Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1899-1900)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1676 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 1 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 2 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1679 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1680 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1681 (jaar 1900)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1679 (1900))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1679 (jaar 1900)

envelop 1 (vergadering 30-5-1900)
tekening Alg. Begraafplaats Pieter Gerardus van Helden, eigenaar grafruimte Alg. Begr. veld ? rij B nr 7; een grafsteen hoger dan 0,4 m.
tekst W. Nispeling om uit zijner winkel aan het Kasperspad 37 petroleum te moogen verkopen.
tekst ... een bord aan te brengen met het opschrift 'Rijkslandbouwwinterschool' ...
tekening 1:2500 De Staart  
envelop 2 (vergadering 6-6-1900)
tekening Varkenmarkt 74 (kad. F471) D. v. Dis, oprichten van een broodbakkerij
envelop 3 (vergadering 13-6-1900)
tekening Voorstraat 216 (kad. H 962) Aalbert Das, oprichten van eene schietinrichting met Flobert geweren.
envelop 4 (vergadering 19-6-1900)
tekst bouwaanvraag 19-6-1900: N. 319 D. Pols Bin. Walevest.
envelop 5 (vergadering 27-6-1900)
tekening Noordendijk 45b (kad. C 3045) J. v. Noort, oprichten van slachterij voor rundvee.
tekening 1:200 Blindeliedengasthuisteeg J.H. Dobken, kerkmeester Evang. Luth. Gem.
tekening Noordendijk / Singel (kad. C 3785) J. Schotman, bouwen twee dubbele burgerwoningen
envelop 6 (vergadering 2-7-1900)
tekening Riedijksche haven /fabriek Gips en Zn  
envelop 7 (vergadering 11-7-1900)
tekening 1:20 Groenmarkt 12 D.J. v. Brummen, vergunning tot maken van een uitbouw aan de havenzijde
tekening Parallelweg/terrein Rozenhof/Lage Bakstraat  
tekening situatie van de Kluisgang voorm. krankzinnigegesticht Steegoversloot/Lindegracht/Vest
tekening Corn de Wittstraat / gedempte gracht terrein G. Bozua (losplaats molen De Maagd)
envelop 8 (vergadering 17-7-1900)
tekening Willigenbosch kunstboterfabriek
tekening Corn de Wittstraat 6 (kad. D4094-4095) wed W. v. Brakel oprichten wasscherij
boekje Die tünstliche Pleischführung in Schlachthäuser und deren tantäre und wirthschalftliche Oortheit.
envelop 10 (vergadering 1900)
tekening Lijnbaan / Noordendijk  
tekening Lijnbaan 42 (kad. C 3766) J. Groenenberg, oprichten van een wasscherij
tekening Lijnbaan 27 (kad. C3116) H.J. Koopman, vergunning tot 't uitbreiden van zijner fabriek door in een nieuwe te plaatsen bijgebouw gelegen aan de Lijnbaan
tekening (blauwdruk) 1:100 Lijnbaan 46 (kad. C 3653)
[NB. tekening van de geheele fabriek !]
van Monfrooij; Dordtse Siroopfabriek; architect C.J.H.C. Kröner.
tekening Villa Renata, Singel strook grond

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.