Aanmelden | Contact
Zoeken

Familie van kunstschilder Anthonie Pieter Schotel (1890-1958)


(rechtstreekse afstammeling van amateur kunstschilder Gillis Adriaansz Schotel (1748-1816))


Voorouders (zie ook Gens Nostra 1986)

I. Gillis Adriaansz. Schotel, ged. Dordrecht 19-1-1748, metselaar (waarschijnlijk in het metselaarsgilde te Dordrecht), amateur kunstschilder, lid van "Pictura", overl. Dordrecht 30-5-1816, tr. Gouderak 8-10-1775 (otr Dordrecht 21-1-1775) Cornelia Herfst, ged. Gouderak 1-10-1747, overl. Dordrecht 19-6-1817.
Kinderen:
1. Adriaan, ged. Dordrecht 15-5-1776, metselaar, amateurschilder, lid "Pictura" te Dordrecht, overl. Dordrecht 7-8- 1833.
2. Leendert, ged. Dordrecht 16-11-1777
3. Johanna, ged. Dordrecht 10-10-1779
4. Jakob, ged. Dordrecht 4-2-1781, volgt II.
5. Geertruy, ged. Dordrecht 19-2-1782
6. Kornelia, ged. Dordrecht 7-9-1783
7. Geertruy, ged. Dordrecht 29-1-1786
8. Gilles, ged. Dordrecht 4-5-1788

II. Jacob Schotel, ged. Dordrecht 4-2-1781, koopman, overl. Dordrecht 20-4-1828, otr. Dordrecht 2-2-1805 Anthonia Noteman, ged. Dordrecht 6-2-1782, overl. Dordrecht 2-12-1826.
Kinderen:
1. Gilles, ged. Dordrecht 11-6-1805.
2. Cornelis Johannes Schotel, geb. Dordrecht 21-12-1815, timmerman, metselaar en aannemer, overl. Dordrecht 26-2-1887, tr. Dordrecht 29-09-1841 Johanna Sara van Scheers, geb. Dordrecht 15-1-1819, overl. Dordrecht 3-4-1906, dochter van Jan van Scheers en Teuntje Ketting. [ZOON: Cornelis Johannes Schotel, geb. Dordrecht 25-3-1849, vertrekt 1875 via USA naar Ned. Oost Indië, ald. opzichter, later architect bij de burgerlijke openbare werken op verschillende standplaatsen op Java en Sumatra, overl. Bennebroek 9-3-1929, tr. Dordrecht 23-12-1874 Adriana vd Kieboom, geb. Dordrecht 23-3-1851, overl. Bennebroek 5-1-1921]

grootvader ANTHONIE PIETER SCHOTEL (1837-1889)


- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (S158)
1. Schotel, Anthonie Pieter, 24-5-1837 Dordrecht, overl. 22-8-1889
2. Vogel, Geertrui de, 9-5-1839 Dordrecht
3. SCHOTEL, Jacob Anthonie 9-7-1866, naar kaart S165
4. Schotel, Adriaan 12-1-1869, overl. 29-3-1869, begr. Dordrecht (in familiegraf) (www.zerken.nl)
5. Schotel, Sophia Pieternella 30-12-1871, overl. Nunspeet 15-11-1932 [GENLIAS]
6. Schotel, Christina 15-8-1873, overl. 19-2-1878, begr. Dordrecht (in familiegraf) (www.zerken.nl)
7. Schotel, Adriana 26-6-1875, tr. Dordrecht 22-12-1904 Franciscus Ferdinand van der Poll [GENLIAS]
8. Schotel, Geertrui 11-9-1877, tr. Dordrecht 20-09-1905 Johannes Jacobus Meijst, geb. Amsterdam [GENLIAS]
9. Schotel, Christina 24-12-1880, overl. 14-3-1932 (www.zerken.nl) tr. Dordrecht 26-10-1910 [GENLIAS] Aart Eliza de Vrij, geb. 17-5-1862, overl. 1-1-1920
10. Zwingelaar, Gerritje 25-1-1871 Strijen (n.v.t.), dienstbode;
Wonende: A160, Schuitemakersstraat 1, Houttuinen

- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (2de serie)
1. Schotel wed, geb. de Vogel, Geertrui 9-5-1839 Dordrecht, weduwe, overl. 19-11-1924 (S409; OR);
2. Schotel, Sophia Pietronella, 30-12-1871 Dordrecht (dochter), eigen kaart 20-11-1924;
Wonende: Steegoversloot 20

- Dordrecht 9 Maart 1866.
Den Heere Kemp & Schotel alhier
Daar er tot heden nog geen gevolg aan onder afspraak is gegeven tijdens onze bijeenkomst met den Heere Itts en Moulin en ik ..oot later dan Heer Kemp daar aan persoonlijk heb her..d, is deze dienden U te informeren dat indien morgen de zaak niet opgeruimd is Ik het voor Uw rekening zal laten doen. U echter kan sprekelijk stelle de voor alle kosten en verdere gevolgen daar uit voort spruitende.
de Havenmeester van Dordrecht (get.) W.B. van Zijp
[folio 27; stadsarchief Dordrecht/DiEP, archief : 68a havendienst, inventarisnummer : 5 kopieboek 1864-1867]

- Datering datering eerste verzoek onbekend
Aangevraagd door A.P. SCHOTEL Gzn.
Betreffende een steenzagerij en steenhouwerij
Bij Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Locatie Houttuinen A 170, later huisnummer 23, te Dordrecht (oude adressen)
Besluit oprichtingsvergunning verleend op 9 juni 1874. Verder zijn vergunningen verleend in 1899, 1900 en 1916
Kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F nummer 347
Archiefnummer 6 Gemeente Dordrecht, 1851 - 1980
Inventarisnummer 11132 Oud inventarisnummer(1) = B.W.T.(arch.nr.209) DO 139
[http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46 ]

