Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-06-1728 Cornelis Verboom, bierdrager i.p.v. Jan Kamermans


(folio 177)

Aande Ed:e Groot Agrb: Heeren ende Presideerende Borgermeester en Schepenen der Stad Dordt.
Geeft met schuldige eerbiedighijt te kennen Corn: Verboom, borger deser Stad, hoe dat hem Supplt. ter oore is gecomen, dat door de doot van Jan Kamermans is komen te vaceren en open te vallen een bierdragersplaats, Soo is den Supplt sigh keerende tot UEd: Groot Agtb: ootmoedelijk versoekende dat het UEd:e Groot agtb: hem Suppliant gelieve te begunstigen met de voorsz. bierdragersplaats, en daertoe te verleenen acte in forma 't welk diende &a (was get.) Cornelis Verboom.

(In margine Stond voor appostil)
Mijn Ed:e heeren van(de): Geregten Thesauriers en goede luijden van(de): achten der Stad Dordt. gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende req.te accordeert den Supplt. sijn versoek Stellen mitsdien den selven aan als bierdrager desen Stad, en sal den selven ten Secretaris deser Stad werde gedepecheert Acte in forma. Actum den 22: Junij 1728 (was get.) R: Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)