Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


18-12-1727 Cornelis van den Merwede, verlaten door zijn vrouw Johanna Pels


(folio 120)

Aan de Ed: Groot Agtb: heeren die van den Geregte ende Camere Judicieel der Stad Dordrecht.

Geeft met behoorlijke eerbeidigheijt te kennen Cornelis van den Merwede borger deser Stadt dat Sijn Supplts. huijsvrouw Johanna Pels hem Supplts malicieuselijk heeft verlaten en met een ander Manspersoon uijt dese Stadt is vertrocken Sonder dat hij Supplt. als nog Weet waar Sij haar is onthoduende en alles heeft mede genomen Sonder hem ietwes te laten als eenige groffen huijsraat, dat sijne voorsz. huijsvrouw in onegt is leven vervolgens hij Supplt: Seer gerne den bandt des huwelijk tussen hem Supplt. ende Sijn voorsz: huijsvr: Soude Sien gedissolveert ende ten dien eijnde Sijne voorsz. huijsvrouw bij (ver)dicte Soude moete dagvaarden, dog vermits hij Supplt: van alles in ontbloot geene middelen heeft om kosten te kunnen Supporteeren redenen Waaromme den Supplt: hem is addresserende tot UEd. Groot Agtb. ootmoedelijk versoekende appoinement in margine deses waar bij den Supplt. werd Geadmitteert om prodeo

(folio 120vs)

te mogen werden gedient Twelk doende &a uijtten naam van den Supplt. (was get.) B.v.Gelsdorp, proct.

(In margine Stond)
De Camere gesien ende Geexamineert hebbende dese nevenstaande requeste accordeert den Suppliant Sijn versoek admitteert mitsdien denselven omme in de Saake breeder ter requeste gemelt, prodeo te mogen werden bedient. Actum den 18en Decemb. 1727 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)