Houttuinen

BRON FUNCTIE/BEWONER/EIGENAAR ADRES
verkoopakte 1817 verkoper Leendert van der Schoor, huisbaas / koper Adriaan Schotel, steenhouwer (folio 16 Akte 2 Archief 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 3) wijk A127, A162, A163 en 168 houttuinen (06-07-1817)
verkoopakte 1830 verkoper Hendrik van der Koogh huisbaas); koper Gerritje de Bond (tapper),
(folio 205 Akte 2 Archief 34 Registers van eigendomsovergang Inventarisnummer 7)
wijk A160 houttuinen (15-05-1830)
kadaster 1832 huis en erf - eigenaar Gerritje de Bondt (te Dordrecht)(kadastrale legger 134) A160 (kad. sectie F371en F372)
werkplaats - eigenaar Adrianus van der Linden Fz (wonende Maartensgat) (kadastrale legger 912) A166 (kad. sectie F351)
laadplaats - eigenaar Adolph Blussé van Oud-Alblas (wonende Grotekerksplein) (kadastrale legger 98) A167 (kad. sectie F350)
gebouw en erf - eigenaar Adriaan Schotel (metselaar in de Houttuin) (kadastrale legger 1356) A168 (kad. sectie F349)
erf - eigenaar Jacob van Wageningen en Cons (wonende Maartensgat) (kadastrale legger 1687) A169 (kad. sectie F348)
erf - eigenaar erven Hendrik van de Koogh (kadastrale legger 802) A170 (kad. sectie F347)
huis en erf - eigenaar Leendert Schotel, steenhouwer (kadastrale legger 1359) A191 (kad. sectie F412)
tuin als erf - eigenaar Johannes Samuel Muller, bontwerker (kadastrale legger 1042) E249 (kad. sectie C480, C481 (koepel), C482 (water), C483 (tuinhuis))
adresboek 1854 erf wijk A Grootekerksbuurt No. 166/170
G. Schotel Jz., steenhouwer wijk A Houttuinen No. 160
adresboek 1855 G. Schotel Jz., steenhouwer Houttuinen A160
adresboek 1860 erf wijk A Houttuinen Nr. 166-167-168-169-170
G. Schotel Jz., steenhouwer wijk A Houttuinen Nr. 160
adresboek 1865 Firma Kemp en Schotel, stoom-marmerzager wijk A Houttuinen No. 191achter
W.A. Kemp, timmerman, metselaar, koopman, stoom-marmerzager wijk A Houttuinen No. 239
erf wijk A Houttuinen No. 166-167-168-169-170
G. Schotel Jr., steenhouwer wijk A Houttuinen No. 160
A.P. Schotel Gz, stoom-marmerzager wijk A Houttuinen No. 160
adresboek 1868 Firma Kemp en Schotel, koopman, stoom-marmerzager wijk A Houttuinen No. 191
W.A. Kemp, timmerman, metselaar, koopman, stoom-marmerzager wijk A Houttuinen No. 239
A.P. Schotel Gz. , steenhouwer, koopman, stoom-marmerzager wijk A Houttuinen No. 160
Firma Wed. J Ek en Zn., huisschilder wijk A Houttuinen No. 166
erf wijk A Houttuinen No. 167-168-169-170
adresboek 1873 Firma Kemp & Cie, koopman, stoommarmer zager en slijper, steenhouwer wijk A Houttuinen No. 237-238
A.P. Schotel Gzn., steenhouwer en zager, koopman wijk A Houttuinen No. 160
Firma de Wed. J. Ek & Zn., huisschilder wijk A Houttuinen No. 166
erf wijk A Houttuinen No. 167-168-169-170
bouwvergunning 1874 oprichting steenzagerij en steenhouwerij A.P. Schotel Gzn. Houttuinen A170 (later nr 23)(kad. sectie F nummer 347)
adresboek 1879 A.P. Schotel Gz., steenhouwer wijk A Houttuinen No. 160
Firma J. Ek & Zoon, huisschilder wijk A Houttuinen No. 166
Loodsen wijk A Houttuinen No. 167-168
Stoommarmerzagerij wijk A Houttuinen No. 169
Pakhuis wijk A Houttuinen No. 170
tuin wijk E Singel no. 419
adresboek 1883 A.P. Schotel Gz, steenhouwer, steenzager, koopman en winkelier wijk A Houttuinen No. 160
J. van Emmerik, koetsier wijk A Houttuinen No. 166
erf wijk A Houttuinen No. 167
loods en erf wijk A Houttuinen No. 168
erf wijk A Houttuinen No. 169
stoom-marmerzagerij wijk A Houttuinen No. 170
tuin [=hoek St. Jorisweg / Singel; tegenover Kunstmin] wijk E Singel no. 419 (tussen St. Jorisweg - Vriezeweg)
adresboek 1885 Bergplaats van steen Houttuinen (noordzijde) No. 17
Stoom-marmerzagerij Houttuinen (noordzijde) No. 23
A.P. Schotel Gz, in steenkolen Schuitemakersstraat No. 1
A.P. Schotel Gz, in schoorsteenmantels Houttuinen No. 1
Bergplaats voor marmer Schuitemakersstraat No. 6
Steenhouwerij Houttuinen (zuidzijde) No. 20
tuin en koepel A.P. Schotel Gz Van Hoogstratensingel (Noordzijde) No. 1
adresboek 1887/88 Ned. Herv. Gemeente
