Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


21-07-1728 Catharina en Anna Magrita van der Linden, 24 en 21 jaar, meerderjarigheidsverklaring


(folio 194)

Aan de Ed: Groot Ach(t)b: heren van den Geregte en Camere Juditieel deser Stad Dordt.
Geeft onderdaniglijk te kennen Catharina, en Anna Magrita van der Linden naargelate dogters van wijle Adolf van der Linden Jansz

(folio 194vs)

in sijn leve Coopman binnen deser Stad, Sijnde de eerste Suppliante out 24 en de tweede Suppte. 21 Jaeren volgens de annexe extracten uijt het kerkdoopboek binnen deser Stede te sien, dat der Supplianten ouders beijde overleden sijnde, dezelve Suplianten met haere eenige en meerderjarigen Broeder Joan van der Linden de negoeite die haeren voorsz. vaeder zalr, tot nog toe heeft gedaen, geerne soude Continueren, en des boedels Saeken Same dirigeren, ende adjusteren, Soo Sij als dan te raden sullen werden, dan bedugt sijnde dat daer ontrent derselver minderjarigheijt Soude konnen obsteren waer omme de Supplianten tot voorkominge en wegneminge van alle die obstaculen en Schrupulen haar aen UEd: Groot Achb: sijn adresserende, gedienstelijk versoekende favorable brieven van voorschrijvens aen aher Ed.e Groot Mog: de Heeren Staeten van Holland ende Westvriesland tot het obtineren van brieven van VAEniam AEratis, te meer dewijle haar Supplianten voorsz. broeder en voogd over deselve (voor soo veel hem aengaet) jegens

(folio 195)

het selve versoek hem geen partij is stellende, maar met de onderteekening deses daerin te Conssenterern, (onder stont) tWelk diende &a (was geteijkendt) Catharina van der Linden, Anna Margareta van der Linden, Joan van der Linden en A.V.Nievelt, Procr.

(in margine stond voor appostil)
De Caemere alvorens te disponeren Committeert de Heeren Mrs. Govert van Slingeland vrijheer van Slingeland, ende Pompejus Berk, Schepenen omme de nevenstaende req.te te Examineren en haer Ed: Groot Achb: te dienen van haer Ed: Consideratie ende advijs. Actum den 20e Julij 1728 (was get:) P. Eelbo.

(onderstont)
De Caemere gehoort hebbende het rapport van de heere Commiss.en voor dewelke den voogt vande Supplianten was gecompareert, en verder gelet waer op in desen te letten stonde accordeert de Suppten haer versoek, en sal aen deselve ter Secretarie deser Stad werden gedepescheert favorable brieven van voorschrijven in ordinaria forma.
Actum den 21 Julij 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)