Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1684 doos 1 (1901))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)

envelop 1 (vergadering 9-7-1901)
tekening 1:500 [2C.] Noorderstraat, Lijnbaan, Noordendijk (incl 1:200 achtergevel met ramen en deur) [2B.] J. Groenenberg, verzoek om de licht en deuropeningen in den achtergevel van zijn pand aan de Lijnbaan geteekend nr 46 en uitkomend op d egedempte Houthaven aldaar geplaatst te mogen houden.
tekst Raamstraat 55 [4B.] M. van den Berge, verzoek om vergunning tot het verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Marienbornstraat 37 [5B.] F. Schouten, verzoek om vergunning tot het verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst [6B.] eigenaren van perceelen bouwgrond aan de Toulonschelaan alhier en belanghebbenden bij het bouwen van huizen daarop
briefhoofd
foto
[8A.] Firma A.F. Smulders, Ingenieurs-Constructeurs, Slikkerveer/Utrecht
[8C.] foto van Le Transbordeur de Martou
tekst (brieven) [10D.] W. Heikoop, P.P. Jager en de wed Kloot, waarvan de eerste houdende verzoek vergunning tot het uitstallen van groente op de stoep en het uitsteken van een zonnezeil voor den gevel van het pand nr 18 aan de Nieuwstraat; het tweede tot het plaatsen van een bierwagen voor het pand nr 20 aan de Binnen Walevest en het derde tot het plaatsen van een handkar Kromme Elleboog 85
[10B.] brief P.P. Jager, agent voor Dordrecht van de Deli Brouwerij te Amsterdam]
envelop 2 (vergadering 16-7-1901)
tekst Singel 114
Dijkstraat 4
in aanleg zijnde straat Singel/Steltenstraat
[1D.] H. Brand, wed A. ten Oever en F. Schouten, verzoek om vergunning tot het verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit hun winkel
tekst Wolwevershaven [3B.] J. Hazenbosch, verzoek om vergunning tot het herstellen van een scheepsmast op den wal langs de Wolwevershaven
tekst Vest 16 rood [8B.] A. Verschoor Pzn., dir van N.V. Marmerzagerij voorheen A. Singels, verzoek om vergunning tot het leggen van een spoorlijntje in de openbaren weg van uit de steenhouwerij aan de Vest 16 rood tot op ongeveer 3 m buiten de gevellijn aldaar.
envelop 3 (vergadering 22-7-1901)
tekening 1:200 [1L] Vest 28 (kad. G 2144, oud 1218, 1983, 1662) [1A.] H.J. Koopman, vergunning tot het uitbreiden van zijne fabriek daarin een nieuw geplaatst bijgebouw gelegen aan de Vest 28  te plaatsen een stoomketel met 8 atm. en een drijf en electrische machine van 12 pk.
tekening 1:200 [2M.] 's-Gravendeelschedijk 7 (kad. K 1366); op tekening begane grond, 1e en 2e verdieping [2A.] Louis Meeus, dir. Dordrechtsche Suikerfabriek, vergunning tot plaatsen van een stoommachine van 70 pk
tekening 1:100 [3G.] Kromhout 69 (kad. C3373); tekening met Kromhout/Spuihaven met: a steenhouwerij, b bergplaats, c open terrein, d loods [3A.] Pieter van der Stek en Cornelis Ponte, vergunning tot het oprichten eener steenhouwerij
tekening 1:200 [4G.] Voorstraat 286 (kad. H 2839); met Voorstraat/Loverstraat [4A.] Jacobus Zock, vergunning tot oprichten eener grofsmederij
tekst [5A] Staat van het verschuldige voor gasverbuik der Gemeente gebouwen over 2e kwartaal 1901
tekening [8C.] Lijnbaan, Biesbosch, Huiskens en Van Dijk, van Dorsser en ter Horst, van Dijk en CO. [8B.] Firma Huiskens en Van Dijk, vergunning tot het aanbrengen van afvoerpijpen voor afvoeren van hemelwater langs den voorgevel van hare fabriek aan de Lijnbaan