diakenen: A.P. Schotel Gz , boekhouder
notabelen : A.P. Schotel Gz (aftredend 31 dec 1889)
Schuitemakersstraat No. 1
Vereeniging voor in- en uitwendige Zending : A.P. Schotel Gz Schuitemakersstraat No. 1
Multapatior's Bond - Volksbond tegen Drankmisbruik Afdeeling Dordrecht.
A.P. Schotel Gz
Schuitemakersstraat No. 1
Patrimonium (opgericht oct 1882)
Commissie van advies: A.P. Schotel Gz
Schuitemakersstraat No. 1
buitenverblijf van A.P. Schotel Gz Van Hoogstratensingel (Noordzijde) No. 1
bergplaats van steen van A.P. Schotel Gz Houttuinen (Noordzijde) No. 13
Stoom-Marmerzagerij van A.P. Schotel Gz Houttuinen (Noordzijde) No. 23
Kantoor en steenhouwerij van A.P. Schotel Gz Houttuinen (Zuidzijde) No. 20
A.P. Schotel Gz Schuitemakersstraat No. 1
adresboek 1890 buitenverblijf van A.P. Schotel Gz Van Hoogstratensingel (Noordzijde) No. 1
kantoor en steenhouwerij en van A.P. Schotel Gz Houttuinen(Zuidzijde) No. 20
mw. weduwe A.P. Schotel Gz, particuliere Houttuinen (Zuidzijde) No. 32
J.A. Schotel, steenhouwer Schuitemakersstraat (Westzijde) No. 1
bergplaats van steen van A.P. Schotel Gz Houttuinen (Noordzijde) No. 13
Stoom-Marmerzagerij van A.P. Schotel Gz Houttuinen (Noordzijde) No. 23
adresboek 1893 mw. weduwe A.P. Schotel Gz, particuliere Steegoversloot (Oostzijde) No. 20
Stoom-Marmerzagerij van A.P. Schotel Gz Houttuinen (Noordzijde) No. 23
bergplaats van A.P. Schotel Gz. Houttuinen (Noordzijde) No. 25
bergplaats van A.P. Schotel Gz. Houttuinen (Noordzijde) No. 29
kantoor en steenhouwerij en van A.P. Schotel Gz Houttuinen (Zuidzijde) No. 20
J.A. Schotel, steenhouwer Schuitemakersstraat (Westzijde) No. 1
adresboek 1894/95 telefoonlijst pag. 22: 163, A.P. Schotel Gzn Houttuinen 20
kantoor en steenhouwerij en van A.P. Schotel Gz Houttuinen (Zuidzijde) No. 20
J.A. Schotel, steenhouwer Schuitemakersstraat No. 1
adresboek 1897 kantoor en steenhouwerij en van A.P. Schotel Gz Houttuinen 20
Stoom-Marmerzagerij van A.P. Schotel Gz Houttuinen 23
J.A. Schotel, steenhouwer en marmerzager Schuitemakersstraat 1
wed. A.P. Schotel/de Vogel Steegoversloot 20
adresboek 1899 Stoom-Marmerzagerij van A.P. Schotel Gz Houttuinen 23
kantoor en steenhouwerij en van A.P. Schotel Gz Houttuinen 20
J.A. Schotel, steenhouwer en marmerzager Schuitemakersstraat 1
wed. A.P. Schotel/de Vogel; S.P. Schotel; A. Schotel; G. Schotel (telegraphiste) Steegoversloot 20
adresboek 1901 Stoommarmerzagerij Houttuinen 23
kantoor en steenhouwerij Houttuinen 20
J.A. Schotel, steenhouwer Schuitemakersstraat 1
wed. A.P. Schotel/de Vogel; S.P. Schotel; A. Schotel; C. Schotel; G. Schotel (klerk der posterijen en telegraphie) Steegoversloot 20
adresboek 1904 Stoommmarmerzagerij van firma A.P. Schotel Gz Houttuinen 23
kantoor en steenhouwerij van firma A.P. Schotel Gz Houttuinen 20
J.A. Schotel, steenhouwer Schuitemakersstraat 1
wed. A.P. Schotel/de Vogel; S.P. Schotel; A. Schotel; Ch. Schotel Steegoversloot 20
adresboek 1913 Steenzagerij van firma A.P. Schotel Gz Houttuinen 23
Steenhouwerij van firma A.P. Schotel Gz Houttuinen 20
J.A. Schotel, P.L. Schotel, A.P. Schotel Schuitemakersstraat 1
wed. A.P. Schotel/de Vogel; S.P. Schotel Steegoversloot 20
adresboek 1916 N.V. Dordrechtsche Steenhouwerij en Marmerhandel v.h. A.P. Schotel Gz Houttuinen 20
Steenzagerij Houttuinen 23
P.D.J. de Jong Schuitemakersstraat 1
wed. A.P. Schotel/de Vogel; S.P. Schotel Steegoversloot 20
A.P. Schotel, kunstschilder Bomkade *4
adresboek 1919 Vuurmakersfabriek Houttuinen 23
Poort Houttuinen 20
P.F.E. Cloostermans Schuitemakersstraat 1
Wed. A.P. Schotel / J. de Wijs Steegoversloot 20
A.P. Schotel, kunstschilder Bomkade *5
adresboek 1922 Pakhuis Houttuinen 23
Opslagplaats Houttuinen 20
A.P. Schotel, kunstschilder Bomkade *5
erf Schuitemakersstraat 1
Wed. A.P. Schotel Steegoversloot 20
adresboek 1924 A.P. Schotel, kunstschilder Bomkade *5
Pakhuis Van Wageningen Houttuinen 23
Opslagplaats Houttuinen 20
Terrein Schuitemakersstraat 1
Wed. A.P. Schotel-de Vogel; mej. S.P. Schotel Steegoversloot 20

