Aanmelden | Contact
Zoeken

Familie van kunstschilder Anthonie Pieter Schotel (1890-1958)


(rechtstreekse afstammeling van amateur kunstschilder Gillis Adriaansz Schotel (1748-1816))


Voorouders (zie ook Gens Nostra 1986)

I. Gillis Adriaansz. Schotel, ged. Dordrecht 19-1-1748, metselaar (waarschijnlijk in het metselaarsgilde te Dordrecht), amateur kunstschilder, lid van "Pictura", overl. Dordrecht 30-5-1816, tr. Gouderak 8-10-1775 (otr Dordrecht 21-1-1775) Cornelia Herfst, ged. Gouderak 1-10-1747, overl. Dordrecht 19-6-1817.
Kinderen:
1. Adriaan, ged. Dordrecht 15-5-1776, metselaar, amateurschilder, lid "Pictura" te Dordrecht, overl. Dordrecht 7-8- 1833.
2. Leendert, ged. Dordrecht 16-11-1777
3. Johanna, ged. Dordrecht 10-10-1779
4. Jakob, ged. Dordrecht 4-2-1781, volgt II.
5. Geertruy, ged. Dordrecht 19-2-1782
6. Kornelia, ged. Dordrecht 7-9-1783
7. Geertruy, ged. Dordrecht 29-1-1786
8. Gilles, ged. Dordrecht 4-5-1788

II. Jacob Schotel, ged. Dordrecht 4-2-1781, koopman, overl. Dordrecht 20-4-1828, otr. Dordrecht 2-2-1805 Anthonia Noteman, ged. Dordrecht 6-2-1782, overl. Dordrecht 2-12-1826.
Kinderen:
1. Gilles, ged. Dordrecht 11-6-1805.
2. Cornelis Johannes Schotel, geb. Dordrecht 21-12-1815, timmerman, metselaar en aannemer, overl. Dordrecht 26-2-1887, tr. Dordrecht 29-09-1841 Johanna Sara van Scheers, geb. Dordrecht 15-1-1819, overl. Dordrecht 3-4-1906, dochter van Jan van Scheers en Teuntje Ketting. [ZOON: Cornelis Johannes Schotel, geb. Dordrecht 25-3-1849, vertrekt 1875 via USA naar Ned. Oost Indië, ald. opzichter, later architect bij de burgerlijke openbare werken op verschillende standplaatsen op Java en Sumatra, overl. Bennebroek 9-3-1929, tr. Dordrecht 23-12-1874 Adriana vd Kieboom, geb. Dordrecht 23-3-1851, overl. Bennebroek 5-1-1921]

vader JACOB ANTHONIE SCHOTEL (1866-1939)


- bevolkingsregister Dordrecht 1860-1890 (S165)
1. SCHOTEL, Jacob Anthonie 9-7-1866, steenhouwer, van kaart 6/158, tr. Leiden 2 mei 1889
2. Paters, Susanna Elisabeth 1-3-1865 Leiden, uit Leiden 6 mei 1889;
Wonende: Schuitemakersstraat 1
[NB zie datum huwelijk op http://www.leidenarchief.nl]

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917 (S421)
1. SCHOTEL, Jakob Anthonie 11-7-1866 Dordrecht, van kaart S165, naar 's-Gravenhage 25-11-1915;
2. Paters, Susanna Elisabeth 1-3-1865 Leiden, naar 's-Gravenhage 25-11-1915;
3. Pelt, Cornelia van (n.v.t.)
4. SCHOTEL, Anthonie Pieter, 5-9-1890 Dordrecht, naar Utrecht 5-1-1909;
5. Schotel, Pieter Lambertus 11-8-1893 Dordrecht, naar 's-Gravenhage 25-11-1915;
6. van Scheers Alblas, Hendrika (n.v.t.)
7. Haezer, Maria (n.v.t.)
8. van Zeben
9. Klomp
10. van Wingerden
11. Buntema
12. SCHOTEL, Anthonie Pieter, 5-9-1890 Dordrecht, uit Utrecht 8-11-1909, naar kaart S386;
13.
14. van der Rest, Neeltje Maria (n.v.t.)
Wonende: [DOORGESTREEPT HET FOUTIEVE ADRES: Houttuinen 1] Schuitemakersstraat 1;

- Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, toegangsnummer: 135 Archieftitel: Hervormde Kerk Brielle
1340 Akte van aanbesteding van A.P. Schotel, steenhouwer te Dordrecht, van het plaatsen van twee nieuwe ramen in de zuidmuur van het middenschip van de Catharijnekerk, 1904
[ http://www.archieven.nl]