tekst Latourpad 134 aan de Singel [9B.] Vrouw de Deugd, verzoek om vergunning tot het verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekst Hellingen 79 (kad. D 580-581) [14A.] J. van Straaten en Zn., oprichten vetsmelterij
tekening 1:1000 [15B.] Situatie van een gedeelte van den Weeskinderendijk  [15A.] bermsloot loopende langs de Zuid Westzijde van den Weeskinderendijk (slot verwaarloosd en vervuild)
envelop 4 (vergadering 30-7-1901)
tekst Oude Maas [2A.] leggen kabel door de Maas (Rijkstelegraafnet; Rotterdam-Drodrecht)
tekst Voorstraat 53 [3A.] L. van der Sijde, voorpui van het voorheen gehuurde pand Voorstraat 53 een vleeschrek aan te brengen
tekst Tolbrugstraat LZ 6 [4A.] binnenbrand
tekening 1:500 [7D.] Spuiweg, café Krispijn [7C.] P. Bothof, verzoek om van de Gemeente Dordrecht in gebruik te mogen nemen eenstrookje grond langs den Spuiweg
tekst Kolfstraat 58 [11B.] B. Broekhuizen, verzoek om 2 m. grond te mogen innemen voor het pand Kolfstraat 58 (uitstallen groente)
tekst bouwaanvragen: 473. J.C. Jonkers, Hoogen Nieuwstraat 20-22  
envelop 5 (vergadering 6-8-1901)
tekening 1:312 1/2 [1C.] Glasblazersvest/Riedijk [1B.] J. Jegen, vindt hinder en van zijn recht van uitgang van uit zijn pand naar de Glasblazersvest (Riedijk 3)
tekening 1:10 (blauwdruk) Algemene Begraafplaats [3E.] H.C. Waterbeek te IJsselmonde, grafruimte veld C, rij D, nr 49-50; ijzeren hek
tekening 1:250 [4D.] Toulonschelaan [4C.] J.C. Schotel, verzoek om de sloot langs zijn bouwterrein aan de Toulonschelaan te mogen dempen
tekening 1:1250 [5A.] Vrieseplein, Kromhout, Vrieseweg, Spuihaven [5B.] Heeren Mooy en Schram de Jong, buiten de rooiing van Vrieseplein 4 verkopen
tekst Nieuwstraat 21r [6B.] wed. L. Huisman, verzoek om vergunning tot het verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
tekening 1:500 [7C.] Noorderstraat, Noordendijk, Groenendijk, nieuw straat [7D.] P. van der Net, een stuk bouwterrein te kunnen... van de Gemeente, verlengde Lijnbaan
tekst Voorstraat 238 [8B.] W.C. Klein, verzoek om vergunning tot het uitsteken van een trijsbalk (Vriesestraat zijde)
tekening 1:220 (blauwdruk) Marineterrein (ook 1:20) [9B.] Te bouwen steijgertje op het Marineterrein te Dordrecht
tekening 1:100 [12B.] gemeenteschool nr 9 ('t Hof) H.P. Slegt, gemeenteschool nr 9 ('t Hof)
envelop 6 (vergadering 13-8-1901)
tekening 1:20 [1E] Plan van een muziektempel; Oranjepark [1C.] begrooting van kosten voor de bouw van een muziektempel in het Oranjepark (F 2500)
tekst Vriesestraat 82 [3A.] C.J. Seijffert, verplaatsen alarmschel
tekst Heerheymansuisstraat 55 [4B.] B. Schotel, verzoek om vergunning tot het verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
envelop 7 (vergadering 20-8-1901)
tekening 1:1250 [3D.] Lijnbaan/Noordendijk [3C.] P. Hoebee, verzoek hem eene strook grond ter breedte van 10,5 m grenzende aan de Lijnbaan te willen verkoopen f 4,50 p/m2
tekst Toulonschelaan [6A.] J.C. Schotel, verzoek om vergunning tot het mogen aanleggen van straten op een terrein aan de Toulonschelaan
tekening 1:200 [8C.] rivier Oude Maas, Buiten Kalkhaven [8A.] Ter aanvulling van het schrijven dezerzijds dd 10 Aug no. 418 heb ik de eer Uw College toe te zenden het antwoord van den Heer A. de Koning, betreffende inhuring van gemeenteterrein gelegen aan de Buiten- en Binnekalkhaven ... etc