- (vergadering 22-10-1880)
(1) A.P. SCHOTEL Gzn, ijzeren spoor Houttuinen;
[bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1619 (jaar 1880; twee enveloppen met de notulen + een doos met de kladnotulen (jan-mrt 1880)]

- [folio 93] 27-2-1888
8. Bouwaanvragen o.a. 87. A.P. SCHOTEL Gz., voor jhr. P. v.d. Santheuvel, Steegoversloot;
[BRON: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1640 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)]

- 814(?) Houttuinen (schepen in de Nieuwe Haven)
[briefhoofd: rijststijfselfabriek De Ramskop, Onderwater en Co 26-5-1888]
Mijne Heeren, ondergeteekenden hunne zaken alhier in de Houttuinen uitoefenen verzoek eenpariglijk aan de betreffende autoriteiten dat zij geens ..eschepen, die voor hen aldaar niet moeten lossen, zullen doen liggen ..usschen de duc d'alven in de Nieuwe Haven aan de zijde der Houttuinen ..etc.
Onderwater, A. Klovert Pz, Rees en Co, C.O. Schaeffer W.N. van Dooren, M.J. Masion en Zonen, A.J. Masion, A.P. SCHOTEL Gz.
[Bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1641 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)]

- 1013 (28-9-1888), -, A.P. SCHOTEL Gzn
[Bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1643 (jaar 1888; vooraan de notulen, achteraan de bijlagen)]

- SAD 150-2107 Aantekeningen betreffende de restauratie van de zuidwestzijde van de toren der Grote kerk door de firma A.P. Schotel Gzn; afkomstig uit de toren, schrift zeer verbleekt, 1892