- Datering 6 januari 1914
Aangevraagd door J.A. SCHOTEL, handelende onder de naam "A.P. SCHOTEL Gzn."
Betreffende het uitbreiden ener steenhouwerij
Bij Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
Locatie Houttuinen 20 (oud) te Dordrecht
Besluit vergunning verleend op 2 februari 1914
Kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie F nummer 1549
Archiefnummer 6 Gemeente Dordrecht, 1851 - 1980
Inventarisnummer 12092 Oud inventarisnummer(1) = B.W.T.(arch.nr.209) DO 880
[ http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46 ]

- Toegangsnummer: 8-B 1980 Archieftitel: Gemeente Dordrecht (bijzondere dossiers tot 1980)
501 Houttuinen 20. J.A. Schotel, uitbreiding steenhouwerij, 1914
[http://www.archieven.nl/pls/m/zkstart.zoek?p1=46 ]

- telefoonboek 1915 :
163 Schotel, J.A., Dir. N.V. Dordr. Steenhouwerij en marmerhandel v.h. A.P. SCHOTEL Gzn., Houttuinen;
[http://de-wit.net/bronnen/tel1915/pag/225.htm]

- (advertentie) NV Dordrechtsche Steenhouwerij
DORDRECHT, Houttuinen, Telef, 163.
GRAFMONUMENTEN.
[NRC 1916_04_04_2_12 ; www.kb.nl/kranten] [NRC 1916_04_12_2_10 (=12 april 1916)]

- Stadsarchief Dordrecht, toegangsnummer: 128 Firma 'Jacob van Wageningen'
73 Notariële akte van verkoop door P.D.J. de Jong als directeur van de Dordrechtse steenhouwerij en marmerhandel 'Voorheen A.P. SCHOTEL Gzn.'aan
de Firma 'Jacob van Wageningen' van een gebouw, pakhuis en terrein gelegen aan de Houttuinen (1917)
[www.archieven.nl]

- Stadsarchief Dordrecht, toegangsnummer: 503 Handels- en landbouwbank, kantoor Dordrecht
ARCHIEF VAN DE FIRMA 'P. SCHOTEL GZN., STEENHOUWERIJ EN MARMERZAGERIJ'
Kopieboeken, 1884 - 1915
593 mei - oktober 1884
594 mei - juli 1888
595 augustus - oktober 1893
596 oktober 1893 - januari 1894
597 januari - april 1894
598 januari - augustus 1899
599 mei - augustus 1906
600 april - juni 1907
601 januari - april 1907
602 februari - april 1908
603 juli - september 1908
604 november 1908 - februari 1909
605 september - november 1908
606 april - juli 1909
607 december 1909 - maart 1910
608 februari - april 1909
609 juni - september 1909
610 augustus - oktober 1910
611 juni - augustus 1910
612 maart - juni 1910
613 april - juli 1911
614 januari 1911 - mei 1912
615 januari - april 1911
616 juli - oktober 1911
617 oktober 1911 - januari 1912
618 december 1913 - april 1914
619 februari - juni 1913
620 juni - december 1913
621 april - juli 1914
622 juli - oktober 1914
623 oktober 1914 - januari 1915
624 januari - april 1915
Ingekomen brieven, 1905 - 1909
625 1905 - 1907
626 1908
627 1909, letter F-L
628 Grootboek, 1906 - 1913
Registers houdende aantekening van de ingekomen facturen, 1909 - 1910
629 1909
630 1910
631 Notulen van de algemene aandeelhoudersvergaderingen, 20 mei 1914 - 3 mei 1917
[ www.archieven.nl ]

- 9 Inventaris der NV Dordrechtsche Steenhouwerij en Marmerhandel wegens liquidatie, Dordrecht 23.05.1917;
[http://www.iisg.nl/~neha/specialcollections/pdf/0651bedr_inv.pdf.]

- bevolkingsregister Dordrecht 1890-1917.
1. JONG, Pieter Dirk Jacobus de 15-10-1885 Amsterdam, directeur NV Steenhouwerij, vestigt zich uit Brussel 9-12-1915;
2. Jong, Catrina Johanne de (tante) 22-2-1870 Amsterdam, uit Amsterdam 5-1-1916;
3. Jong, Eduard Karel (broeder) 13-1-1894 Amsterdam, uit Amsterdam 26-1-1916, naar Meppel 22-3-1916;

