Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1689 doos 1 (1902))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)

envelop 1 (vergadering ...-8-1902)
tekening Vrieseplein 4 (kad. D 3614) H. Mooi en H. Schram de Jong, uitbreiden en wijzingen hunner wasscherij, strijkinrichting en drogerij gedreven door een stoommachine van 14 pk door eenen kleinen bijbouw, den verbouw van een paar lokalen en het verplaatsen van twee stoommangels
tekening 1:1250 terrein hoek Burg. de Raadtsingel en Stationsweg J.C. Schotel (Wijnstraat 91), aannemer van het bouwen der villa van de WelEd. Heer J.A. Stoop op het terrein hoek Burg. de Raadtsingel en Stationsweg, plaatsen een timmerloods en directiekeet
tekst Riedijk 39 [8B] B. Pols, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Torenstraat 1 [8E.] W.F. Rudolph, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Lange Breestraat 3 [8H.] A. GOFFIN, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Torenstraat 22 [8K.] L. Rietveld, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Augustijnenkamp 39 [8N.] J. Kroon, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekening 1:100 Biesboschstraat en Lijnbaan [9D.] G. Bozua, twee lichtopeningen in het trottoir voor de panden aan de Biesboschstraat en Lijnbaan
tekening 1:500 [14B/C.] Spuiweg, Burg. de Raadtsingel, overweg, kinderspeeltuin (kad. D 1943, 2181, 2182, 2299, 3483, 3484)
envelop 2 (vergadering 12-8-1902)
tekst Heerheijmansuisstraat 28 [6B] C. Stolk, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Hellingen 66 w [7B] wed. van Schaijck, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit hare winkel.
envelop 3 (vergadering 21-8-1902)
brief Adr. van Altenastraat (Toulonschelaan) [4A.] eigenaars van de zoogenaamde Adr. van Altenastraat (Toulonschelaan); Gerrit van der Linden, Hooge Nieuwstraat 13, Dordrecht
tekst [24A.] Vergunningen verleend, die gevaar/schade kunnen veroorzaken, o.a.:
1) 12-6-1902 D.W. Coolhoven Jr., oprichten sigarendrogerij, Vlak 5
envelop 4 (vergadering 25-8-1902)
tekst Voorstraat 75 N. Kok, verzoek om vergunning tot het uitstallen van gemaakte goederen op zijn stoep
envelop 5 (vergadering 3-9-1902)
tekst Voorstraat 267 (kad. H 635) [1B.] A. Karsseboom, verzoek om vergunning tot het voortzetten van het koek- en banketbakkerij
tekst [4A.] klachten omtrent de bediening van de Lange IJzeren Brug ... (get. havenmeester)
tekening Varkenmarkt 27 (kad. E 307); tekening [5H.] plattegrond 1:50 / doorsnede AB 1:50 [5D.] W.F. Snijders, oprichting eener smederij
tekening 1:50 Bleijenhoek 10 (kad. G 286); tekening [6H.] [6A.] Philippus Zock, vergunning tot het plaatsen eener veldsmidse in de bestaande blik- en koperslagerij
tekst [9A.] stoomschip 'Normannia' (te breed om spoorbrug passeeren)
briefhoofd Hecksher en Son, steamship owners en brokers, estab. 1797 (accident 'Catedonia'); Nievelt en Co.
tekst Steegoversloot 11 (kad. H 1351) [13A.] Cornelis Brussaard, oprichten broodbakkerij
envelop 6 (vergadering 9-9-1902)
tekening 1:100 Vest 43-45 (kad. G 1748); tekening met Vest-Stekstraat en A. wachtkamer, B. tuighuis, C. manege, D. tribunes, E. toegang naar de manege, F. bergplaatsen, G. trap, H. portaal, I. gang, K. touragekamer, L. onoverdekte gang, M. stal, N. box, O. bergplaats voor voertuigen, P. mestput Jillis Hendrik van der Sande, vergunning tot het plaatsen van een mestput
tekst H. Schilt c.s., verzoek om de Heeren Monfrooij en Co; hinder van rook en roet uit hunne fabriek te willen gelasten den schoorsteen hooger op te trekken ...