- Het bestuur der Dordrechtsche Ambachtsschool hield Donderdagavond eene vergadering met de begunstigers, tot uitreiking van diploma's enz. aan leerlingen, die, na volbrachten lertijd, de school verlaten. Het waren zeven leerlingen die de timmerschool en zeven van de smidsschool, de eersten die in deze afdeeling der school hunne opleiding hebben ontvangen.
De heer H.W. Veth, die, bij afwezigheid van den voorzitter, den heer mr. H.A. Nebbens Sterling, de vergadering presideerde, wees de jongelieden op het nut van het geleerde, dat den grondslag moet zijn, waarop in het verdere leven dient te worden voortgebouwd, en spoorde hen tot getrouwe plichtsbetrachting aan.
Daarna nam de secretaris, de heer dr. A. van Oven, het woord om de diploma's enz. uit te reiken, en sprak elk der jongelieden in het bijzonder aan.
Van de timmer-afdeling waren het W. Kes en H. Brand, aan wie beiden, nevens het diploma van goed volbrachten leertijd, een eerste prijs werd uitgereikt. D. Boest van Rijn ontving het diploma voor goed volbrachten leertijd, M.J. van Heumen en F. van Es voor voldoend volbrachten leertijd; D. Schumm eenvoudig diploma en Chr. Lemkes zonder diploma; van de smids-afdeeling C. Husen 1e prijs, A. van der Steen 2e prijs en beiden het diploma voor goed volbrachten leertijd, dat ook werd uitgereikt aan L. van Rest en A. van der Straaten, G. Schaap en J. Paul, diploma voor voldoend volbrachten leertijd en H. Louman zonder diploma.
Verder ontvingen alle vertrekkenden van de timmer-afdeeling (behalve Boest van Rijn die een boekwerk kreeg) een bakje met eenige der voornaamste gereedschappen en die van de smids-afdeeling een stel gereedschappen ten gescenke, terwijl aan allen bovendien van F 16 tot F 12,20, werd uitgereikt, ten einde dit, in overleg met den directeur der school, den heer M.J. van Dijke, te besteden of op den spaarbank te plaatsen. Een der jongelieden bedankte, ook namens zijne makkers, voor wat zij op de Ambachtsschool geleerd hadden, met belofte dat zij ook in het vervolg door gedrag, oefening en vlijt de eer dier school zullen ophouden. Vervolgens bracht de secretaris verslag uit over het afgeloopen jaar, dat gunstig mag genoemd worden. Als leden van het bestuur waren aan de beurt van aftreding de heeren mr. H.A. Nebbens Sterling (herkiesbaar, als voorzitter) en H.W. Veth (niet herkiesbaar), terwijl tevens moest worden voorzien in de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer A.P. SCHOTEL Gzn. Gekozen werden de heeren mr. H.A. Nebbens Sterling, dr. W. Krol en H.P. de Kat van Hardinxveld.
De nieuwe cursus vangt aan met 21 leerlingen voor het timmeren, waaronder 5 nieuwe, en 15 voor het smeden, waaronder 10 nieuwe.
[Bron: Dordrechtsch Nieuwsblad di 8 april 1890]

