Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1899-1900)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1676 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 1 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1677 doos 2 (jaar 1899)
Inventarisnummer 1679 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1680 (jaar 1900)
Inventarisnummer 1681 (jaar 1900)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1681 (1900))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer 1681 (jaar 1900)

envelop 3 (vergadering ..-10-1900)
tekening 1:250 Sint Jorisweg (Matena's pad) Anthonie Nelson, verzoek dat door de Gemeente van hem zal worden gekocht een strookje buiten de rooiing gelegen grond.
tekening 1:625 Kasperspad (kad. 2740, 2741, 1775-1776-1777)  
tekst Lijnbaan .. terrein aan de Lijnbaan vroeger genaamd de Goudvink ...
tekening 1:1250 Spuiweg / Singel (kad. D194-195-196 sloot
tekening 1:1250 Matena's pad (kad. C2464), tegenover Ver. Kunstmin sloot
tekening 1:1000 Oranjepark (kad. K 1816) sloot
tekst (4-10-1900) Heerheijmansuisstraat 84 G. Kroonen, vergunning verkoop 20 liter petroleum uit zijne winkel
tekst Bagijnestraat 10 C. de Wijs, vergunning tot het uitsteken van een trijsbalk.
briefhoofd E.H. de Koning, Boogjes, Dordrecht. wit en gekleurd marmer en hardsteen, platen, zerken en zuilen
envelop 4 (vergadering 31-10-1900)
tekening 1:200 Lijnbaan H. Schilt en A.F. Monté, verzoek om een gedeelte van het bouwterrein gelegen aan de toegangsweg naar de Lijnbaan aan te koopen. (f 7,50 p/m2)
briefhoofd Lips & Peters, Groenmarkt 9  
tekst Weeskinderendijk (molen 'De Ruiter') Rapport brand molen 'De Ruiter' van de Firma W en H Feirabend, Weeskinderendijk
getypt Hooge Nieuwstraat (pakhuis 'Zeelust') Besluit: onder voorbehoud van de goedkeuring van de Gedep. Staten van Zuid-Holland van G.J.C. van der Elst en COns, voor de gemeente aan te koopen pakhuis 'Zeelust' staande aan de Hooge Nieuwstraat
getypt (kad. K1759) nr. 10 P. Bothof (helft sloot)
tekst Weeskinderendijk (molen 'De Ruiter') Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den op den 14 den October 1900 binnen de gemeente Dordrecht plaats gehad hebbende brand in den windmolen (houtzaagmolen) aan den Weeskinderendijk in eijgendom toebehoorend aan Hendrik Feirabend, eenig lid der firma de wed. H. Feirabend, wonende Hellingen 59 te Dordrecht. Naam van den molen De Ruijter.
tekening plattegrond eiland Dordrecht (1880), waarop aangegeven
in rood : stadsgedeelte steeds te bereiken met een drijvende stoomspuit
in groen: stadsgedeelte in bijzondere gevallen te bereiken met een drijvende stoomspuit
tekst Bouwaanvragen: nr 553 M.J. Fuszangel(?), Hooge Nieuwstraat 39.
envelop 5 (vergadering 6-11-1900)
tekst Hellingen 75 E. van Hofwegen, verzoek vergunning tot het leggen van eene buisleiding vanuit de Spuihaven naar zijne wasscherij.
tekst mrt 1900, jaarverslag Dordr. Openb. Volksleeszaal 'Nieuw Leven'
tekst gemeenteschool nr. 9 G. van der Laan, aannemer te Wormerveer, 300 stuks schoolbanken voor gemeenteschool nr. 9
tekst [nr 2761] pakhuis 'Zeelust' .. tot aankoop pakhuis 'Zeelust' door Ged. Staten goedgekeurd.
tekst kennisgevingen: 581. H.W. Veth voor J.P. Wijers, Buit. Walevest 't maken van een tuinserre a/d zijgevel
envelop 6 (vergadering ..-11-1900)
briefhoofd Albers Creameries Limites (gevestigd in 1841)  
tekening 1:625 Achterhakkers / Sluisweg C.A. van Rees, een stukje grond aan de Sluisweg achter het aldaar staande spuitenhuis van brandkring B.
