Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


20-03-1727 Jan Kever, bierdrager


(folio 28vs)

Aan de Edele Groot Agtbaare Heeren den Praesiderende Burgermeester Schepenen Thesauriers en Agten der Stad Dordrecht

Geeft met ootmoedige Reverentie te kennen Jan Kever, borger deser Stad dat door doode en overlijden van Jan Broeling is komen te vaceren en open te vallen een bierdragers plaets binne dese Stadt en naerdien den Supplt. geerne door gunste van UEd. Groot Agtb: Sig tot voorsz. bediening Sag gevordert met vorige reverentie Sig keert tot uEd. Groot Aghtb: gedienstelijck versoeckende dat het UEd: Groot Agtb. goede geliefte Sij den Supplt. met gemelte bierdragersplaets te begunstigen.
Twelk doende etc. (was get.) Jan Kever.

(In Margine Stond voor Appostille)
Mijn Ed. Heeren van den geregten Thesauriers en goede luijden van den Achten der Stad Dordrecht gesien Ende geexamineert hebbende dese nevenstaende req.te accordeert den Supplt. Sijn versoek Stelt mitsdien den Selven aan als Bierdragers deser Stad en Sal aen denselven ter Secretarie alhier werde gedepecheert acte in forma Actum den 20 Maart 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)