Kemp & Schotel
19-05-1866 binnenvaart, no. 451 Kemp & Schotel, Zandschuit, Particulier van Dordrecht, à 6 cent per ton, 14 Tonnen [per jaar] f 0,84 118 Stadsarchief Dordrecht 68a-14 havengeld 1865-1866 (boek I)
15-04-1867 binnenvaart, no. 319 Kemp & Schotel, Zandschuit, à 6 cent per ton, 14 Tonnen [per jaar] f 0,84 057 Stadsarchief Dordrecht 68a-15 havengeld 1866-1868 (boek K)
10-04-1868 binnenvaart, no. 288 Kemp & Schotel, Ballastschuit, à 6 cent per ton, 17 Tonnen [per jaar] f 1,02 199 Stadsarchief Dordrecht 68a-15 havengeld 1866-1868 (boek K)
J.C. Schotel
13-04-1870 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, bezetten van 8 m2 kade f 0,40 074 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
09-11-1870 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 163 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
10-01-1871 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 180 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
06-02-1871 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 181 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
07-04-1871 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, bezette van 35 M2 Kade f 1,75 008 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
05-05-1871 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezette van 25 M2 kade f 1,75 023 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
07-06-1871 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezetten, van 35 M2 kade f 1,75 039 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
06-07-1871 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, bezette van 35 M2 kade f 1,75 053 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
06-04-1872 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 153 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
28-12-1875 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezetten van 15 M2 kade f 0,75 070 Stadsarchief Dordrecht 68a-20 havengeld 1875-1877
25-04-1876 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezetten van 20 M2 kade f 1,00 098 Stadsarchief Dordrecht 68a-20 havengeld 1875-1877
23-08-1876 binnenvaart, [-] Schotel, bezetten van 12 M2 kade f 0,60 141 Stadsarchief Dordrecht 68a-20 havengeld 1875-1877
04-03-1880 binnenvaart, [-] C. Schotel, bezette van kade f 1,20 136 Stadsarchief Dordrecht 68a-22 havengeld 1878-1880
04-03-1884 binnenvaart, [-] Schotel, bezetten van kade f 0,85 035 Stadsarchief Dordrecht 68a-25 havengeld 1883-1885
25-03-1884 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezette van kade f 0,85 045 Stadsarchief Dordrecht 68a-25 havengeld 1883-1885
29-04-1884 binnenvaart, [-] Schotel, bezette van kade f 0,35 062 Stadsarchief Dordrecht 68a-25 havengeld 1883-1885
28-07-1886 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezette van kade f 0,80 193 Stadsarchief Dordrecht 68a-26 havengeld 1885-1886
11-08-1886 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezetten van 16 M2 kade f 0,80 199 Stadsarchief Dordrecht 68a-26 havengeld 1885-1886
11-09-1886 binnenvaart, [-] J. Schotel, bezetten van kade f 0,80 010 Stadsarchief Dordrecht 68a-27 havengeld 1886-1888
19-07-1892 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, 46 M2 Achterhakkers f 2,30 067 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
08-08-1892 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, 273 M3 Kade Knolhaven f 1,37 075 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
12-08-1892 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, 12.8 M2 Kade Knolhaven f 0,64 077 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
29-11-1892 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, 60 M2 kade à f 0,05 f 3,00 130 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
13-12-1892 binnenvaart, [-] J.C. Schotel, 21 M2 Kade à f 0,05 f 1,05 135 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
A.P. Schotel
31-03-1869 binnenvaart, no. 320 A.P. Schotel, voor het bezetten der kaden met steen f 0,30 132 Stadsarchief Dordrecht 68a-16 havengeld 1868-1869 (boek L)
11-06-1869 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van kaden met hardsteen f 1,40(?) 165 Stadsarchief Dordrecht 68a-16 havengeld 1868-1869 (boek L)
16-09-1869 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette der kade met steen f 0,80 003 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
15-10-1869 binnenvaart, [-] P.A. Schotel, bezetten van 16 (vierk.) m. kade f 0,80 013 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
15-11-1869 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 16 centiaren kaden f 0,80 023 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
16-12-1869 binnenvaart, [-] P.A. Schotel, bezette van 16 centiares kade f 0,80 032 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
18-01-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 16 centiares kade f 0,80 041 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
15-02-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 16 cent. kade f 0,80 054 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
15-03-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 16 centiares kade f 0,80 059 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
16-04-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 16 Centiares kade f 0,80 076 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
16-05-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 16 M2 Kade f 0,80 088 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
05-07-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 25, 5 M2 kade f 1,28 112 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
05-08-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 126 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
06-09-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 35 M2 kade f 1,75 140 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
06-10-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 152 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
09-12-1870 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 35 M2 kade f 1,75 174 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
06-03-1871 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 189 Stadsarchief Dordrecht 68a-17 havengeld 1869-1871 (boek M)
08-08-1871 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 35 M2 kade f 1,75 066 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
08-09-1871 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 079 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
07-10-1871 binnenvaart, [-] A.P. Schotel., bezetten van 35 M2 kade f 1,75 090 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
08-11-1871 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 102 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
09-12-1871 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 35 M2 kade f 1,75 112 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
06-01-1872 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 35 M2 kade f 1,75 119 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
06-02-1872 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 35 M2 kade f 1,75 127 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
06-03-1872 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezette van 35 M2 kade f 1,75 140 Stadsarchief Dordrecht 68a-18 havengeld 1871-1872 (boek N)
15-03-1876 binnenvaart, [-] P. Schotel, bezetten van 20 M2 kade f 1,00 087 Stadsarchief Dordrecht 68a-20 havengeld 1875-1877
19-05-1876 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, bezetten van 12 M2 kade f 0,60 107 Stadsarchief Dordrecht 68a-20 havengeld 1875-1877
24-06-1892 binnenvaart, [-] A.P. Schotel Gzn, 168 M2 Nieuwe Haven f 8,40 056 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
07-07-1892 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, 168 m2 Kade à f 0,05 f 8,40 062 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
02-08-1892 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, 168 M2 kade à f 0,05 Nieuwehaven f 8,40 073 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
07-09-1892 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, 168 M2 à f 0,05 (Nieuwehaven) f 8,40 089 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
05-10-1892 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, 168 M2 kade à f 0,05 f 8,40 101 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
05-11-1892 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, 168 M2 kade à f 0,05 f 8,40 117 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895
06-12-1892 binnenvaart, [-] A.P. Schotel, 168 M2 Kade à f 0,05 f 8,40 133 Stadsarchief Dordrecht 68a-30 havengeld 1892-1895

