Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1899-1900)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1676 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 1 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 2 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1679 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1680 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1681 (jaar 1900)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1677 doos 2 (1899))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1677 doos 2 (jaar 1899)

envelop 3 (vergadering 6-11-1899)
tekening Keizershofkade 14 (kad. E111) bij Grote en Kleine Kalkstraat H. Spits tot het op richten van een bewaarplaats van petroleum van 10 vaten (170 l. per vat)
tekening (4-10-1899) Vriesestraat 120 (kad. H807) Boelen tot oprichten van een koper-en blikslagerij
brief verzoek om de panden aan de Buiten Walevest van nieuwe nommers te voorzien (6/28 nov 1899)
tekening B1504 te Papendrecht B+W Papendrecht door J. Visser Gz verzocht vergunning van een smederij
tekst omslag pag. 17 Bouwaanvragen:
N. 682 H.W. Veth voor J.P.A. Wijers, Buiten Walev. 8
N. 683 J.C. Schotel voor, Buiten Walev. 8
N. 686 A. Schouten, Binn. Walevest
envelop 4 (vergadering 13-11-1899)
tekst rooiing boomen Kuipershaven
tekening (13-11-1899) Varkenmarkt 9rood (kad. F1682) P.J. Bos oprichten van een metaalwarenfabriek met plaatsing gasmotor van 9 pk.
tekening Houttuinen 23 (kad. F 1603) J.A. Schotel, plaatsen van een stoommachine van 26 PK in de steenzagerij.
tekening Singel 270 J. Klaus gemachtigd van W.M. Roodenburg, verzoek om vergunning tot het uitbouwen van een stoeptrede buiten de voorgevel
tekening gedempte Belgracht (Dolhuisstraat/Ruitenstraat) M. Uittenbogaard als boekhouder der vereniging De Toekomst, huur re verkrijgen gedeelte van E 627.
tekst omslag bouwaanvragen: Nr. 694 Firma Roodenburg, Buit. Walevest
envelop 5 (vergadering 20-11-1899)
tekening Vriesestraat P.F. Kraus Jr, innemen van grond voor het plaatsen van een steiger bij 't verrichten van werkzaamheden aan de gootlijst van 't Militair Hospitaal
envelop 6 (vergadering nov 1899)
tekening Den Draai 2 (kad. D 2743) A. v. Lieshout, plaatsen van een gasmotor van 11 PK.
tekening (blauwdruk) voormalige buitenplaats Rozenhof  
tekening strook grond op Handelsterrein  
tekst 24-11-1899 gebruik van den stoomketel geplaatst in de schroefsleepboot:
"Les Trois Amis" van K. de Korver en J. ..(?)
"Cornelis" van G. Goedhart
"Direktor Luis Gutjarhs" van de N.V.
"de Nacht 2" van C. Bijl
"Cornelis Marinus" van J. Zorg
"Frederik" van NV stoomsleepboot 'Frederik'
"Willemstad" van J.D. de Wolff
envelop 8 (vergadering 11-12-1899)
tekening Groenendijk/Noordendijk/Steltenstraat/Dijkstraat  en opgave namen van eigenaren en huurders van elf panden aan de Groenendijk.
tekening Vrieseweg 8 (kad. C. 2240) Adrianus van Altena, vergunning tot oprichting eener broodbakkerij.
tekening Nicolaasstraat 2 wed P. v. den Nieuwenhof, plaatsen van een gasmotor 2 1/2 pk.
tekening Pelserstraat 1 (kad. E282) Gerrit Wildschut, tabaksdrogerij
tekening (blauwdruk) Buiten Walevest 8A het maken van 2 erkers en 2 balcons in de voorgevel van het pand Buiten Walevest 8A (R.E.M. de Bruijn)
tekening 's-Gravendeelsche dijk/Mijlsche haven  
envelop 9 (vergadering 18-12-1899)
tekening pakhuis Binnen Walevest 18 M.J. Masion en Zonen, vergunning tot het maken van eener mestput
brief (8-12-1899) R.E.M. de Bruijn, vergunning te willen verleenen tot 't plaatsen van een ijzeren pijp(?), tot afvoer van hemelwater aan het nieuwe gebouwd pand van Binnen Walevest (briefhoofd Carel A. Tenenti)
tekening Singel 218 J.C. Schotel als gemachtigde Th. Stoop om vergunnning tot het uitbouwen van een balcon aan den voorgevel van 't in aanbouw zijnde pand
tekening v. Beverenstraat J.C. Schotel, vergunning tot 't uitbouwen van drie balcons van de voorgevcel 3 in aanbouw zijnde huizen.
tekening Singel (Nic. Maesssingel) J.C. Schotel en G. Schouten
tekening Hellingen 79 (kad. D580/581) J. v. Straaten & Zn, vetsmelterij; schetsontwerp van een roertoestel.
envelop 10 (vergadering 21-12-1899)
tekening Groenmarkt 50/52 (kad. F1801) W.B.A. Gunther, oprichten smederij en gasmotor 2 pk.
tekening Noordendijk/Groenendijk J.C. Jonkers, bouwen van 3 woonhuizen aan den Noordendijk
tekening id. id.

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.