Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


25-09-1727 Marija Pieterse Driesprong weduwe Evert Blankert


(folio 89)

Aan d'Ed. Groot Achtb. Heeren den Presiderende Borgemeester mitsgaders die van den Geregte ende Camere Juditieel.

Geeft met alle Eerbiedt te kennen Marija Pieterse Driesprong wed:e van Evert Blankert, woonende binnen dese Stadt dat Sij Suppliante als mede Erffgenaam van haere overledene vader en Moeder Pieter Cornelisse Driesprong ende Josie Ariense genootsaekt wert tot bekoming van haer vader en moederlijk goet proces te moeten Sustineren op ende jegens de kinderen en Erffgenamen van Pieter Commerse Blok, overleden onder Oostbarendrecht daer haar Suppliantes voorn. moeder in een tweede huwelijk mede getrouwd is geweest ende aengesien de Suppliante gansch Arm en buijten Staadt is om eenige proces kosten te

(folio 89vs)

konnen Supporteren So vindt de Suppliante Sig genootsaakt haer toe Vlugt te nemen tot UEd. Groot Agtb: gansch ootmoedig versoekende brieven van voorschrijvens van UEd. Groot Agtb: heren Baillieuw ende Manne van den hove ende hoge Vierschare van Zuijdtholland (daer dese Saek Sal moeten) ten eijnde dat aen de Supplianten Mag werden vergunt om in die Saek pro deo te werden bedient t Welk doende &a: uijt den naam van den Supplt: (was get.) P. Venlo, Prc.r

(In margine Stond voor Appostille)
De Camere fiat brieven van voorschrijvens in ordinaris forma. Actum Dordt. den 25 Septemb. 1727 (was get.) P. Venlo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)