- pag. 206
..en van Schotel (34 arbeiders) en de glasfabriek van Bouvy (31).
Howel er bij de firma's SCHOTEL en Singels nog steeds geklaagd werd over de slechte tijden, vestigden de Gebroeders Breedveld in 1890 een nieuwe steenhouwerij. Vanaf het daaropvolgende jaar ondervonden de drie bedrijven gezamenlijk hinder van de concurrentie uit het buitenland, met name dor de grote aanvoer van bewerkte steen uit Belgie en gezaagd marmer uit Italie. Meermaals werd dan ook de mogelijkheid van protectionistische maatregelen naar voren gebracht. De berichten waren in 1899 eindelijk weer eens positief van toonzetting; er was dat jaar veel werk, waartoe een werkstaking aan de groeven te Ecau-Sinnes het hare bijdroeg......
[Bron: Dordrecht 1811-1914: een eeuw demografische en economische geschiedenis door Carolien Koopmans, 1992]

- (1893) Steegoversloot 20
250. wed A.P. SCHOTEL Gz, maken v/e nieuwe voorgevel
[Stadsarchief Dordrecht/DiEP archief 209:119]

- envelop 7 (vergadering 19-9-1900); alleen tekst
Houttuinen 20, 23
firma A.P. SCHOTEL Gzn, vergunning tot leggen van een waterleiding vanaf Houttuinen 20 naar nr. 23;
[bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1680 (jaar 1900)]

- envelop 5 (vergadering 24-12-1901); briefhoofd
A.P. SCHOTEL Gz (in Grieksch marmer), houdende verzoek om vergunning tot het lossen van een stuk marmer zwaar 16000 kg aan de Hooikade en het vervoer daarvan naar zijn opslagplaats aan de Houttuinen
[bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1685 (jaar 1901)]

- Hedenmorgen om 6 uur kantelde in de Nieuwehaven een bak, geladen met 3 blokken marmer, waarvan de zwaartste 11.00 kg weegt, door en onbekende oorzaak en, met gevolg dat alle blokken te water vielen. Door de Berging Maatschappij zullen de blokken opgehaald worden. Het marmer was bestemd voor de firma A.P. Schotel Gzn alhier.
[BRON: Dordrechtsch Nieuwsblad 1 augustus 1901]

- envelop 1 (vergadering 7-1-1902); briefhoofd
A.P. SCHOTEL Gzn, Houttuinen 1
[bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1686 (jaar 1902)

- envelop 2 (vergadering 21-10-1902) briefhoofd
A.P. SCHOTEL Gzn, Houttuinen 1, Dordrecht
[bron: SA Dordrecht archief 6, inventarisnummer 1689 doos 2 (jaar 1902)

- grafsteen en grafmonument A.P. Schotel (1837-1889)
[zie foto's : http://www.zerken.nl ]

Laatst gewijzigd: juni 2008.