- bevolkingsregister Dordrecht 1918-1937 (2e serie).
1. JONG, Pieter Dirk Jacobus de 15-10-1885 Amsterdam, directeur NV Steenhouwerij, vertrekt 3-7-1917 naar Amsterdam;
2. Jong, Catrina Johanne de (tante) 22-2-1870 Amsterdam, vertrekt 7-6-1917 naar Amsterdam;
WonendeL Schuitenmakersstraat 1;

- AFSLAG. (W.H. van Bilderbeek en Mr. A. Sigmond te Dordrecht)
de Bouwterreinen en voor afbraak de thans daarop staanden fabrieksgebouwen, Loodsen, Kantoor en Woonhuis, uitmakende de STEENHOUWERIJ EN MARMERZAGERIJ A. SINGELS Azn. te Dordrecht aan de Vest-Riedijkshaven verschillende perceelen en combinaties.
[bron: NRC 1917_02_17_2_12 ] --> Steenhouwerij en Marmerzagerij A. Singels Az ZELFDE JAAR FAILLIET(?) / VERKOCHT !!!!!

- Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Gelders Archief Algemeen Toegangnr: 0207 Inventarisnr: 9745 Gemeente: Harderwijk
Soort akte: overlijden Aktenummer: 36 Aangiftedatum: 31-05-1939
Overledene Jakob Anthonie Schotel
Geslacht: M Overlijdensdatum: 29-05-1939 Overlijdensplaats: Harderwijk
Vader Anthonie Pieter Schotel Moeder Geertrui de Vogel
Partner Susanna Elisabeth Paters Relatie: echtgenoot
Nadere informatie geboortepl: Dordrecht; oud 72 jaar; beroep overl.: zonder beroep; beroep vader: geen beroep vermeld; beroep moeder: geen beroep vermeld
[bron: www.genlias.nl]

- I. ... Paters
Kinderen:
1. Karel Gerardus Paters, geb. voor ca 1740, volgt IIa.
2. Petrus, geb. voor ca 1760, volgt IIb.

IIa. Karel Gerardus Paters, geb. voor ca 1740, tr. Catharina Fransen.
NB
- Katharina Elisabeth Savelkoels. weduwe van Jan Kramers, gepatenteerd logementhoudster te Hellevoetsluis in huis nr. 32 ten westen van de oude haven, bekent een schuld van f 2400 aan Lambertus Pater, oud-officier, en bij haar inwonend. Deze heeft voor haar een obligaties ingelost: f 1000 aan Kornelis Klop, loods en beurtschipper te Hellevoetsluis, en f 1000 aan Jan Keiser te Brielle. Bovendien heeft hij haar f 400 geleend om voor haar zoon Jan Kramers, luitenant bij de huzaren, de nodige uitrusting te kopen. Zij verzekert dit alles op haar vermelde huis met annex kolfbaan, belend w. de oude haven, z. het kuipersmagazijn van de marine, n. de erven van Jan Venis. Wijlen haar man kocht eea in 1785 van Jan Karel Huberts Bouman.
Aktedatum 03/09/1811, Aard van de akte schuldbrief
[Naam notaris Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur, Toegangsnummer 110 Notarissen, Inventarisnummer 1250]
Kinderen:
1. Lambertus Paters, geb. 1760, oud-officier in logement van Savelkoels wed Kramers (overl. 1835) te Hellevoetsluis (1811), overl. Hellevoetsluis 26-03-1815 (55 jr), tr. Juliana de Moor

IIb. Petrus Paters, geb. voor ca 1760, overl. voor 1806, tr. Elisabeth Cortius, overl. voor 1806.
Kinderen:
1. Pieter Christiaan Paters, geb. Maastricht 22-5-1783, volgt III.

