbende geexerceert inde voorsz. bedieninge Sig in staat bevint omme het selve te komen bedienen, Soo keert denselven hem met vorige eerbied tot UEd.e groot Agtb: ootmoedelijk versoekende het derselver goede geliefde wesen magh hem Suppliant met het vacerende Scherpregters ampt te begiftigen, ende aan te stellen op Soodanigen tractement, als sijn voorsz. overleden broeder heeft genoten twelk doende het &a (was get.) Jacobus Calee.

(in margine stond voor appostille)
Mijn Ed: heeren vanden geregte Thesaurier, en goeden luijden van den agten der Stad Dordregt gesien ende geexamineert hebbende nevenstaande Requesten accordeert

(folio 148vs)

den Suppt: sijn versoek stelt mitsdien den selven aan tot Scherpregter der Stad, ende dat op Soodanigen tractement als sijn overledenen broeder heeft genieten, Actum den 4e Maart 1728 was getijkent R: Noltenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)