Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


13-04-1728 mr. Anthonij Repelaar, 22 jaar, brieven van voorschrijvens


(folio 156)

Aande Ed.e Groot Agtb. Heeren vanden Geregte ende Kamere Juditieel der Stad Dordregt.
Geeft reverentelijk te kennen mr: Anthonij Repelaar, dat den Supplt. in de maand Januarij Laastleden heeft berijkt den ouderdom van twee en twintig Jaren volgens extract uijt het doopboek ten desen annex ende genegen sijnde goederen selfs te manieren ende administreren weshalven hij Supplt: seer geerne te erlangen brieven venae attatis dan gemerkt tot het obtieneren van de selve eenen brieff van voorschrijvens van UEd: Groot Agtb. werd gerequireert redenen waaromme den Supplt: hem tot UEd:e Groot Agtb. is addresserende reverentelijk versoekende dat welgemelte UEd. Grood agtb. hem Supplt: aan gemelte hooge overigheijd, ten fine voren gemarkeert en voorsz. brieff van voorschrijvens in ordinaria forma gelieven te doen depecheren waar inne desselffs mag

(folio 156vs)

desse, als op de saak goed requard genomen hebbende (voor soo veel haar Ed.e Concerneert) verklaarde te Consenteren twelk doen etc. was geteekent Hes Koijmans wed.e Repelaar, A.D. Repelaar, B.v.Gel(s)dorp, procur.

(In margie stond)
de Camere fiat brieven van voor schrijvens in ordinaria forma Actum Dordregt den 13 April 1728 was getekent R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)