Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


11-05-1728 Arij vander Weijde, tuinman, korenmeter


(folio 165)

Aan d'Ed: Groot Agtb: Heren den Heer Presiderende Burgermeester wen Regeerders der Stad Dordregt.
Geeft Reverentelijk te kenne, Arij vander Weijde, thuijnman, en borger binnen dese Stad, dat UEd: Groot Agtb: eenige tijd geleden, hem Suppliant hebben gelieven te begunstigen met een Coornmeters plaetse binnen dese Stadt, dewelcke den Suppliant, Soo door Sijn dagelijcx thuijnwerk, als anders, niet na behooren Can waernemen; Waeromme den Suppliant wel geern Soude sien, dat deselve Coornmeters plaetse den tijd van vier Jaeren door een bequaem persoon voor hem Suppliant wierde bedient, waer toe hem Supplt. aende hand is gecomen, eenen Egbert vander Leij, mede borger en Inwoonder

(folio 165vs)

binnen dese Stadt, Dienvolgende Soo is hij Suppliant genootsaekt geworden Sig bij desen te addresseren aen uEd. Groot Agtb: Ootmoedelijk versoeckende dat UEd: groot agtb: den Supplt. gelieven toe te staen, dat hij de voorsz: Coor(n)meeters plaetse doorden voorn: Egbert vander Leij, voor den tijd van Vier Jaeren mag Laeten waernemen, T'welk doende &a. (was geteeckent) Aer van der Wijden, H:V:Wetten Procureur.

(in Margine stont voor Apostil)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaende Requeste, accordeert den Supplt. sijn versoek staet aenden zelven mits dien tie dat hij de Coornmeters Plaats breder ten Requeste gemelt vooren tijd van Vier jaeren door Egbert vander Leij magh Laten waernemen, mits den voorn: Egbert van der Lij doende den behoorlijken Eed inhanden van den Wel Ed: Heer Mr: Dirk Huijbert Stoop Hooft officier deezer Stad. Actum Dordrecht den 11e Meij 1728 (was geteckent) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)