Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


07-10-1728 Cornelis en Sibilla Bax, hun zuster Cornelia Bax


(folio 232vs)

Aan de Ed. Groot Achtb: Heren van den geregte en Camere Juditieel der Stad Dordregt.
Gesien bij Kornelis en Sibilla Bax het versoek van verstecq van replijcq van wege Kornelia Bacx gedaan, dede daar jegens Seggen dat bij de Requiranten niet en is geweest eene intentie om over ders(l)elver versoek bij request gedaan te willen voeren een procces Comminicatoir ende daar over een vonnisse te wagten Soo Alsnogtans

(folio 233)

van wegens Cornelia Bacx in dese werdt gedaen dat om die reden de requiranten in plaetse van te repliceren, hadde versogt dispositie op hem versoek Sonder hem verder in een debat Jegens de middelen van de reschriptie in te laaten, off deselve in eenige deelen als de waarheijt Conform te erkennen ende mitsdien het proces ofte snijden, waar omme de requiranten ook wel hadden konnen laeten gaan verstecq van replijcq, dog deweijle het de rescribentie Soo gelieft Soo persisteren de requieranten bij hun versoek voor replijcq en versoeken dat sonder verder Communicatoir op de duplijcq de saeke als dan voldongen sijnde op der requiranten req.te mag werden gedisponeert Soo als UEd: Groot Achtb: Sullen oordeelen te behooren. Twelk diende Etc. uijt de namen vande Supplianten (was geteekent) A.v.Nieveld Procr.

(in margine stond voor Appostil)
Sij deze ofte Copije van dien gestelt in handen van Parthije om(m)e binnen acht dagen naar insinutatie deeses daar op te Reschribeeren. Actum Dordregt den 7 October 1728 (was geteekent) R. Nolthenius.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)