Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1899-1900)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1676 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 1 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 2 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1679 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1680 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1681 (jaar 1900)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1680 (1900))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1680 (jaar 1900)

envelop 1 (vergadering 7-8-1900)
tekst Suikerstraat 2 George H. Figi, directeur der NV Dordrechtsche Stoom-koek- en banketfabriek voorheen Figi en Co verzoek om ontheffing der bepaling omtrent het maken van een bovenoven op den heete-luchtoven.
tekst Weeshuisstraat 13 D. Jonkers verzoek overschrijving ten zijnen name van de vergunning tot oprichten van een smederij (H. de Jong)
tekst (7-8-1900) Heerheijmansuisstraat 83 A. Tilgenkamp vergunning tot het verkoopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekening 1:1250 Veerdam/sleephelling (P1305 te Papendrecht) Bestuur Gymnastiek en schietver. 'Oom Paul' te Papendrecht, oprichten van een schietver.
tekst Beursplein N.R. Barendregt, directeur Dordrechtsche Melkinrichting, vergunning tot het plaatsen van een kiosk op het Beursplein.
briefhoofd Dordrechtsche Suikerfabriek
envelop 2 (vergadering ..-8-1900)
tekening 1:200 Ferd. Bolsingel (poort / pand nr. 111); tekening door C. Weber (mr. timmerman 6-8-1900) J.J. Strous, verzoek om verguning tot het bouwen van een houten loods op een terrrein uitkomende aan den Singel alhier.
tekening 1:100 Vest 18 (kad. G1632); tekening is plattegrond bedrijf. A. Verschoor Pzn, plaatsen van een stoomketel van 55 PK.
tekening 1:1250 Bleekersdijk;  tekening is plattegrond C. van den Hoogenband, verzoek om vergunning tot het vervangen van een waterloop op 't terrein van zijn in aanbouw zijnde huizen aan de Bleekersdijk, door een riool.
envelop 3 (vergadering 22-8-1900)
tekst (11-8-1900) Korte Nieuwstraat 6 A.M. Vos, verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum in het klein uit zijn winkel.
tekst (8-8-1900) Wijnstraat 17 G. v.d. Sijde, verzoek om vergunning tot het verkoopen van petroleum van 20 liter uit zijn winkel.
envelop 4 (vergadering 28-8-1900)
briefhoofd Lithographische Metaalwarenfabriek (Ruttenberg en v. Zanten)
brief Marienbornstraat 11 aan A. Cheret 1 m2 grond voor het pand Marienbornstraat 11.
tekening 1:20 tekening: detail van een walmuur ter afscheiding van een terrein aan de Riedijksche haven D. Boest Gips en W. Monfrooij, bij het adres gevoegde tekening van een geprojecteerden kaaimuur ter afscheiding van de te dempen mond der voormalige Houthaven.
tekening (schets met potlood) Lage Bakstraat/Spieringhaven F. Kleijn, aannemer, verzoek t.b.v. te maken spoorwegaansluiting met de te bouwen fabriek van Breedveld.
brief (klad) Buitenwalevest aan J.C. Schotel, verzoek is toegestaan om van in aanbouw zijnde panden aan de Buitenwalevest, vier rioolspranten voor den afvoer van fecalien, huis en hemelwater, van gemeenteweg te doen aansluiten ..
tekening 1:500 plattegrond 'Veelzicht'  
envelop 5 (vergadering ..-9-1900)
tekening 1:500 Cafe Krispijn en Spuiweg [huidige Krispijnscheweg] H.G. van Mill en P. Bothof, houdende verzoek om een gedeelte sloot voor hun terrein aan de Spuiweg niet te dempen.
pentekening Riedijk 36 (riool) eigendom wed A.G. B[orst?] de Ruijter, Vrieseweg 17
envelop 6 (vergadering ..-9-1900)
tekening 1:50 Vriezeweg 45 (kad. D. 2405); tekening plattegrond binnenkant fabriek Anthonij Meijer Jr, wenscht op te richten eene blik- en ballagefabriek, gasmotor 4 1/2 pd.kracht
tekst Wijnstraat 79 D. de Boer en D.Th. de Vries tot het plaatsen van een gasmotor van 2 1/2 pk in hunne boekdrukkerij.