tekening 1:100 Cornelis de Wittstraat 2 Wed. W. van Bakel, verzoek stuk buiten de rooiing vallende grond tegenover hare woning.
tekst   J.M. van Hemert, verzoek overschrijving ten zijnen name van de vergunning tot oprichten van een slachterij en rookerij van wed G. v.d. Put
tekst pakhuis 'Zeelust' .. de assurantiewaarde van het aangekocht pakhuis 'Zeelust' ...
envelop 7 (vergadering 21-11-1900)
tekst Hellingen 75 (kad. D 1913) E.A. van Hofwegen, stoomketel van 7 atmosph.
envelop 8 (vergadering 27-11-1900)
tekst   M. van Emmerik, verzoek restitie / gelevert water aan stoomschip 'Heldonius'
tekening 1:50 St. Jorisweg (kad. C 3760) Jacobus van Welzenis, op te richten grofsmederij
tekening 1:50 Voorstraat 389 (kad. E 300) A. Pols, oprichten van een blikslagerij
tekening 1:100 Hellingen 54b (kad. D 3468) H. Hijbeek, oprichten van een varkensslachterij met rookerij
tekening 1:625 Taankade (Voorstraatshaven, Voorstraat, Boomstraat) J. Kooijman Lzn, verzoek een der doode Lindeboomen voor zijne woning aan de Taankade 14 te vervangen.
tekening Lijnbaan J. Manifarges, Oudenhovenstraat 10, grond hoek Lijnbaan
envelop 9 (vergadering 4-12-1900)
tekst verondieping van het Aardappelengat ...  
tekst Bleijenhoek A.A. Spoor, verzoek om den Noordelijke eindgevel van Bleijenhoek te mogen gebruiken als scheidingsmuur ...
envelop 10 (vergadering 12-12-1900)
tekening (blauwdruk) 1:1250 Voorstraat Voorstraat aangegeven richting der Telephoonlijn van G. Wildschut
briefhoofd Maatschappij tot verkoop van hulpmeststoffen in Nederland en kolonien, gevestigd te Rotterdam en Dordrecht
tekening 1:625 Kasperspad (2740, 2741, 1775-1776-1777) eigenaren J. van Riemsdijk, wed J.J. Snoek, H.E van der Kaa
tekening met potlood Kromhout (Dordr. Ambachtsschool) Schetsje van een bergplaats voor hout, ijzer, gereedschappen, brandstoffen enz (binnenplaats tegen de gangmuur)
tekening 1:1250 terrein Lijnbaan (in drie gedeelten verhuurd: C. van der Velden, A. van Loon, A.M. Borre) C.H. van Hattem
envelop 11 (vergadering 19-12-1900)
tekening 1 (1:10)
tekening 2 (1:20)
Groothoofd, Groothoofdspoort; tekening 1 Plaatsbureau te maken van blank teakhout (op wielen) L. Smit Jr, directeur der Stoombootreederij Fop Smit & Co, vergunning tot het daarstellen van een plaatsbureau op het Groothooft voor het uitgeven van plaatskaarten en in huur verkrijgen gebouwtje naast Groothoofdspoort
tekst Maxmiliaan Carre, voorstelling 2/15 juni 1901
envelop 12 (vergadering 24-12-1900)
tekst Groenmarkt 27 D. Kruijmel, vergunning tot het stallen van een paard
tekst Prinsenstraat 1 Arie Boers (namens P. Romeijn), uitbouwen van een schoorsteen aan den zijgevel
tekeningen 1:10 aan den Singel J.C. Schotel, vergunning tot verzoek tot uitbouwen van balcons en van een marguise aan de gevels van zijne in aanbouw zijnde heerenhuizen en villa.
tekst pakhuis Hof 7 (klapperhuisje)(kad. 1835) Besluit Gedep. Staten: pakhuis Hof 7

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.