Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


04-03-1727 Anna Keat huisvrouw Willem Mattheus


(folio 29)

Aan de Ed. Groot Agtb. Heeren d'heeren Presiderende Borgermr. ende Regeerders der Stad Dordregt

Geeft met alle onderdanighijd en eerbiet te kennen Anna Keat huijsvrouw van Willem Mattheus, Woonende binnen dese Stadt, dat zij Supp.lten door de Slegte neringloose tijde, mitsgaders mis fortuijn tegenspoet en andere ongemakken tot Soodanigen decadente was geraakt, dat zij Supp.lte t'eenemael buijten Staat was haare Crediteuren te konne voldoen, dat zij ook albereijts gedagvaert en Condemnatie gedecerneert Sijnde daer op d'exercitie Stont te volgen Waaromme zij Suppl.te te raade was gewerden haaren boedel ten proffijte van haare Crediteuren over te Laten keerende Sij Suppl.te haar mitsdien tot UWEd: Groot Agtb; met voorige onderdanigheijt versoekende dat een Curateur in haaren boedel magh werden Aangestelt, omme haare goederen ad opus Jus habentium te beneficeren en naer gedane reek. bij t houden van praeferentie en concurentie daar over te werden, gedisponeert als bevonden Sal werden te behooren ten dien eijnde (onder het welbehagen van UEd. groot Agtb:) voorslaande den Notaris en Procureur Andries Cant. T'Welk doende &. Anna Keat (was get.) Andries Cant, Procur:

(In Margine Stond voor Apostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende requeste Accordeert de Suppliante haar versoek Stellen mits doen tot Curateurs

(folio 29vs)

in derselver boedel den notaris en Procureur Andries Cant ende Ewout Bosveld Majoor deser Stad dog op een Zalaris, omme de goederen van de Suppl.t adopus Jus habentium te beneficeren en de Sig voorts in alles regulerende na de ordonnantie op de desolate boedels alhier geemaneert. Actum den 4e Maart 1727 (was get:) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)