gedrukt stukken inzake de grensregeling (Dordrecht-Dubbeldam)
tekst Bouwaanvragen 11-9-1900: 466. J. v. Welsenes, Gravenstraat 11
envelop 7 (vergadering 19-9-1900)
tekst Nieuwstraat 5 Firma Staal & Co, verzoek om vergunning tot het opslaan van eene hoeveelheid calcium carbid (hoogsten 1000 kg)
tekening 1:250 Lage Bakstraat ongenummerd (kad. D. 4113); tekening plattegrond fabriek (Spieringhaven / Korte Parallelweg) Dirk Johannes Breedveld, vergunning tot oprichten eene steenhouwereij en zagerij met smidswerkplaats en het plaatseb van een stoomketel.
tekst Houttuinen 20, 23 firma A.P. Schotel Gzn, vergunning tot leggen van een waterleiding vanaf Houttuinen 20 naar nr. 23
brief Hoge Nieuwstraat ('Zeelust') 19/21 sept 1900 .. aan den Gemeenteraad in zijn eerstkomende vergadering zullen voorstellen den aankoop van het door U bedoelde pand 'Zeelust' aan de Hoge Nieuwstraat ten einde het in te rochten tot Vrij Entrepot ...
envelop 8 (vergadering 25-9-1900)
tekst Heerheijmansuisstraat bij de Vest / brandweer/ felle rook uit schoorsteen
tekst Zakkendragershuis firma Visser en Van der Sande, verzoek terugbetalen / herstellen schade, toegebracht door de barge 'de Pearl' [Engelsch schip] aan het Zakkendragershuis.
envelop 9 (vergadering 2-10-1900)
tekening  1:500 Spuiweg / Cafe Krispijn (kad. K. 1759) P. Bothof, voorstel om een hem toebehoorend gedeelte sloot aan gem Dordrecht af te staan.
tekst Stoofstraat 6 H. van Geel, verzoek om vergunning tot het houden van drie varkens in het erf gelegen achter Stoofstraat 6.
tekening 1:250 's-Gravendeelsche dijk 7 (kad. K. 1366); tekening plattegrond fabriek D. Meeus, uitbreiden der Suikerfabriek met plaatsing van een stoomketel 7 atmospheer en electrische machine van 7 pk.
tekening 1:250 Dubbeldamscheweg 34 (kad. K. 1808) en Oranjepark (kad. K1818) Christiaan Bartolemeus Bekkers, directeur NV Dordrechtsche Metaalwarenfabriek, uitbreiding fabriek.
tekst Twintighuizen 30 J.W.J. v. Gelderen, verzoek vergunning tot het leggen van twee treden voor den gevel van Twintighuizen 30.
tekening 1:500 Lijnbaan / Noordendijk / Singel / korenmolen A. v. Hulten, verzoek om een stuk bouwgrond van de Gemeente aan te koopen, gelegen aan de Lijnbaan
envelop 1 (vergadering 9-10-1900)
gedrukt Paardentramweg Dordrecht (dienstregeling vanaf 1 Oct. 1900)
tekening 1:100 Helling 75 (kad. D 1913) Evert Anthonius van Hofwegen, vergunning tot oprichten van eene waschinrichting.
tekst Noordendijk (molen 'Kijk over den Dijk') L.M.A. de Bruijn (wonende te 's-Gravenhage), verkoop strook grond achter de molen 'Kijk over den Dijk'
tekst Paardentram Dordrecht (aantal passagiers 1899: 96.592 en 1900: 93.382)
tekening 1:1250 de Staart, schietbaan, Lijnbaangebied, Watertoren (E894, 1937, 1939 aan het Wantij in de Lijnbaan)  
envelop 2 (vergadering 17-10-1900)
tekst Spuiweg 90a Th. van Doorn, verzoek om inhuring van de woning Spuiweg 90a
tekst Godfr. Schalckensingel 4 Opzichter De Jong heeft den bewindvoerder van den eigenaar van genoemd perceel A.R. van de Weg, verpleegde in het Krankzinnige gesticht te Utrecht.....
tekening 1:20 grafruimte Alg. Begraafplaats Emma Augusta Anna Zieger wed Friedrich van Overzee, eigenaar grafruimte Alg. Begraafplaats veld J rij A nr 28 en 29; ijzeren hek hoger dan 0,4 m.

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.