Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-06-1728 Egbert van Enst, zijn vrouw Jenneke Hendriks in het Leprooshuis


(folio 173vs)

Aande Camere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft met schuldigh respect te kennen Egbert van Enst, Siekentrooster hier ter Stede, dat hjet God Almagtigh behaagt heeft sijne huijsvrouw Jenneke Hendriks te besoeken met een uijtsinnigheijt die Soo verre gaat dat hij Supplt. voor Sware ingevallen is bevreest, Soo bij tijts daer jegens niet en werde voorsien;
Waeromme den Suppt. Sig keert tot UEd. Groot agtb: ootmoedig versoekende dat UEd: Gr: agtb. hem Supplt gelieven te authoriseren en qualificeren, omme ten sijnen Costen sijne voors: huijsvr. Jenneke Hendriks te doen Confineren in het Leprooshuijs hier ter Stede, ter tijt en wijle deselve, Soo het de heere behaagt, tot het bruijk van verstand en oordeel mag werden hersteld t welk diende &a: (was get.) Egbert van Enst.

(In margine stond voor appostil)
De Camere accordeert den Supplt. sijn versoek authoriseert en qualificeert vervolgens den selven omme ten sijnen Costen sijne huijsvr: Jenneke Hendriks hier nevens gemelt te doen Confineren in het Leprooshuijs hier ter Stede ten tijt en wijle als bij Conclusie van het nevenstaende versoek. Actum den 22: Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)