Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


27-05-1727 Adriana Canin weduwe Govert Cloens


(folio 63vs)

Aand'Ed:e Groot Achtb. Heeren die van den Gerechten ende Camere Juditieel der Stad Dordrecht.

Geeft reverentelijk te kenne Adriana Canin Wed:e van Govert Cloens in Sijn leven Coopman binnen dese Stad, dat Sij Suppl.te bij den testamente van haeren voorn: Man gepasseert voor den Nots: Frederik Tieleman van Schelluijnen en seckere getuijgen tot Schoonhoven van dato den eerste Septemb.r 1724 was aengestelt tot desselfs eenigh en universeel erffgenaem dat Sij Supplt: te raden is geworden den boedel van haaren voorn: man niet anders t aanvaarden als onder beneficien van Inventaris ende alsoo de Suppl.te haar niet in Staat bevint van dien boedel t administreren en redden en wijders omme in desen met het Stellen van Cautie niet belemmert te sijn So vint de Suppl.te haar genootsaakt te keeren tot UEd. Groot agtb: ootmoedelijk versoekende appoinctement waarbij UEd. Groot agthb: een Sequester en administrateur in den boedel en nalatenschap van den voorsz. Govert Kloens gelieven aan te Stellen daar toe (onder reverentie) voorslaande uijt kragte van het 43 art: van de ordonnantie van de desolate boedels binnen dese Stadt de persoon van Bartholomeus van Gelsdorp notaris en procur. binnen dese Stad Twe(l)k doende etc Adriana Canin wed:e Kloens (was get.) B.V.Gelsdorp procur.

(In margine Stond voor appostille)
de Camere accordeert de Suppl.te haar versoek

(folio 64)

Stelt mitsdien aan tot Sequesten en administrateur in den boedel vander Suppl.te man zal.r Bartholomeus van Gelsdorp notaris en procureur binnen deeze Stad. Actum Dordrecht den 27 Meij 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)