Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1687 (1902))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1687

(jaar 1902)
envelop 1 (vergadering 26-3-1902)
tekening 1:2500 De Merwede, Het Wantij, De Staart, West Merwedepolder (in rood: in huur aangevraagde kade)
briefhoofd Utrechtsche Machinefabriek Louis Smulders en Co
tekening 1:100 Engelenburgerkade 3 (kad. F216); op de tekening ook Maartensgat. Jacobus Martinus Andreas Ballingsheym(?), vergunning tot het plaatsen van een gasmotor van 3 1/2 pk ten dienst der bestaande broodbakkerij
schetstekening Bouwplan Ek met schetstekening (gebied Brouwersdijk/Spuiweg) overeengekomen breedte der straten
envelop 2 (vergadering 2-4-1902)
tekening Waarschuwingsbord met de tekst: "Verboden te rijden met motorrijtuigen"
envelop 3 (vergadering 8-4-1902)
tekening 1:250 Veerplein Papendrecht J. van de Velde te Papendrecht, verzoek om het wachthuisje ten dienst van het veer Dordrecht-Papendrecht, staande op het Veerplein aan den Papendrechtse wal te verplaatsen.
boekje
tekening 1:100
tekening: zijgevel, voorgevel, begane grond, doorsnede boekje: Bestek en voorwaarden, het bouwen van een woning met bergplaats in de nabijheid van de balkgaten beoosten den watertoren.
tekst dagvaarding H.P. Slegt ...
tekst pand Nieuwstraat 55 (kad. H2509) Johannes van Leer, oprichten van eene brood-en beschuitbakkerij
tekeningen 14C. Bouwterrein tusschen Krommedijk en Toulonschelaan; in rood terrein school (1:1000)
14D. begane grond en verdieping (1:100)
14E. doorsnede A-B (1:100)
nieuwe school met 12 leerlokalen
envelop 4 (vergadering 14-4-1902)
tekst Hooge Nieuwstraat 17 (incl brief handgeschreven door mej. N. Wulfse) 21-3-1901 no 765/139 mej. N. Wulfse verzoek om vergunning tot het verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter van uit haren winkel
envelop 5 (vergadering 22-4-1902)
tekening Markettenweg met te verhuren bouwland (Dordr. Lawn Tennis Club)
tekening 1:200 Situatie van een gedeelte der Vischstraat en van het Bagijnhof (in groen te verkopen, in geel aan te kopen) (Dordr. Melkinrichting (DMI))
tekening 1:1250 Hellingen in koop aangevraagde grond door A.M. van der Kloet, G. Schulders, W.P. Tas, S.M.v an der Kloet, C. van der Kloet.
tekst Toestand schoolgebouwen
briefhoofd De Dordtsche Siroopfabriek, W. Monfrooy en Co
tekst (17E). Apostille van 2 April aan E. Monté voor het plaatsen van drie wijnwagens voor het pand Bronswijk aan de Nieuwe Haven 9.
envelop 6 (vergadering 29-4-1902)
envelop 7 (vergadering 6-5-1902)
tekening 1:100 Bomkade 9 (kad. E 46) Firma D en F Koldewijn, uitbreiden Handelsdrukkerij
briefhoofd DMI, Kromhout 7
briefhoofd Les Ateliers Bonne Fortune, Bruxelles (Arend en Co)
boekje Zomerdienst Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (aanvangende 1 Mei 1902)
envelop 8 (vergadering 12-5-1902)
tekening 1:625 Situatie van een gedeelte der gemeente Dordrecht, Sectie H (gebied: Lindegracht, Steegoversloot, Vest) (Willem Dooren, I.E. Retert en Cons, Herman 't Hooft, Aart Rietveld, Arie Korthals)
tekening 1:100 Lange Kromhout 73 (kad. C3429 Pieter van Andel, plaatsen van een stoomketel van 5 atm. ten dienst van wasch-en drooginrichting
briefhoofd Wed. van Kersen & Straatman, Machinefabriek, Kuipershaven 66
tekst Voorstraat 5 [12-5-1902; 21g] Wed. H. Peters, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst Torenstraat 14 [12-5-1902; 21h] J. Nederlof huisvr G. ten Braak, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst Marienbornstraat 43 [12-5-1902; 21c] Wed. H.C. Stam, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst Kolfstraat 28 [12-5-1902; 21f] J.Koek, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Riedijk 16 [12-5-1902; 21k] M. Tempelaars, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
envelop 9 (vergadering 20-5-1902)
tekst [20-5-1902; no.1B; brief Pieter van der Tak, mr timmerman en aannemer, wonende Papendrecht] Onderterugzending van het bij apostille d.d. 13 Mei j.l. no. 1255/267 om bericht en raad in mijne handen gesteld adres P. Van der Tak houdende verzoek om ontheffing van zijne verplichtingen, welke hij door zijne inschrijving volgens bestek n. 341/4 voor het vernieuwen van een gedeelte beschoeiing langs de Kalkhaven en den Buiten Walevest, bij de op Zaterdag 10 Mei j.l. opgehouden besteding, heeft aanvaard ..  etc [laagste inschrijver F 7783]
briefhoofd Dordrechtsche Melkinrichting (DMI); eigenaar Lange Breestraat 2
tekening (potlood) grafruimte Algemene Begraafplaats; tekening grafsteen door N.V. A Singels Az. Nicolaas van der Giessen, wonende te DOrdrecht, eigenaar eener eigene grafruimte op de Algemene Begraafplaats veld J rij B no 22; ijzeren hek hoger dan 0,4 m en die ruimte een grafsteen wil oprichten ten hoogte van 1,75 m.
tekst Firma Huiskens en Van Dijk, verzoek om restitutie van de korting welke is toegepast voor te late oplevering van de door haar volgens bestek 499/1 aangenomen levering van een stoomketel voor het Stoomgemaal van den Ouden Stadspolder, Oostelijk deel.
tekst Vergunning te verleenen aan:
1218/258 A.J. van Nieuwkoop, voor het plaatsen van zijn bierwagen voor het pand Binnen Walevest nr. 6.
tekst Bouwaanvragen, o.a.:
281. Schulders en Tas, Vlak 5
282. A. Tenenti,  Nieuwe Haven 51
Rioolaansluiting:
J. Jansen, Blauwpoort (sectie F n. 1852)
 