III. Pieter Christiaan Paters, geb. 22-5-1783, apotheker (1811), koopt Groenmarkt A284 op 22-12-1813 van apotheker Johannes Overduin, woont A284, overl. Dordrecht 7-7-1813, otr. Dordrecht 15-9-1806 Petronella Josina de Glindt, ged. Dordrecht, overl. (Leiden); zij tr. (2) Dordrecht 29-10-1822 Jan Peltenburg.
NB.
- Compareert Kornelis Bastiaans Verhei, rentenier te Brielle. Hij is gemachtigde van Petronella Josina de GLINDT, wonend op de GROENMARKT te DORDRECHT, weduwe van Pieter Christiaan Paters en moeder en voogdes van Lamberdina Johanna Paters, Petronella Josina Paters en Pieter Lambertus Paters. Hij verklaart uit handen van Katharina Elisabeth Savelkoels, logementhoudster te Hellevoetsluis, weduwe van Jan Kramers, als universeel erfgename van Lambertus Paters, in leven laatst president van het plaatselijk bestuur aldaar, te hebben ontvangen hetgeen zijn opdrachtgeefster toekwam bij testament van 22-3-1815, te weten: - een kustingbrief van f 5000 dd 1811 tlv Gerrit Betist, broodbakker te Hellevoetsluis en oorspronkelijk tbv Jan David Rumph, destijds te Sommelsdijk, nu ontvanger te Brielle. - een akte ter bevestiging van de voorgaande akte, in 1811 gepasseerd tov notaris Sebastiaan Hendrik Anemaat Pieterszoon te Nieuwe Tonge - de akte van verkoop dd 1812 van genoemde kustingbrief aan de huidige legataris - een onderhandse obligatie van f 500 dd 1810, tlv wijlen Pieter Christiaan Paters vnd. Aangehecht de procuratie
op comparant. Aktedatum 229/11/1815
[Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1253 / Aard van de akte kwitantie Naam notaris A.R. Kraijenhoff van de Leur]
- Testament van Lambertus Paters, president van het plaatselijk bestuur van Hellevoetsluis, wonend aldaar in huis nr. 32. Hij ligt ziek te bed. Universeel erfgename is Katharina Elisabeth Savelkoels, weduwe van Jan Kramers te Hellevoetsluis. De twee obligaties van f 25 ten laste van de schutterij van zijn woonplaats legateert hij aan dezelfde schutterij. Een vordering van f 500 die hij onder hypotheek heeft op Gerrit Betist, mr. broodbakker te Hellevoetsluis, legateert hij aan de nagelaten kinderen van zijn neef Christiaan Pieter Paters, gewoond hebbend te Dordrecht, en diens daar nog woonachtige weduwe Josina Pieternella de Glindt. Aan deze weduwe en haar kinderen legateert hij ook de vordering van f 500 die hij op wijlen hun man en vader heeft met de verlopen rente. Getuigen zijn Pieter Emplaars Kolij, vice-president van het plaatselijk bestuur en commissaris van politie, Aart van Kapelle, secretaris, Jan Antonie van Es, chirurgijn, en Arie Vermaas, mr. timmerman, allen te Hellevoetsluis.
Aktedatum 22/03/1815
Aard van de akte testament
[Naam notaris Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de Leur Toegangsnummer 110 Notarissen Inventarisnummer 1253 ]
- 037 (27-5-1825) compareerden voor Jacobus de Koning, openbaar notaris te Dordrecht; de Heer Gerrardus TELDERS, notaris, wonende te Dordrecht in hoedanigheid als last en procuratie hebbende van Jan Peltenburg en zijne huisvrouw Petronella Josina de GLINDT bevorens weduwe Pieter Christiaan PATERS deze daar toe door haren man bijgestaan en gemagtigd wonende te LEIDEN, blijkens onderhandsche acte dd 29-10-1822; dewelk in zijne voorschreve hoedanigheid verklaarde te consenteren in het roijement der Inschrijving op aanvrage van voornoemde Jan Peltenburg als benoemde mede Voogd, over de drie minderjarige kinderen door zijne huisvrouw Petronella Josina de GLINDT, in eerder huwelijk verwekt bij wijlen Pieter Christiaan PATERS en voornoemde Petronella Josina de GLINDT als gecontinueerde Voogdesse over hare voormelde drie minderjarige kinderen bij den Bewaarder de Hypotheken te BRIELE den 4-11-1822 register 18 nr 99 contra Gerrit Betist BAKKER, wonende te Hellevoetsluis gedaan en genomen, en zulks uit krachte van een schuld en Hypotheekbrief groot per reste f 1200 door wijlen Lambertus PATERS, in gevolge Testament den 22-3-1815 voor den openbare notaris Mr. Adrianus Rudolphus Kraijenhoff van de leur residerende te Brielle in tegenwoordigheid van vier getuigen gepasseerd en den 25ste daaraanvolgende te Brielle geregistreerd, aan vornoemde kinderen, is gelegateerd en welke Lambertus PATERS den Eigendom had verkregen volgens Transport den 29-2-1812 voor wijlen de notaris Mr Helenus Marius van ANDEL, residerende te Brielle en getuigen door den Heer Jan David Rumph ten zijnen behoeven gepasseerd en den 5/3 daaraanvolgende geregistreerd..etc
[Erfgoedcentrum Diep 20-1714 notarisakten]
Kinderen:
1. Lamberdina Johanna PATERS, ged. Dordrecht 31-7-1807, volgt IVa.
2. Petronella Josina PATERS, ged. Dordrecht 4-5-1809, volgt IVb.
3. Pieter Lambertus PATERS, geb. Dordrecht 19-3-1814 (vader overleden), volgt IVc.

