Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


23-11-1728 Jacoba de Bruijn weduwe Huijbert van Erp


(folio 241)

Aan de Ed: Groot agtb. Heeren die van den geregte ende Camere Judicieel der Stadt Dordregt.
Geeft met behoorlijke eerbiedigheijt te kennen Jacobus Coenraats, drossaard der vrijheijd Oirschot dat hij Supplt. als executeur van den testamente van wijlen Jacoba de Bruijn in haar leven wed: wijlen Huijbert van Erp desselfs boelde heeft geaanvaert onder benefitie van inventaris, dat hij Supplt. ingevolge van het 43 articul van d'ordonnantie

(folio 241vs)

aangaande de desolate boedels binnen dese Stadt tot administrateur van den voorsz: boedel heeft gecommitteert Gijsbert de Lengh, Coopman binnen dese Stadt redenen waaromme den Supplt. hem bij desen is adresserende tot UEd. Groot agtb. met vorige reverentie versoekende dat wel gemelte UEd: Groot agtb. de voorsz: aanstellinge gelieve te approberen (onderstont) 't welk doende etc. (was geteijkent) uijtten naam van den Supplt. B:V:Gelsdorp, procr.

(In margine Stond voor apostil)
de Camere gesien ende gexamineert hebbende de nevenstaande requeste accordeert den Supplte. sijn versoek approbert mitsdien de aenstellinge op Gijsbert de Lengh tot sequester in den boedel van wijlen Jacoba de Bruijn in haar leven wed. wijlen Huijbert van Erp bij den Supplt. gedaan. Actum Dordregt den 23 Novemb: 1728 (was geteijkent) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)