envelop 8 (vergadering 27-8-1901)
tekst Heerheymansuisstraat 65 [2B.] J. Wisse, verzoek om vergunning tot het verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit zijnen winkel
tekst Noordendijk 85 [12B.] J.C. van Deurzen en G.J. van den Bosch, verzoek om vergunning tot het verkoopen en in voorraad houden van een vat petroleum in hun magazijn achter Noordendijk 85
tekening [14B.] Draai; tekening bergplaats 12 x 6,90 m (doorsnede AB, CD) Begrooting van kosten wegens het bouwen van een bergplaats van ijsschouwen nabij het Havenkantoor (aan den Draai) (f 750)
envelop 9 (vergadering 4-9-1901)
tekening 1:400 Situatie van een gedeelte van het Geldelooze pad; tekening met Hellingen, Gen. van der Heijdenstraat, Papeterspad) [2C.] D.J.Kwak een gebouw stichten (D 3763)
tekst Voorstraat 401 [4A.] K. Roos, ontving ter uitoefening zijner zaak in het pand Voorstraat 401 (verkoop geillustr. briefkaarten) een automaat, die er op berekend is om aan de buitenzijde der deurpost te worden gehangen. (vergunning)
tekst Christiaan de Wettstraat [6B.] (briefhoofd Van Schelt, aannemer, Kromhout 83), verzoek om de aangevraagde straat aan de Godfr. Schalkensingel de naam te geven van Christiaan de Wettstraat.
tekst [11B.] Onder terugzending van het bij apostille dd 6 Aug j.l. nr 1839/323 om bericht en raad in mijne handen gesteld adres van L. van Es Czn c.s. allen bewoners van de Binnen Walevest alhier houdende verzoek om den toestand der bestrating voor hunne panden te doen verbeteren door het aanleggen van een trottoir.
tekst [17B.] verhuring Pictura  
envelop 10 (vergadering 10-9-1901)
tekening 1:100 [6M.] Voorstraat 282/284 (kad. H 2135 [6A.] Johannes Verschuur Pzn., vergunning tot oprichten van eene inrichting tot vervaardigen van chocoladewerken gedreven door een gasmotor van 2 1.2 pk
tekening 1:100 [7M.] Groenmarkt 59-61 (kad. F 1279-1110) [7A.] D.J. Spruijt, eigenaar Groenmarkt 59-61 aan den begane grond een drukkerij gedreven door een stoommachine 3 pk
tekening 1:50 [8C.] C3860 Kasperspad; 
Renvooi: a winkel, b gang, c woonkamer, d keuken, e open plaats, f bakkerij, g oven, h vrijen gang.
[8A.] H.C. 't Hart, vergunning tot oprichten van eene broodbakkerij
envelop 11 (vergadering 17-9-1901)
tekst Nieuwstraat 59 (kad. H 2511) [1B.] J.P.C. Speelman, verozek om overschrijving ten zijnen name van de vergunning tot oprichten van eene broodbakkerij in Nieuwstraat 59
tekening 1:00 [9M.] Varkenmarkt 45 (kad. F 1796] [9A-M] Broodbakkerij VOORUIT; [9E.] Bestuur der Coöperatieve Broodbakkerij 'Vooruit', oprichting broodbakkerij
envelop 12 (vergadering 25-9-1901)
tekening 1:20 [1B.] Te bouwen steigertje voor het terrein van de gemeentereiniging Gebr. Blok te 's-Gravendeel.
tekening 1:00 [2G.] Slikveld 2 (kad. E 145); tekening Slikveld, Vest, Spuihaven met:
 a bergplaats, b sorteerplaats, c portaal, d trap n. de bovenverdieping e woning f bedstede g portaal g schoorsteen i kasten k open plaats, l privaat.
[2A.] Leendert Vrolijk, oprichten bewaarplaats van lompen
tekening 1:500 [3B.] Noorderstraat, Lijnbaan, Noordendijk [3A.] Bouwterrein aan de Lijnbaan (kad. C 3868)
tekeningen 1:00 [6C.] begane grond/verdieping
[6D.] voorgevel, zijgevel, doorsnede
[6A.] de plannen van verbouwing van Gemeenteschool 5

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.