IVa. Lamberdina Johanna PATERS, geb. Dordrecht 31-07-1807, tr. Leiden 23-05-1827 Gerardus Hendricus Blanken, geb. Leiderdorp 28-01-1805, tabakverkoper.
Kinderen:
1 Johannes Diedericus, geb. 30-11-1831 Leiden
2 Lamberdina Josina, geb. 01-05-1836 Leiden, overl. 14-09-1836 Leiden
3 Gerardus Hendricus, geb. 15-09-1837 Leiden
4 Lamberdina Josina, geb. 12-01-1841 Leiden
5 Johanna Catharina, geb. 26-06-1842 Leiden, overl. 04-01-1844 Leiden
6 Johanna Catharina Josina, geb. 19-08-1849 Leiden, overl. 17-12-1858 Leiden

IVb. Petronella Josina PATERS, geb. Dordrecht 4-5-1809, overl. Leiden 27-3-1832, tr. Leiden 23-05-1827 Martinus Pieter Oudshoorn, geb. Leiden 01-03-1808, overl. Leiden 20-03-1857; hij tr. (2) Leiden 19-07-1832 Cornelia Turion, geb. Leiden 06-11-1801, overl. Leiden 10-04-1856
Kinderen:
1 Martinus Pieter, geb. 17-03-1828 Leiden
2 Pieter Christiaan, geb. 08-04-1830 Leiden, overl. 17-10-1837 Leiden
Kinderen:
3 Anthony Marinus, geb. 05-06-1833 Leiden
4 Nicolaas Cornelis, geb. 21-08-1834 Leiden
5 Elisabeth Barendina, geb. 04-12-1835 Leiden, overl. 13-07-1854 Woubrugge
6 Cornelia Catharina, geb. 28-11-1837 Leiden, overl. 27-12-1837 Leiden
7 Catharina Cornelia, geb. 23-01-1839 Leiden

IVc. Pieter Lambertus PATERS, geb. Dordrecht 19-3-1814, grutter, begr. Leiden (Groenesteeg) 5-4-1892, otr. Leiden 13-5-1854 Geertje Berckenkamp, wonende te Katwijk/Rijn, begr. Leiden (Groenesteeg) 4-11-1910.
NB
- LEIDEN begraafplaats Groenesteeg
132, 1, Berckenkamp, Geertje, 86, 1910-11-04
132, 1, Loches, Anna Helena, 32, 1834-04-12
132, 1, Nauta, Bavius Antonius, 35, 1835-07-06
132, 1, Nauta, Johan Gerard, 4 mnd., 1834-05-24
132, 1, Paters, Josina Lambertina, 17, 1879-10-11
132, 1, Paters, Pieter Lambertus, 78, 1892-04-05
132, 1, Reijst, Pieter Lambertus, 1 mnd., 1880-06-10
132, 2, Doyer, Anthony, 66, 1853-10-13
132, 2, Hulst, Dorothea van, 69, 1853-07-20
132, 2, Peltenburg, Annetta Petronella Guillemette, 68, 1945-03-22
132, 2, Stokhuyzen, Helena Catharina, 78, 1923-02-19
132, 2, Wilde, Frans Gerard de, 61, 1904-01-28
132, 2, Wilde, Helena Catharina de, 37, 1910-10-18
132, 2, Wilde, Roeland de, 74, 1947-10-10
[BRON: http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Lijst%20van%20begravenen.html#00132]
- (11195) huwelijkse voorwaarden, 17-2-1874 Adrianus Vreeswijk wedn Hermina Lelieveld te Dordrecht + Johanna van Berghen weduwe Diderik Coenraad BERKENKAMP te Oegstgeest;
[BRON: stadsarchief Dordrecht, archief 20, inv.nr. 1849 notarisakten]
Kinderen:
1. Pieter Lambertus Christiaan, geb. Leiden 03-10-1855, overl. Leiden 7-3-1857
2. Antje, geb. Leiden 21-12-1856, overl. Zeist 9-9-1931, tr. Martin Etienne Reijst, overl. voor 1931.
3. Pieter Lambertus, geb. Leiden 22-6-1858, overl. Leiden 05-03-1861.
4. Diederik Coenraad, geb. Leiden 16-1-1861
5. Josina Lamberdina, geb. Leiden 5-4-1862, begr. Leiden (Groenesteeg) 11-10-1879 (17 jaar).
6. Susanna Elisabeth Paters, geb. Leiden 1-3-1865, tr. Jacob Anthonie Schotel, geb. Dordrecht 9-7-1866.

Laatst gewijzigd: juni 2008.