briefhoofd [21A.] Stoom-wasscherij en Machinale strijkinrichting Mooi & Schram de Jong, Vriezeplein
envelop 7 (vergadering 16-9-1902)
tekst Binnenwalevest 9 [1B] G.R. Tijssen, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
briefhoofd [3B.] A.C. Zoethout Azn.
briefhoofd [4A.] Anthonie Ek A.Jzn., architect, Spuiweg 23 (bouwplan Spuiweg)
tekening 1:10 Algemene Begraafplaats; tekening [5B.] van hekje (door J.B. Hessels) Hermanus Spits, cargadoor, grafruimte Algemene Begraafplaats, veld J rij A nr 23-24; ijzeren hekje hoger dan 0,4 m.
tekeningen Steegoversloot 37; 
tekening [6C.] 1:1250 Hofstraat, Nieuwstraat, Steegoversloot (in rood brandgang)
tekening [6D.] Societeit 'De Vrijheid', kippenhokken, kolenloods HBS
[6A.] Societeit 'De Vrijheid', in huur zijnde tuin (verlenging huur tuin)
envelop 8 (vergadering 23-9-1902)
envelop 9 (vergadering 30-9-1902)
tekening 1:50 Voorstraat 293 (kad. H1863); tekening [1H.] J.B.Boelen, oprichten eener blik- en koperslagerij
tekening 1:50 Steegoversloot 11 (kad. H 1351); tekening [2M.] C. Brussaard, oprichten eener broodbakkerij
tekst Nieuw Kerkstraat 15 [3E] GM.F. Kuijpers, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Wijngaardstraat 28 [3..] wed. A. Smits, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst Kromme Elleboog 57 [3H.] wed Faassen, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekst Voorstraat 200, 243 [5B.] Dordtsche IJzerhandel voorheen de firma Veth en Co., vergunning voor den aanleg en het gebruik van eene particuliere telefoongeleiding tusschen Voorstraat 200, 243
boekje [7B.] Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, Winterdienst aanvangende 1 Oct. 1902
briefhoofd J.A. de Bandt, Van Strijsingel 271b  
tekeningen 1:100 [9C.] Verbouwing van het weeshuis aan het Kromhout tot school no. 12
[9D.] Verbouwing van het weeshuis aan het Kromhout tot school no. 12
tekst Voorstraat 296 [18B.] A. Hille, vergunning tot het uisteken van een uithangbord
tekening 1:1250 Situatie van het te bouwen pand Steegoversloot 67 (hoek Lindegracht); verder op tekening het Hof, Augustijnenkamp)
tekening 1:100 Steegoversloot 4a; verder op tekening Voorstraat
tekening Situatie Pand 33 aan de Weeshuisstraat (hoek Doelstraat)
envelop 10 (vergadering 7-10-1902)
tekst Singel-Noordendijk [1B.] demping sloot Singel-Noordendijk
tekst Taankade 1 [2B.] gedeelte Taankade 1; huurder G. Huiskens (handel in machinekamerbehoeften)
tekening 1:50 Vriesestraat 36 (kad. H 706) [3H.] G.M. Brugman, oprichten van eene bergplaats van 10 vaten petroleum
tekening 1:20 tuin van Stoop en speeltuin; tekening van hek [4B.] verandering afscheiding
tekst Handelskade [5C.] Firma van Nievelt en Co., verzoek om verbouwing van een gedeelte van hun magazijn aan de Handelskade
tekst [7A.] nieuwe abonnee's Bell-Tel. Mij, o.a.: C en J. Kortland, Nieuwe Haven 1
briefhoofd [10A.] C. Hiensch, mantel-magazijn, Voorstraat 248 (onderwerp brief: regenwater)
briefhoofd H.P.N. Halbertsma, L.K. Inst. I., civiel en werktuigkundig ingenieur, 's-Gravenhage, van Speijkstraat 5 (onderwerp brief: terrein openbare slachthuis)

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.