Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


17-07-1727 Johannes Rademakers, akte van curatele


(folio 75)

Acte van Curatele.

Op den 17 Julij 1727 heeft Johannes Rademakers, woonende inde Stooffstraat (in 't volle geregt, en sulx sonder schriftelijk versoek) den boedel van Sijne Moeder Philippina Holt in haar leven huijsv: van Willem Kels, gerepudieert, en hebben Haar Ed. Groot Achtb. (mondeling) tot Curateur aengestelt Ewout Bosveld de den 25 Septb. 1727 sijn reek: gedaan heeft.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)