Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht: notulen B & W fabricage (tekeningen 1901-1902)


Bron: stadsarchief Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1682 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1682 doos 2 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1683 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 1 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1684 doos 2 (jaar 1901
Inventarisnummer: 1685 (jaar 1901)
Inventarisnummer: 1686 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1687
Inventarisnummer: 1688 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 1 (jaar 1902)
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

notulen B & W fabricage (SAD 6-1689 doos 2 (1902))


Bron: SA Dordrecht
Toegang: 6
Inventarisnummer: 1689 doos 2 (jaar 1902)

envelop 1 (vergadering 15-10-1902)
tekening 1:2500 [12A.] vaarwater naar Geertruidenberg
tekst Vest 10 [2B.] W. van Leeuwen, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Boogjes 51 [2E.] C. Daane, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Groote Spuistraat 35 [2H.] F.J. Ponte Jr, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Suikerstraat 2 (kad. E 777) [7B.] H.. Wilmes, verzoek om vergunning tot het voortzetten der koekfabriek in het pand Suikerstraat 2 staande ten name van G.H. Figi.
envelop 2 (vergadering 21-10-1902)
briefhoofd [3A.] Commandant van het Korps Pontonniers (terecht komen van een kogel in de waarnemingspost van de schietbaan alhier)
tekeningen [4B.] Kromhout / Botersloot 1:500
[4C.] Kromhout
speelplaats gemeenteschool no. 12
tekening 1:10.000 polders (Merwedepolder, Stadspolder)  
tekst Wolwevershaven [8A.] firma J.J.D.J. Bouvy, vergunning verleend voor het leggen van een afvoerpijp vanuit hare fabriek naar de Wolwevershaven
tekst [9B.] overname van oppervlakte grond van C. Smitskam.
tekst [9L.]  Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den 23-9-1902 binnen Dordrecht plaats gehad hebbende brand in de hofstede aan de Dubbeldamscheweg 25c (H.B. de Roo van Capelle, huurder Pieter Molendijk, Jacobus van Balderen)
briefhoofd [10A.] Zwijsen en Co, Voorstraat 209  
tekening 1:50 (blauwdruk) Project van drie heerenhuizen a/d Spuiweg (voorgevel 1:50)
folder [12B.] Formalin-Desinfection-Apparat nach Prof. dr. W. Prausnitz fur Spitäler, wohnräum, schulzimmer etc. (agent voor Nederland: G.B. Salm, Reguliersbreestraat 31, Amsterdam)
briefhoofd Brocades en Stheema, Meppel  
briefhoofd A.P. Schotel Gzn, Houttuinen 1, Dordrecht  
envelop 3 (vergadering 29-10-1902)
tekst [1C.] besluit G. Smitskam, bleeker, oppervlakte grond F 78
briefhoofd [2A] Van Roosendaal en Co.
Daar het wellicht later zal blijken dat het door de stad gekochte terrein aan het Blauwpoortsplein en voor berging en ter bebouwen tamelijk beperkt is, ben ik zoo vrij UEd. mede te deelen dat ik eventueel geneigd zijn zou een gedeelte van mijn eigendom, grenzende aan uw te verkopen .. etc
tekst [3B.] G. van den Brink (bloem en boomkweker) te Alblasserdam, te koopen 3 st. 2 1/2 -jarige herten; f 18 p/st.
briefhoofd [10A.] Kon. Magazijn van werktuigen opger. 1863, Landré en Glinderman, Amsterdam
boekje Fuhr Werks-Waage, H. Redecker en Co  
briefhoofd P.J. van Aardenne, Pand 'Landbouw', Binnenkalkhaven 41 (Thomasslakkenmeel)
briefhoofd [16A.] C. Gips en Zonen, scheepsbouwmeesters (uitbaggeren Riedijksche haven)
envelop 4 (vergadering 3-11-1902)
tekst Kromme Elleboog 57 [10B.] Arie Ponsen, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst [11B.] Nieuwe abonnee's Ned. Bell-Mij, o.a.
