Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


16-09-1728 Dirk Adolff Glaise, ontslag als bode en postmeester op Amsterdam


(folio 210)

Aande Ed:e Groot Achtb: Heeren die vande Gerechten Aghten en Thesauriers der Stad Dordrecht.
Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Dirk Adolff Glaise, Bode en postmeester vande brieven van UEd:e Groot agtb: Stad op Amsterdam, dat hij Supplt. d'eere heeft gehad van door de gunstige aenstellinge van UEd:e Groot Achtb: de voorsz: bedieninge nun ontrent negen Jaren te hebben waergenomen en beseten, waer voor den Supplt. UEd. Groot agtb: als nog seer ootmoedigh is bedankende Edog nadien den Supplt. te raden is geworden Sig elders metter woon te gaen Ecablisseren keert hij Supplt. Sigh tot UEd: Groot agtb. met vorige reverentie versoekende aen UEd: Groot Agtb: ontslagh en dimissie vande voorsz: bedieninge deselve Stellende ter dispositie en begevinge van uEd: Groot agtb: twelk diende *a: (was get:) Dirk Adolph Glaise, en B:V:Gelsdorp procr.

(In margine stond voor Appostil)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de nevenstaende Requeste accordeert den Supplt. sijn versoek ontslaat denselven mitsdien vande bedieninge van het Bode en Postmeesters Ampt vande brieven van dese Stad op Amsterdam. Actum Dordregt den 16e: September 1728 (was get.) P: Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)