Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1899-1900)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1676 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 1 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 2 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1679 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1680 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1681 (jaar 1900)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1677 doos 1 (1899))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1677 doos 1 (jaar 1899)

envelop 1 (vergadering 14-8-1899)
tekening (2x) Johan de Wittstraat 21  
geen tekening Groote Kerksbuurt 25 firma J. Giltay en Zoon vergunning voor het leggen rails in het troittoir
tekening Voorstraat 275 (havenzijde) C. Monte gemachtigd van C. v. Asperen, vergunning to 't maken van een uitbouw aan de achtergevel
tekening (4-8-1899) Buiten Walevest J.C. Schotel, eigenaar van het in aanbouw zijnde pand aan de Buiten Walevest, tot vergunning 't mogen uitbouwen van een erker volgens tekening
brief Jacob Vriesendorp en Zoon, houthandelaars,verklaren bij dezen ... ontvangen te hebben als los en ladingplaats de kade langs de beschoeiing der Buiten Walevest, zich uitstrekkende over de geheele lengte der loodsen (F48-1488-49-1175-1176-51) ... (d.d. 3-4-1863)
[NB. beschoeiing verkeert nu in slechte toestand ...]
tekening Markettenweg.Dubbeldamseweg/gashouder/Weizicht
envelop 2 (vergadering 21-8-1899)
tekening gedempte grachtje Hellingen/Geldelooze pad/Sluisweg
envelop 4 (vergadering 28-8-1899)
brief 28/31-8-1899 Jacob Vriesendorp en Zoon, houthandelaars, hebben sedert 1863 kosteloos van de gemeente in gebruik gehad een gedeelte van de kade langs de Buiten Walevest etc...
tekst nieuw geabonneerden te Dordrecht (telefoonnr/naam/woonplaats)
envelop 5 (vergadering 4-9-1899)
tekening Noordendijk 81-83 / Lijnbaan 42 (kad. E 121-124)
envelop 6 (vergadering 11-9-1899)
tekst gezondheidscommissies (huizen genoemd in Bliejenhoek)
envelop met klachten vetsmelterij J. v. Straaten
brief 5/8-9-1899 J. Vriesendorp en Z : vernieuwing schoeiing Bt Walevest
envelop 7 (vergadering 18-9-1899)
tekening Nieuwstraat 9 (kad. H1121) B.L. van Elk, plaatsen van een gasmotor van 2 1/2 pk in de snelpersdrukkerij.
briefhoofd Bureel De Vredebode, Weeshuisplein 20 (opgericht 1882)
envelop 8 (vergadering 25-9-1899)
tekst D. Kiele, aan de Hooge Nieuwstraat 73, verzoek om petroleum te moogen verkoopen van hoogtens 20 l. (20-9-1899)
tekening 1:1250 Buiten Walevest H. Demper de koster en J.E. Schotel houdende, ieder voor zih, verzoek om vergunning tot het uitbouwen van een hardsteenen trede buiten den voorgevel van hunne in aanbouw zijnde panden
tekening Cornelis de Wittstraat (bewoond door J.B. de Wolf) plaaatsen van 2 lichtkozijnen in de zijgevel
tekening (blauwdruk) plan voor het dempen van de mond der Beeldjeshaven  
afschrift brief van Wilhelmina ('t Loo 26-8-1899)  
envelop 9 (vergadering 2-10-1899)
gedrukt A5 Paardentramweg Dordrecht (met rijden vanaf 1-10-1899) (11.40 Greenwich = 12 uur A'damse tijd)
boekje Bestek en voorwaarden openbare lagere school aan de Singel te Dordrecht
tekening Spuiweg 81 H.E. van der Kaa namens E. van der Gijp Barendrecht, vergunning uitbouw van een balcon.
envelop 10 (vergadering 9-10-1899)
tekening twee stroken grond Noordendijk (kad. E2585, E111/2201)  
tekening Nicolaasstraat 2 (kad. C 3404) wed. P. van den Nieuwenhof, plaatsen van een gasmotor 1 pk in de waschinrichting
tekening (blauwdruk) omgeving Rozenhof  
envelop 11 (vergadering 16-10-1899)
tekening (blauwdruk) Kromhout Weeshuis met sous terrain, 1e en 2e verdieping
tekening Blekersdijk / Singel  

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.