tel. 573 Joncheere den Bandt en Co, Vest 27
tel. 574 Mej. E.J. Timmers Verhoeven, Nieuwe Haven 31
envelop 5 (vergadering 11-11-1902)
briefhoofd [2B.] Daniel van der Sande (firma Waltmann en Co.), Maartensgat 9
tekening 1:20 Achterhakkers; tekening [8E.] Schets voor een rolwerk v/h ophalen van Pontons. [8D.] Commandant der Pontonniers, gebruik te mogen maken van den loswal langs Achterhakkers voor het ophalen en te water laten van pontons.
tekst [9B.] A.J. Hageman Jr., verzoek om voor het vervolg mede te moogen dingen voor de levering van anthracietkolen.
tekst [12B.] Albert Wolff, vergunning tot het oprichten van eene fabriek tot het maken van gelatine uit afval van been...oop(?) en baleinfabriek in dien deze volgens de wet noodig worden geacht.
tekst Vest 43-45 (kad. G 1748) [14A.] J.H. van den Sande, vergunning mestput
tekening 1:1250 Spuiweg (kad. D 3488); tekening met Spuiweg, Singel (Eliza van der Gijp Barendregt, J.C. Maas Geesteranus, gem. Dordrecht, M.M. Kijer) pad door een hek afscheiden van den publieken weg
briefhoofd (met tekening gebouw) [22.] Simon van der Kloet Mz, magazijn van heeren-artikelen, tel. 197
envelop 6 (vergadering 19-11-1902)
tekst Noordendijk 48 [2B.] Th. Schuurman, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit haren winkel.
tekening 1:200 (blauwdruk) Stationsplein; Situatie van Remise en stal [7C.] Rotterdamsche Tramweg Maatschappij, verzoek om wijziging van de afsluiting van haar terrein aan het Stationsplein
tekening 1:1250 tekening [10C.] met Willigenbosch, De Hoogt, Hooge Bakstraat, Korte Parallelweg [10B.] D.J. Breedveld, verzoek om in gebruik te verkrijgen voor den tijd van een half jaar een terrein opp. 100 m2 gelegen naast zijne steenhouwerij aan de zijde van den Parallelweg.
envelop 7 (vergadering 26-11-1902)
tekeningen [6C.] Plan 1:500 (met overweg,. Dubbeldamscheweg)
[6D.] Plan G, 1:2500 (met Oude Maas, Spieringhaven, Dubbeldamscheweg, begraafplaats)
[6E.] Stratenplan Dubbeldamscheweg, dwarsprofielen 1:100
[6F.] Dubbeldamscheweg 1:500
[6G.] 1:2500 (met Oude Maas, Spieringhaven, Dubbeldamscheweg, begraafplaats)
[6B.] Gebr. BLOK te 's-Gravendeel, bebouwen van de hun toebehoorende perceelen gelegen aan den Dubbeldamscheweg.
tekst [7D.] Staat houdende opgave van bijzonderheden omtrent den 6-11-1902 binnen Dordrecht plaats gehad hebbende brand in pand 12 aan de Ruitenstraat
briefhoofd [12A.] Actien-Machinebau-Anstalt vormal Venuleth & Ellenberger (Darmstadt)
envelop 8 (vergadering 2-12-1902)
tekening 1:50 Slikveld 16 (kad. E 629); Slikveld/Spuihaven [1g.] J. Leermakers, vergunning wijzigen der bestaande likeurstokerij door verplaatsing van een likeurketel
tekst Kolfstraat 53 [4B.] M.C. van Halen, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
tekst Paul Krugerstraat 45 [5B.] J.H. van Ammelrooij, vergunning verkopen van petroleum met een voorraad van 20 liter uit zijnen winkel.
brief [12A.] Van Roosendaal en Comp ... aankoop van een gedeelte van mijn eigendom ... (5-11-1902)
tekening 1:1250 Plan voor rioleering van den Reeweg (met spoorlijn Geldermalsen-Dordrecht, Reeweg, Krommedijk, Noordendijk)
tekening Kaart Gemeente Dordrecht 1880; waarop aangegeven de brandkringen:
geel gestreept - uitbreiding brandkring C
bruin gestreept - uitbreiding brandkring F
blauw gestreept - uitbreiding brandkring G
bruin - nieuwe maken brandkring H
bruin gestreept - gedeelte van brandkring G aan H
boekje Verordening op de brandweer te Dordrecht (H.R. van Elk, 1893, Dordrecht)

Laatst gewijzigd: juli/aug/sept. 2004.