Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: requestenboek gerecht 1727-1728


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 9
Inventarisnummer: 145 (requestenboek gerecht 1727-1728; geen paginanummering)

NB. toegang 9 is per 4-9-2014 vernummerd; het oude nummer van 145 was: 108.


20-01-1728 Pieter van Doorn, garenbleker, insolvent


(folio 124vs)

Aan d'Ed: Groot Achtb: heeren den Heer Presiderende Burgemeester en regeerders der Stad Dordrecht.

Geeft reverentelijk te kennen Pieter van Doorn Garenbleijcker borger deezer Stad dat hij Supplt: door malfortuijn is geraakt in Soodanige ongeleegentheijt

(folio 125)

dat denzelven niet in Staat is Sijne Crediteuren genoegen te kunnen geeven die hem dagelijxs Comen te overvallen weshalven Soo is den Supplt. genootsaakt gewerden ten besten van Zijne Crediteuren alle Zijne goederen (dewelke door de Executie Costen over een groot gedeelte Souden werden geabsorbeert) overtegeeven, en Sigh bij deeze met voorgaande reverentie te addresseren tot UW Ed:e Groot Agtb: onderdaniglijk versoekende dat UW Ed. Groot Agtb. een off meer Curateurs in Sijne boedel gelieven aantestellen daar toe met goetvinden van UW Ed:e Groot Agtb: voorstellende de personen van Ewout Bosvelt en Wilhem de Groot omme alle Zijne Goederen adopus Jus habentium te beneficeeren en tot gelde te maken. Twelk doende & (was get.) Pieter van Doorn.

(In Margine Stond)
De Camere gesien ende geexamineert hebbende de neevenstaande request accordeert den Supplt: Sijn versoek Stelt

(folio 125vs)

mitsdien aan tot Curateur in desselfs boedel Ewout Bosvelt Clercq ter Secretarij deser Stad omme de Goederen en Effecten van den Supplt. adopus Jus habentium te beneficeren des hem in alles Reguleerende na de ordonnantie op de Desolate boedels binnen dese Stad geemaneert. Actum Dordrecht den 20 Janu: 1728 (was get.) P. Eelbo.

Laatst gewijzigd: juli en oktober 2014 (bewerking van E. van Dooremalen)