Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


09-09-1728 Cornelis en Sibilla Bax, hun zuster Cornelia Bax


(folio 231vs)

Aan de Ed. Groot Achtb. Heeren van den Geregte en Camere Judicieel deser Stad Dordregt.
Gesien bij Cornelis en Sibilla Bacx de rescriptie van wegen Kornelia Bax op hunnen request overgegeven deden daar op Seggen, dat deselve Sullen passeren alle de vinnige expressien ende irrelevante middelen daar innen vermelt als niet gesint wesende haar in proces over haar gedaan versoek in te laten, sijnde 9sijnde) het voor haar gekocgh dat sij met het voors: versoek derselver Conseientie hebben gequesten mits welker accepteerden de requiranten de presentatie van Cautie fideicommissair te Stellen bij de voors: rescriptie gedaan ende versogten daar op Condemnatie ende voorts dispostie op de request van de requiranten. TWelk doende etc. uijt den name van des Supplianten (was geteekent) A.V.Nievelt, Procureur.

(in Margine stond voor Appostil)
Sij deeze ofte Copije vandien gesteldt in handen van Partije omme binnen Agt dagen na de insinuatie dezes daar op te Dupliceeren. Actum Dordregt den Negenden September 1728 (was geteekent) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)