Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


22-07-1728 Jacobus Evenwel, zijn vader Cornelis Evenwel als keurmeester van de tras


(folio 195vs)

Aan de Ed. Groot agtb. Heeren van den geregte en Caemere Juditieel der Stad Dordrecht.
Geeft met Schuldige respect te kennen Jacobus Evenwel dat UWEd. groot achtb. hem Supplt. gnstiglijk op den Laaten dag van het Presidium van den heer Burgemeester Halling hebben aangestelt tot keurders van den Tras dat hij Supplt. aan wel gem. Heer Burgemeester versoek hadde gedaan ten eijnde zijn Supplts. vader Cornelis Evenwel, mr: metselaar geduurende zijn Supptsl. leven de voorn. tras keudersplaats voor hem Supplt. mogt bedienen welk versoek welgem: heer Borgermeester Sig heeft laten welgevallen dogh bij in advertensie aan UEd. Groot agtb. niet hadde voorgedragen Waaromme hij Supplt. gants ootmoedig versoekt dat UEEd. Groot agtb: gisntiglijk gelieven toe te staan dat Cornelis Evenwel zijn Supplts. vader voor hem Supplt. mag bedienen en waarnemen

(folio 196)

de keurdersplaats van den Tras Soo langh hij Supplts. in besit van dien is en daar toe verlenen Commissie in forma. TWelk doende &a (was get.) Jacobus Evenwel.

(In margine Stond)
De Caemere gesien en de geexamineert hebbende de neevenstaande requeste accordeert den Supplt. zijn versoek staat mitsdien toe dat desselfs vader Cornelis Evenwel de Traskeurdersplaats ter Requeste gemelt voor hem Supplt waarneemt Soo Lang den selven in 't bezit van dien is. Actum Dordrecht den Tweeentwintigste Julij 1728 (was get.).

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)