Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-02-1727 Arnoldus Knogh in plaats van Jan Duijsert, bierboomplaats


(folio 30vs)

Aen de Edele Groot Agtb. Heeren Die van den geregte thesauriers en goede Luijden van den Agten der Stad Dordreght

Geeft met schuldig respect te kennen Jan Duijsert hoe dat UEd Groot Agtb. eenige Jaren geleden hem hebben gelieven te begunstigen met de benefitie van den bierboom weer door den Supplt. als nog denkbaer is dan gemerkt den Supplt. Sig gaerne met andere Saken Souden generen Soo is den Supplt. te rade geworden van de benefitie van

(folio 31)

den bierboom te desesteren ende deselve weerom te Stellen in handen van UEd. Groot Agtb: met versoek dat UWEd Groot Agtb., daar toe een ander bequaam persoon gelieven te qualificeren.
Twelk doende etc (was get.) Jan Duijsert.

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende dese nevenstaende reg.tq accordeerd den Supplt. Sijn versoek ontslaat mitsdien deselve van de benefitie van den bierboom deser Stadt Actum den 27 feb: 1727 J.V.Vechoven.

Aen de Edele Groot Agtb. Heeren die van den geregte t'hesauriers en goede Luijden van den Agten der Stad Dordreght

Geeft met Schuldig respect te kennen Arnoldus Knogh, borger deser Stad hoe dat hem Supplt. tevooren is gekomen hoe dat Jan Duijsert te reade is gewerden van de benefitie van den bierboom te desesteren Ende deselve bedieninge werden te Stellen in handen van UW Ed: Groot agtb: redenen Waaromme den Supplt. Sig in alle onderdanigheijt is kerende tot UW Ed. Groot Agtb. met ootmoedig versoeck dat het UEd. Groot agtb. goede gelieft te Sijn den Supplt. met de voorsz: benefitie van den bierboom gratificeren en begunstigen en daar van te verleenen acte van Commissie in debita forma.
TWelk doen etc. Arnoldus Knogh.

(folio 31vs)

(In margine Stond voor Appostille)
de Camere gesien ende geexamineert hebbende t versoek in de nevenstaende req.te gedaen accordeerd den Supplt. versoek beneficeerd ende begunstigt mits dien denselve met de bierboomplaats binnen dese Stadt en sal denselve ter Secretarie alhier werde gedepecheert. Acte in forma Actum den 27 feb. 1727. P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)