Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


25-03-1727 Maria Erkelens weduwe Rutgert Erkelens, in het oude vrouwenhuis


(folio 30)

Aen de Ed: Groot Agtb. Heeren die van den gereghte Ende kamere Judicieel der Stad Dordreght

Geeft met behoorlijke Eerbiedigheijt te kennen Huijbert Kuijper, Coopman binnen dese Stadt dat hij Suppl.t Sijne nighte Maria Erkelens Wed.e van Rutgert Erkelens haar kost heeft gecost int (L)Oude Vrouwenhuijs binnen dese Stadt dat de voorsz: Maria Erkelens int voorsz. vrouwenhuijs is geworden innocent vervolgens in geen Staat is om haer Selve te konnen behelpen, Sulcx den Suppl.t genootsaekt is een vrouspersoon aen te Stellen om de voorsz. Maria Erkelens op te passen dienden Supplt. daar voor Extraordinair moet betalen t welke den Supplt. Sijn particuliere beurs moet doen dat onder den Supplt. nog is berustende eenigh Linden en een wijnig Silver de voorsz. Maria Erkelens toebehorende Ende alsoo den Supplt. alle dat Extra Uijt Sijn particuliere Zak moet betalen ende het voorsz. linden en Silver daar vrugteloos blijft Leggen ende de voorsz: Maria Erkelens haar leven lank tot Sijn Sipplts. laste blijft redenen waaromme den Supplt. hem is kerende tot UE. Groot Agtb: reverentelijck versoekende dat welgem: UEd. Groot Agtb: hem Supplt. gelieven te qualificeren Ende authoriseren omme het voorsz: Linden en Silver van de voorsz. Maria Erkelens onder hem berustende Publiquelijck te mogen dien vercoopen off door geswore taxeerdems te laten Warderen omme Uijt het montant van dien de extraordinarie Kosten van de voorsz. Maria Erkelens

(folio 30vs)

vinden.
Uijtte naam van den Supplt. (was get.) B. V. Gelsdorp procr.

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere gesien ende getexamineert hebbende dese nevenstaende Requeste authoriseerd ende qualificeert den Supplt. omme het Zilver en Linnen van Maria Erkelens ter req.te gemelt publijcq te moge doen verkoopen omme Uijt het Montant van dien de extraordinaire kosten van de voorsz: Maria Erkelens te konnen vinden. Actum den 25 Maart 1727. P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)