envelop 10 (vergadering 27-5-1902)
tekening 1:100 Lange Breedstraat 4 (kad. H 134); op tekening ook Bagijnestraat Jan Crets, vergunning tot het plaatsen van een gasmotor van 2 1/2 pk ten dienste der bestaande smederij
tekening 1:100 Nieuwstraat 55 (kad. H 2509); op de tekening a. winkel, b. woonkamer, c. trap n.d. bovenverdieping, d. gang, e. binnenplaats, f. kast, g. bakkerij, h. gang, i. oven, k. open terrein, l. houten loods, m. privaat Bastiaan Johannes van Leer, vergunning tot het oprichten eener brood-en beschuitbakerij
tekst in het Stek Gebr. A. van Lier, tooneeldirecteuren te Amsterdam, verzoek om gedurende de kermis een locomobiel met dynamo te mogen plaatsen bij hunne schouwburgtent staande in het Stek. 
tekening 1:20 Nieuwe Haven 27; op tekening erker. D. Muijsson, verzoek om vergunning van een erker en tot het plaatsen van twee treden buiten den gevel van het te verbouwen pand Nieuwe Haven 27 (kennisgeving ingediend 3 Apr. 1902, nr. 185)
tekst binnenplaats voormalig krankzinnigegesticht Bestuur Vereeniging Vak en Kunst; 15-jarig bestaan, binnenplaats voormalig krankzinnigegesticht opstellen van een Tranvaalschdorp.
tekst   Schietvereeniging 'Lijnbaan', verzoek inrichten schietbaan volgens voorschriften.
envelop 11 (vergadering 2-6-1902)
tekening gem. Papendrecht A 952 [2C.] Ontheffing, 't dammetje langs een gedeelte van hun erf, gem. Papendrecht A 952, pontsteiger te Papendrecht; J. van de Velde te Papendrecht.

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.