Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


..-..-17.. grutters, ordonnantie brandwering 1725


(folio 45vs)

Aan d'Ed. Groot Agtb. Heeren die van den Geregte en Camere Judicieel der Stad Dordregt

[TEKST DOORGEHAALD] (komt agter) geven met Schuldig Eerbiedigheijt te kennen dekenen en boekhouder van de Grutters representerende de gesamentlijke grutters binnen dese Stad, dat UEd. Groot agtb: bij de ampliatie van de ordonnantie op de brandweringe van dato den 28 Septemb. 1725 onder anderen hebben geordonneert dat de Bakkers van den eersten Meij......

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)