Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


03-06-1728 Adriana van den Bergh huisvrouw van Haring Obkens, scheiding van bed en tafel


(folio 170)

Aan de Ed. Groot achtb: Heren die van den geregte ende Kaemere Judicieel der Stad Dordrecht.
Geeft met behoorlijke eerbiedigheijt te kennen Adriana van den Bergh huijsvr: van Haring Obkens dat, Sij Suppl.te bij haren voorn. man heeft geprocureert drie kinderen waar van nog twee in 't Leeven sijn dat den voorn.

(folio 170vs)

haren man met haar Supplte. eeniger tijd herwaarts Soodanigh heeft geleeft dat sij met den selven in een Samen wooning niet wel Langer Can huijs houden, dat den Selven sijn Schip hebben verlaten t'selve op authorisatie van UEEd: Groot Achtb. publicquelijk is vercofft dat den voorsz. harem Man ook op een Comparitie voor heeren Commissarisen in de Separatie van bedt, taafel en goederen heeft geconsenteert, redenen waaromme de Supplt. genootsaakt wert haar te addresseeren tot UEd. Groot achtb. ootmoedelijk versoekende dat de Supplte. van haaren voorsz. man van bedt tafel en Goederen mag werden gesepareert t'welk diende &a. (was get.) dit + merk is gestelt met de hand van Adriana van den Bergh, B.V.Gelsdorp Procr.

(In margine stond)
De Caemere alvorens te disponeren Committeert de heeren Mrs. Govert van Slingelandt vrijheer van Slingelant, Cornelis van den Honert en Paulus Geevaerts omme Partijen te hooren en vereenige is het doenlijk Soo niet te dienen van haar Ed. Consideratie en advijs. Actum den 8 April 1728 (was get.) R. Nolthenius.

(Lager Stond)
De Camere gehoort het rapport van

(folio 171)

heeren Commiss.en mitsgaders gesien en geexamineert hebbende de nevenstaande Requeste accordeert de Supplte. haar versoek separeert mitsdien deselve van Haring Obkens haren man van bedt, taeffel en goederen. Actum den derden Junij 1728 (was geteijkent) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)